Sonunda ti olan 154 kelime var. Tİ ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ti olan kelimeler listesine ya da başında ti olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

BALDIRANŞERBETİ

13 Harfli Kelimeler

GALVANOPLASTİ, YALOVAMİSKETİ

11 Harfli Kelimeler

GARDENPARTİ, KARDİYOPATİ, SERDENGEÇTİ, ŞEHREMANETİ

10 Harfli Kelimeler

MERDİKIPTİ

9 Harfli Kelimeler

BİRİKİNTİ, KATAKOFTİ, LAYENKATİ, OLDUBİTTİ, OLUPBİTTİ, ORTODONTİ, OTOPLASTİ, PEDODONTİ, PSİKOPATİ, SALLAPATİ, TEREMENTİ

8 Harfli Kelimeler

ANTİPATİ, BALIKETİ, BEKLENTİ, ÇEVRİNTİ, HARABATİ, HOMOTETİ, İDİOPATİ, İHTİYATİ, İNZİBATİ, SERBESTİ, SERMESTİ, SERPİNTİ, SİLKİNTİ, SÖYLENTİ, SPAGETTİ, TELEPATİ, TİKSİNTİ, TRAVESTİ, YÜKLENTİ, YÜKSELTİ, FUNAFUTİ

7 Harfli Kelimeler

BELİRTİ, BENZETİ, ÇEKİNTİ, ÇİLENTİ, ÇİPİLTİ, ÇİSENTİ, ÇİZİNTİ, ÇÖKELTİ, ÇÖKERTİ, ÇÖZELTİ, DEĞİNTİ, DERİNTİ, DİDİNTİ, DİNLETİ, DÜZELTİ, DÜZENTİ, EĞLENTİ, EĞRELTİ, EKLENTİ, EKSİLTİ, GARANTİ, GEĞİRTİ, GERELTİ, GEZENTİ, GEZİNTİ, GİRİNTİ, GÖVERTİ, HALFETİ, HALVETİ, İĞRENTİ, İMRENTİ, İRKİNTİ, İŞLENTİ, KESİNTİ, KONFETİ, LAYUHTİ, LEVANTİ, MAHRUTİ, MEŞRUTİ, ÖZLENTİ Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

AMORTİ, ASORTİ, AVDETİ, BAYATİ, EDİNTİ, EĞİNTİ, EĞRETİ, EKİNTİ, ELENTİ, EMPATİ, ESİNTİ, EZİNTİ, HAYATİ, HEMATİ, İLİNTİ, İNİLTİ, İPİLTİ, İRİNTİ, İSPATİ, İVİNTİ, LAHUTİ, NEBATİ, ÖDENTİ, ÖĞRETİ, ÖNERTİ, ÖZENTİ, SÜKUTİ, ÜZENTİ, VASATİ, CİBUTİ5 Harfli Kelimeler

FANTİ, GİTTİ, İLETİ, KASTİ, KERTİ, KIPTİ, KOFTİ, MANTİ, NEFTİ, PARTİ, PİNTİ, PİŞTİ, PLATİ, SORTİ, TAKTİ, TEATİ, TESTİ, ZLOTİ

4 Harfli Kelimeler

BATİ, BETİ, ÇİTİ, EKTİ, ELTİ, İNTİ, KATİ, LUTİ, MUTİ, PATİ, YETİ, ZATİ

3 Harfli Kelimeler

ATİ, ETİ, İTİ

2 Harfli Kelimeler


Kelime bulma makinesi

T İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İT, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BALDIRANŞERBETİ

 1. [isim] Acı çekerek, yüzsuyu dökerek elde edilen kazanç

GALVANOPLASTİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İçinde herhangi bir maden erimiş bulunan bir sıvıya, istenilen eşyayı daldırıp sıvıdan elektrik akımı geçirmek yoluyla o eşyayı bir maden tabakasıyla kaplama işlemi

YALOVAMİSKETİ

 1. [isim] Ege ve Akdeniz bölgelerinde sofralık olarak üretilen, beyaz renkli, oval ve iri taneli bir tür üzüm, yalovaincisi

ŞEHREMANETİ

 1. [isim] Osmanlı İmparatorluğu'nda, bugünkü belediye zabıtası görevini yapan, şehrin temizlik ve güzelliğiyle ilgilenen yerel yönetim
 2. Belediye

SERDENGEÇTİ

 1. [isim] Fedai

KARDİYOPATİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kalp hastalıklarının genel adı

GARDENPARTİ

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Bir bahçede veya parkta yapılan yemekli şölen

MERDİKIPTİ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Çingene
  • "Şecaat arz ederken merdikıpti sirkatin söyler." (Koca Ragıp Paşa)

BİRİKİNTİ

 1. [isim] Bir yerde kendi kendine birikmiş olan şey
  • "Komşunun kazları birikintilerde kanat çırpıp bağırıyordu." (Reşat Enis)

LAYENKATİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kesintisiz, aralıksız

OLDUBİTTİ

 1. [isim] Başkasına karışma fırsatı vermeden bir işi aceleye ve kargaşalığa getirip sonuca bağlama, olupbitti, emrivaki

ORTODONTİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Diş hekimliğinin, dişleri çenelerin üzerine estetik ve görev bakımlarından düzenli bir biçimde yerleştirmekle uğraşan kolu

OTOPLASTİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eksik bir organa, kişinin başka bir yerinden parça alıp eklemek yoluyla yapılan onarım

KATAKOFTİ

 1. [isim] Klasik Türk müziğinde 8/8'lik bir usul

OLUPBİTTİ

 1. [isim] Oldubitti

TEREMENTİ

 1. [isim] Terebentin

PEDODONTİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Diş hekimliğinde çocuk dişlerinin tedavisine ağırlık veren uzmanlık alanı

SALLAPATİ

 1. [sıfat] Düşünmeden ve saygısızca davranan
  • "Sallapati bir adam."
 2. Özensiz, dikkatsiz ve kaba saba yapılmış
  • "Bu entarileri, basma veya patiska gibi adi ve ucuz kumaşlardan, kaba tire ile şıpın işi dikilmiş, iri taş düğmeli, sallapati bir şey sanmayınız." (Refik Halit Karay)
 3. [zarf] Düşüncesizce, saygısızca ve patavatsız bir biçimde
  • "Sallapati konuşmak."

PSİKOPATİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Akıl hastalığı

HOMOTETİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Merkez olarak alınan bir noktaya göre birer noktasının geometrik yerleri karşılıklı olarak aynı olan iki nokta grubunun durumu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü