Sonunda sak olan 23 kelime var. SAK ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde sak olan kelimeler listesine ya da başında sak olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

SAYRIMSAK

8 Harfli Kelimeler

BAĞIRSAK, BURUNSAK, SARIMSAK, SARMISAK, YAKINSAK, YEKNESAK

7 Harfli Kelimeler

BOĞASAK, IRAKSAK, İLTİSAK

6 Harfli Kelimeler

KARSAK, KURSAK, SARSAK, SAVSAK, TUTSAK5 Harfli Kelimeler

AKSAK, BASAK, İMSAK, MİSAK, PASAK, SUSAK, YASAK

3 Harfli Kelimeler

SAK


Kelime bulma makinesi

A K S Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

AKS, ASK, KAS, SAK

2 Harfli Kelimeler

AK, AS

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SAYRIMSAK

 1. [sıfat] Gerçekte hasta olmadığı hâlde kendi hasta gösteren

BAĞIRSAK

 1. [isim] Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü

YEKNESAK

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Tekdüze

BURUNSAK

 1. [isim] Hayvan yavrusunun anasından süt emmesini önlemek için burnuna geçirilen başlık, burunsalık
 2. Hayvanların burunlarına geçirilen ip, burunsalık

YAKINSAK

 1. [sıfat] Tek bir noktaya yöneltme niteliği taşıyan (mercek)

SARIMSAK

 1. [isim] Zambakgillerden, 25-100 cm yükseklikte, yapraklarında, saplarında ve toprak altındaki soğanında kokulu yağ bulunan bir kültür bitkisi (Allium sativum)
 2. Bu bitkinin baharat olarak kullanılan dişli bölümü

SARMISAK

 1. [isim] Bakınız sarımsak

BOĞASAK

 1. [isim] Boğaya gelmiş veya boğa isteyen inek

İLTİSAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kavuşma, bitişme, birleşme

IRAKSAK

 1. [sıfat] Birbirinden gittikçe uzaklaşan (ışınlar, çizgiler)

TUTSAK

 1. [isim] Savaşta ele geçen düşman, esir
  • "Geleneğe, ahlaki kaygılara tutsak düşüyor." (Selim İleri)
 2. [sıfat] Gitmesine, serbestçe hareketine engel olunan
  • "Hayatı anlamazsan tutsak olduğunu bile bilemezsin, hakkını arayamazsın." (Emine Işınsu)
 3. Bir şeye veya bir kimseye çok bağlı, kendisini bir şeyin etkisinden kurtaramayan kimse
  • "Her insan kendi kuruluşuna uygun bir romantizmin tutsağı." (Atilla İlhan)

KARSAK

 1. [isim] Köpekgillerden, soluk kahverengi, karnı beyaz tüylü, kısa kulaklı, postundan kürk yapılan bir memeli türü (Vulpes corsac)

KURSAK

 1. [isim] Kuşların yemek borusu üzerinde bulunan, yiyeceklerin toplandığı torba biçiminde şişkin organ
 2. Böceklerin ve solucanların sindirim kanallarında bulunan, kuşların kursağına benzeyen yapı
 3. Kuş kursağı şişirilip kurutularak yapılan veya ona benzetilen şişkin şey
  • "Düdüğün kursağı patlamış."
 4. Boğaz

SAVSAK

 1. [sıfat] İhmalkâr

SARSAK

 1. [sıfat] Yaşlılık, hastalık vb. sebeplerle güçsüz kalarak vücudu titrer gibi sarsılan (kimse)
 2. Değişken, doğru dürüst olmayan
  • "Gittiği yerden habersiz, kendi sarsak ahlak değerlerine bağlı yaşamaktadır." (Selim İleri)

İMSAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Oruca başlama zamanı
  • "İmsake beş dakika kaldı."
 2. Bir şeyden el çekerek nefsine hâkim olma
 3. Cimrilik

AKSAK

 1. [sıfat] Aksayan, hafifçe topallayan
 2. İyi gitmeyen, iyi işlemeyen
  • "İşin aksak yönü."
 3. [isim] Türk müziğinde kıvrak bir usul
 4. [isim] Eski Yunan ve Latin şiir ölçüsünde, sondan bir önceki hecesi kısa olacak yerde uzun olan dize

YASAK

 1. [isim] Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet
  • "İçki yasağı. Av yasağı."
  • "Bu boyun bağı eskimiş ama bugünlük yasak savar."
 2. [sıfat] Yapılmaması istenmiş olan, yok, memnu, haram
  • "Bizim çocukluğumuzun şiirlerinde neşe yasak denecek kadar ayıptı." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Bunu da yasak savar gibi değil, yararlı olmak kaygısı ile yani özenle yapacaksınız." (Haldun Taner)

MİSAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sözleşme, antlaşma, bağlaşma

BASAK

 1. [isim] Merdiven

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü