Sonunda it olan 382 kelime var. İT ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde it olan kelimeler listesine ya da başında it olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

KARBONMONOKSİT

13 Harfli Kelimeler

ÇAĞLAYANCERİT, KARBONDİOKSİT, KÜKÜRTDİOKSİT

12 Harfli Kelimeler

KONJONKTİVİT, SPERMATOZOİT

11 Harfli Kelimeler

ANTİPARAZİT, BAŞMÜSEVVİT, FORMALDEHİT, HERMAFRODİT, HİPERBOLOİT, HUDAYİNABİT

10 Harfli Kelimeler

BAKTERİSİT, ELEKTROLİT, ENVAİÇEŞİT, ESERİCEDİT, FİKRİSABİT, KOZMOPOLİT, KRİSTALOİT, METROPOLİT, MÜTEREDDİT, MÜTEVELLİT, PARABOLOİT, RESMİGEÇİT

9 Harfli Kelimeler

ANTİSEMİT, ANTROPOİT, APANDİSİT, BABAYİĞİT, EHLİBEYİT, ENSEFALİT, ERİTROSİT, HİDROKSİT, KALİBORİT, KARTVİZİT, KIRKGEÇİT, KOLEMANİT, LENFANJİT, MÜTEADDİT, MÜTEAHHİT, MÜTESANİT, MÜTEZAYİT, ODONTOLİT, OERSTEDİT, PERİDOTİT, PERİTONİT, STALAGMİT, STALAKTİT, TROMBOSİT

8 Harfli Kelimeler

ALKALOİT, ANHİDRİT, ANTİASİT, ANTRASİT, ARAGONİT, ASFALTİT, BAŞKESİT, BENTONİT, DARGEÇİT, DERMATİT, ELİPSOİT, FARENJİT, GAYZERİT, GLİKOZİT, GRANÜLİT, HELİKOİT, HEMOROİT, HİDRASİT, İSKORPİT, İSTAVRİT, İTOĞLUİT, KANBİYİT, KANTONİT, KAOLİNİT, KAPNİSİT, KARBONİT, KARNABİT, KOKİMBİT, KOMANDİT, KOMPOZİT, KONSOLİT, KRİZALİT, KRİZOLİT, KROMATİT, KUVARSİT, LANARKİT, LANTANİT, LARENJİT, LAVROVİT, LAVSONİT Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

AKTİNİT, ALDEHİT, ALFENİT, ANDEZİT, ANEROİT, ANTERİT, ARTERİT, ASKARİT, BAKALİT, BİYOTİT, BORASİT, BRONŞİT, DEPOZİT, DİNAMİT, DİPLOİT, DİYORİT, DOLOMİT, EDREMİT, ENTERİT, FAGOSİT, FONOLİT, GALALİT, GALENİT, GASTRİT, GENOSİT, HAPLOİT, HEMATİT, HEPATİT, HİDATİT, İZMARİT, JENOSİT, KALAMİT, KAZOLİT, KELİFİT, KEREVİT, KİREMİT, KOHENİT, KONDÜİT, LATERİT, LİMONİT Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

ADENİT, APATİT, ARAŞİT, ARTRİT, BELGİT, BOKSİT, CİZVİT, DİMNİT, EBONİT, EPİFİT, FLEBİT, FLORİT, FRİJİT, GELGİT, GRAFİT, GRANİT, HİBRİT, KALSİT, KARPİT, KAVAİT, KELKİT, KİBRİT, KİRKİT, KOKPİT, KOLOİT, LİNYİT, MESCİT, MEVLİT, MEYYİT, MEZGİT, MÜFRİT, MÜFSİT, MÜLHİT, MÜMBİT, MÜRŞİT, MÜSAİT, NEFRİT, NEVMİT, ONEJİT, OTOLİT Devamını Görüntüle5 Harfli Kelimeler

AKAİT, BARİT, BASİT, BAZİT, BECİT, BELİT, BEYİT, BİNİT, CAMİT, CEDİT, ÇEŞİT, ÇİĞİT, CİRİT, ÇİVİT, DASİT, DİKİT, DİVİT, DÜNİT, FASİT, GEÇİT, GEOİT, GİYİT, GOBİT, HAFİT, HAVİT, HİTİT, İFRİT, İSPİT, İZMİT, KADİT, KESİT, KİLİT, KOLİT, KÜRİT, LAHİT, LİKİT, LİMİT, LİPİT, MUCİT, MÜFİT Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

AHİT, AKİT, AMİT, ASİT, AZİT, BRİT, EKİT, ELİT, EŞİT, FLİT, İÇİT, MUİT, OJİT, SÜİT, ÜMİT, ZAİT

3 Harfli Kelimeler

AİT, BİT, ÇİT, FİT, HİT, KİT, MİT, SİT

2 Harfli Kelimeler

İT


Kelime bulma makinesi

T İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İT, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KARBONMONOKSİT

 1. [isim] 0,97 yoğunluğunda, renksiz, kokusuz, zehirleyici bir gaz. Bol miktarda ısı açığa çıkararak mavi bir alevle yanar ve hava ile birleşerek birçok uygulama alanı olan patlayıcı bir karışım oluşturur (CO)

KÜKÜRTDİOKSİT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Yoğunluğu 2,3 olan, renksiz, boğucu kokulu ve asit lezzetinde ağır bir gaz

ÇAĞLAYANCERİT
...
KARBONDİOKSİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Renksiz, kokusuz, yoğunluğu 152,0 °C de ve 36 atmosfer basıncında kolayca sıvılaşan ekşimsi tatta bir gaz (CO2)

SPERMATOZOİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Er bezi borucuklarının ürettiği, atmığın içinde bulunan erkek döl hücresi, tohum

KONJONKTİVİT
...
ANTİPARAZİT
...
BAŞMÜSEVVİT

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Yazı müsveddeleri hazırlayan ve adına müsevvit denen memurların başkanı
  • "Dört satırlık bir şey de olsa onun yazdığını başmüsevvit görür, tashih eder." (Refik Halit Karay)

HUDAYİNABİT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Kendiliğinden yetişen (bitki)
 2. Başıboş büyümüş (kimse)
 3. Eğitim görmemiş, kendi kendini yetiştirmiş olan (kimse)

FORMALDEHİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Doymuş aldehitlerin ilk üyesi olan H-CHO formülündeki aldehit

HERMAFRODİT
...
HİPERBOLOİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Hiperbole benzeyen
 2. [isim] Hiperbolün iki ekseninden birinin, çevresinde döndürülmesiyle ortaya çıkan yüzey

KRİSTALOİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. Billursu

RESMİGEÇİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Geçit töreni
  • "Eğri kılıcının kabzasına dayanmış, süvarilerin resmigeçidine bakıyor." (Falih Rıfkı Atay)

MÜTEVELLİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Doğmuş, dünyaya gelmiş
 2. Meydana gelmiş, ileri gelmiş

KOZMOPOLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Çeşitli uluslardan kimseleri barındıran, içinde bulunduran
  • "Kapağı Londra'ya atan Avrupalılar hep bu kozmopolit semtte barınmış." (Haldun Taner)
 2. [isim] Ulusal özelliklerini yitirmiş kimse
  • "Namık Cemil, milletini hiçe sayan kozmopolitlerden de değildi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

ESERİCEDİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Resmî yazışmalarda kullanılan, büyük boy yazı kâğıdı, esericedit kâğıdı

MÜTEREDDİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Tereddüt eden, çekingen, kararsız, ikircimli (kimse)

ENVAİÇEŞİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Envaitürlü

METROPOLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ortodokslarda patrikten sonra gelen ve bir bölgenin din işlerine başkanlık eden din adamı

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü