Sonunda inmek olan 39 kelime var. İNMEK ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde inmek olan kelimeler listesine ya da başında inmek olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

GEREKSİNMEK

9 Harfli Kelimeler

BERKİNMEK, ÇEVRİNMEK, ÇİZGİNMEK, KERKİNMEK, SİFTİNMEK, SİLKİNMEK, TERSİNMEK, TİKSİNMEK

8 Harfli Kelimeler

BEKİNMEK, BİLİNMEK, ÇEKİNMEK, DEĞİNMEK, DELİNMEK, DEVİNMEK, DİDİNMEK, DİLİNMEK, GEÇİNMEK, GELİNMEK, GERİNMEK, GEZİNMEK, GİYİNMEK, İNCİNMEK, KESİNMEK, SEVİNMEK, SİLİNMEK, ŞİŞİNMEK, TEPİNMEK, YEKİNMEK, YERİNMEK, YETİNMEK

7 Harfli Kelimeler

EDİNMEK, EĞİNMEK, ERİNMEK, EŞİNMEK

6 Harfli Kelimeler

BİNMEK, DİNMEK, SİNMEK

5 Harfli Kelimeler

İNMEK


Kelime bulma makinesi

E K M N İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

İNMEK

4 Harfli Kelimeler

EKİM, EKİN, EMİK, EMİN, ENİK, İKEN, İNEK, İNME, MENİ, MİNE, MİNK

3 Harfli Kelimeler

KEM, KİM, KİN, MEN, NEM, NİM

2 Harfli Kelimeler

EK, EM, EN, İM, İN, KE, Kİ, ME, Mİ, NE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GEREKSİNMEK

 1. [-e] İhtiyaç duymak, ihtiyacı olmak

ÇİZGİNMEK

 1. [nsz] Bir şeyin etrafında dönüp durmak
 2. Tereddüt etmek

BERKİNMEK

 1. [nsz] Berkimek
 2. Pekiştirilmek

KERKİNMEK

 1. [nsz] Taşıtlarda kalabalıktan yararlanarak başkalarına sürtünmek, sarkıntılık etmek

TİKSİNMEK

 1. [-den] Bir şey, bir kimse, bir düşünce vb.ni kötü, iğrenç veya aşağılık bularak ondan uzak durma duygusuna kapılmak, nefret etmek, ikrah etmek, istikrah etmek
  • "Evin kapısından çıkar çıkmaz kendimden tiksinerek sokaklardayım." (Sait Faik Abasıyanık)

ÇEVRİNMEK

 1. [nsz] Bir şeyin etrafında saygı ile dolanmak, tavaf etmek

TERSİNMEK

 1. [nsz] Geri dönmek, rücu etmek
 2. Hiddetlenmek, aksilik etmek

SİFTİNMEK

 1. [nsz] Oyalanmak, vakit geçirmek
  • "Bunamış işte. Kadın gördü mü dayanamıyor, siftiniyor. Bir halt edeceğinden mi?" (Memduh Şevket Esendal)
 2. Bir yere sürtünerek kaşınmak
  • "Mahallede duvar kenarlarında siftinip pinekleyen uyuz, kör, topal köpeklerden başka kimse yoktur." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

SİLKİNMEK

 1. [nsz] Üstünü silkmek
  • "Sebepsiz duyduğu bu kederden bir türlü silkinip sıyrılamıyor." (Ömer Seyfettin)
 2. Ani bir hareketle, korkuyla vücudu sarsılmak, silkelenmek
  • "Yanımda bir dal çıtırtısı duydum. Silkindim." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. [-den] Bir şeyi üstünden atmak, ondan kurtulmak
  • "Tembellikten silkinmek."

YEKİNMEK

 1. [nsz] Davranmak, olduğu yerden fırlamak, ayağa kalkmak, kalkmak için hareket etmek, kımıldamak
  • "Nihayet içlerinden biri yekindi, okumakta devam etti, ötekiler sustular." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Gereğinden fazla gayret sarf etmek

ÇEKİNMEK

 1. [-den] Saygı, korku, utanma vb. duygularla bir şeyi yapmak istememek, kaçınmak
  • "Karşı karşıya oturup yalnız kaldığımız zaman göz göze gelmekten çekindiğini de hissettim." (Peyami Safa)
 2. [nsz] Bir şey sürünmek
  • "Sürmeler çekinmiş bir kadın."

DİLİNMEK

 1. [nsz] Dilme işi yapılmak

GEÇİNMEK

 1. [nsz] Yaşamak için gerekeni sağlamak
  • "Muharrem artık yalnız balıkçılıkla geçiniyordu." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Sözün tam anlamıyla bu sayede geçinip gidiyordu." (Murathan Mungan)
 2. [-le] Uzlaşmak, anlaşmak
  • "Aman çocuklar, birbirinizle iyi geçinin."
 3. Taslamak
  • "Şiir güç ya, şair olmak, şair geçinmek o kadar değil." (Nurullah ataç)
 4. [-den] Kendi gereksinimlerini başkalarından sağlamak
  • "... sen altmış para verip bir paket tütün almaz, herkesin tabakasından geçinirsin." (Memduh Şevket Esendal)
 5. Ölmek

DEĞİNMEK

 1. [-e] Bir konuyu ele alarak ondan kısaca söz etmek, dokunmak, temas etmek
  • "Gündüz yüzme havuzunda açmadığı bir konuya değinmek gereksinmesi duyuyordu." (Necati Cumalı)

ŞİŞİNMEK

 1. [nsz] Surat asmak, dargın durmak
 2. Bazı böcekler, saldırıya uğradıklarında bütün uzantı ve eklentilerini, düşmanını korkutup ürkütecek biçimde yayarak genişletmek
 3. Başkalarına yüksekten bakar gibi bir tavır takınmak, böbürlendiğini davranışlarıyla belli etmek, kabarmak, gururlanmak
  • "O da bu övgülerle beğenilerin önünde şişindikçe şişiniyordu." (Çetin Altan)

DELİNMEK

 1. [nsz] Delme işi yapılmak
  • "Kızın kulağı delindi."
 2. Bir şeyde delik oluşmak
  • "Midesi delindi."
 3. Çiğnenmek, uyulmamak, aykırı davranılmak
  • "Yöneticinin koyduğu yasaklar delindi."

YERİNMEK

 1. [-e] Acınmak, teessüf etmek
 2. Pişman olmak

YETİNMEK

 1. [-le] Bir şeyi kendisi için yeter bularak daha çoğuna gerek görmemek, daha çoğunu istememek, kanaat etmek, iktifa etmek
  • "Çaydan hazzetmez, sabah kahvaltılarında dahi kahveyle yetinir." (Atilla İlhan)

DEVİNMEK

 1. [nsz] Vücudu oynatmak veya kıpırdatmak, kımıldanmak, hareket etmek
 2. Bir cismin, bir noktaya göre, yeri veya durumu değişmek, hareket etmek

BEKİNMEK

 1. [nsz] İnat etmek, direnmek
 2. Kapanmak, tıkanmak
  • "Gaz ocağının deliği bekinmiş, açılmıyor."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü