İçinde ud olan 169 kelime var. İçerisinde UD bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ud olan kelimeler listesine ya da Sonu ud ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

BEYHUDELEŞTİRME, BUDALALAŞTIRMAK, YUDUMLAYABİLMEK

14 Harfli Kelimeler

BUDAKLANDIRMAK, BUDALALAŞTIRMA, HUDUTLANDIRMAK, YUDUMLAYABİLME

13 Harfli Kelimeler

BEYHUDELEŞMEK, BUDAKLANDIRMA, DENİZPALAMUDU, DUDAKSILLAŞMA, HUDUTLANDIRMA

12 Harfli Kelimeler

BEYHUDELEŞME, BUDALACASINA, BUDALALAŞMAK, BUDANABİLMEK, BUDATABİLMEK, BUDAYABİLMEK, BUDAYIVERMEK, DİLBERDUDAĞI, KUDRETSİZLİK, KUDURABİLMEK

11 Harfli Kelimeler

AMUDUFIKARİ, BUDAKLANMAK, BUDALALAŞMA, BUDANABİLME, BUDATABİLME, BUDAYABİLME, BUDAYIVERME, DUDAKDEĞMEZ, DUYGUDAŞLIK, HEMHUDUTLUK, HUDAYİNABİT, HUDUTSUZLUK, KUDRETLİLİK, KUDÜMZENLİK, KUDURABİLME, KUDURGANLIK, PUDRALANMAK, YUDUMLANMAK, YUDUMLATMAK

10 Harfli Kelimeler

BEYHUDELİK, BUDAKLANMA, DIRAMUDANA, DOLUDİZGİN, FERSUDELİK, GUDUBETLİK, KUDURUKLUK, MEVCUDİYET, PUDRALAMAK, PUDRALANMA, RUHÜLKUDÜS, YUDUMLAMAK, YUDUMLANMA, YUDUMLATMA, YUDUMLAYIŞ

9 Harfli Kelimeler

ARMUDUMSU, BUDALALIK, BUDAPEŞTE, BUDİSTLİK, JUDOCULUK, KADINBUDU, KIRKBUDAK, KUDRETSİZ, KUDRETTEN, KUDURTMAK, MAHMUDİYE, NGERULMUD, NURUDİDEM, OMBUDSMAN, PUDRALAMA, UĞURLUDAĞ, YAHUDİLİK, YUDUMLAMA

8 Harfli Kelimeler

ARMUDİYE, ASUDELİK, BARAKUDA, BERHUDAR, BUDAKSIZ, BUDALACA, BUDANMAK, BUDATMAK, BUDUNSAL, CÜMUDİYE, DİŞBUDAK, DOĞRUDAN, DUDAKSIL, DUDAKSIZ, DUYGUDAŞ, HEMHUDUT, HUDUTSUZ, KUDRETLİ, KUDÜMZEN, KUDURGAN, KUDURMAK, KUDURTMA, KUDUZLUK, MESUDANE, MESUDİYE, MEVCUDAT, MUDAREBE, PUDRALIK, PUDRİYER, UBUDİYET, YAHUDİCE

7 Harfli Kelimeler

AHUDUDU, ANUDANE, BERMUDA, BEYHUDE, BUDAKLI, BUDAMAK, BUDANIŞ, BUDANMA, BUDATMA, BUDAYIŞ, BÜRUDET, DUDAKLI, FERSUDE, GUDUBET, HUDUTLU, KUDURMA, KUDURUK, KUDURUŞ, KUYUDAT, MAHMUDE, MUDANYA, MUDHİKE, MUDURNU, PUDRALI, SUDANLI, ÜÇBUDAK, ULUDERE

6 Harfli Kelimeler

ANGUDİ, ARMUDİ, BARUDİ, BİGUDİ, BUDALA, BUDAMA, BUDİST, BUDİZM, DAVUDİ, JUDOCU, KUDEMA, KUDRET, MABUDE, NOHUDİ, PUDİNG, SUDOKU, YAHUDİ5 Harfli Kelimeler

AMUDİ, ASUDE, BUDAK, BUDUN, CUDAM, DUDAK, GUDDE, HUDUT, KUDAS, KUDÜM, KUDÜS, KUDUZ, PUDRA, SUDAK, SUDAN, YUDUM

4 Harfli Kelimeler

DUDU, JUDO, MUDİ

3 Harfli Kelimeler

UDİ


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YUDUMLAYABİLMEK
...
BEYHUDELEŞTİRME

 1. [isim] Beyhudeleştirmek işi

BUDALALAŞTIRMAK

 1. [-i] Budala bir duruma gelmesine yol açmak

BUDAKLANDIRMAK
...
YUDUMLAYABİLME
...
BUDALALAŞTIRMA

 1. [isim] Budalalaştırmak işi

HUDUTLANDIRMAK

 1. [-i] Sınırlandırmak, sınır çekmek

BEYHUDELEŞMEK

 1. [nsz] Gereksizleşmek, anlamsızlaşmak

DENİZPALAMUDU

 1. [isim] Kıyı kayalarının üzerinde yapışık olarak yaşayan, beyaz kalkerli plakalarla çevrili, koni biçiminde, küçük, kabuklu bir böcek (Balanus)

BUDAKLANDIRMA
...
DUDAKSILLAŞMA

 1. [isim] Bazı kelimelerde çeşitli sebeplerle düz ünlülerin yuvarlaklaşması veya ünsüzlerin dudak ünsüzlerine dönmesi: divar > duvar, konşı > komşu gibi

HUDUTLANDIRMA

 1. [isim] Hudutlandırmak işi

BUDALALAŞMAK

 1. [nsz] Budala duruma gelmek, budala gibi davranmak

BEYHUDELEŞME

 1. [isim] Beyhudeleşmek işi

KUDRETSİZLİK

 1. [isim] Güçsüz olma durumu, argınlık, takatsizlik

BUDAYIVERMEK

 1. [-i] Çabucak budamak

BUDATABİLMEK

 1. [-i] Budatma imkânı veya olasılığı bulunmak

BUDANABİLMEK

 1. [nsz] Budanma imkânı veya olasılığı bulunmak

DİLBERDUDAĞI

 1. [isim] Dudak biçiminde hazırlanan bir hamur tatlısı

BUDAYABİLMEK

 1. [-i] Budama imkânı veya olasılığı bulunmak

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü