İçinde ter olan 458 kelime var. İçerisinde TER bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ter olan kelimeler listesine ya da Sonu ter ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ALTERNATİFLİLİK, BETERLEŞEBİLMEK, ENTERNASYONALCİ, GASTROENTEROLOG, İNTERKONEKSİYON, PRESBİTERYENLİK, STERİLLEŞTİRMEK, TERBİYESİZLEŞME, TERMİKLEŞTİRMEK, TRANSLİTERASYON

14 Harfli Kelimeler

ANTİBAKTERİYEL, BAKTERİYOLOJİK, BAKTERİYOSKOPİ, BETERLEŞEBİLME, GÖSTERİŞSİZLİK, İNTERFEROMETRE, İNTERFEROMETRİ, KARAKTEROLOJİK, KARAKTERSİZLİK, PROLETERLEŞMEK, STERİLLEŞTİRME, TERMİKLEŞTİRME

13 Harfli Kelimeler

ALTERNATİFSİZ, BAKTERİGİLLER, BAKTERİYOLOJİ, DEFTERİHAKANİ, DETERJANCILIK, DETERMİNASYON, ENTERNASYONAL, ETERLEŞTİRMEK, FİZYOTERAPİST, GÖSTERİŞÇİLİK, GÖSTERİŞLİLİK, GÖSTERİŞSİZCE, GÖSTERMECİLİK, HETEROSEKSÜEL, İNDETERMİNİST, İNDETERMİNİZM, KARAKTERİSTİK, KARAKTEROLOJİ, KERTERİZLEMEK, KOLESTEROLSÜZ, PROLETERLEŞME, STERİLİZASYON, ŞAHTEREGİLLER, TERAKKİPERVER, TERBİYESİZLİK, TERMOELEKTRİK, VİNTERİZASYON

12 Harfli Kelimeler

ALTERNATİFLİ, ARKEOPTERİKS, BAKTERİKIRAN, BAKTERİYOLOG, DEFTERDARLIK, DEFTERİKEBİR, ENTERESANLIK, ETERLEŞTİRME, GALVANOKOTER, GÖSTERİCİLİK, GÖSTERİŞLİCE, KERTERİZLEME, KOLESTEROLLÜ, PRESBİTERYEN, STEREOGRAFİK, STEREOSKOPİK, TAHTEREVALLİ, TELESEKRETER, TERAZİLENMEK, TERBİYELEMEK, TERBİYELİLİK, TERBİYESİZCE, TERMİNOLOJİK, TERMODİNAMİK, TERMONÜKLEER, TERTİPLENMEK, TERTİPLETMEK, TERTİPLEYİCİ, TERTİPSİZLİK, TESTERELEMEK, VETERİNERLİK

11 Harfli Kelimeler

ALİTERASYON, ANTEROSTOMİ, APOSTERİORİ, AROMATERAPİ, BAŞKARAKTER, BATERİSTLİK, BETERLEŞMEK, DEFTERCİLİK, DETERMİNANT, DETERMİNİST, DETERMİNİZM, DİZANTERİLİ, FİZYOTERAPİ, GANGSTERLİK, GÖSTERİLMEK, GÖSTERİŞSİZ, GÖSTERMELİK, HALTERCİLİK, HELYOTERAPİ, HETEROTROFİ, HİDROTERAPİ, HİDROTERMAL, KARAKTERİZE, KARAKTERSİZ, MATERYALİST, MATERYALİZM, MÜTERCİMLİK, NANOBAKTERİ, NEŞTERLEMEK, PARLAMENTER, PATERNALİZM, PSİKOTERAPİ, RADYOTERAPİ, SEKRETERLİK, SÖLENTERLER, STEREOFONİK, STEREOGRAFİ, ŞEYTANTERSİ, TERASLANMAK, TERAZİLEMEK Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

ALFATERAPİ, ALTERNATİF, ALTERNATÖR, ANTEROGRAF, BAKTERİSİT, BAKTERİYEL, BETERLEŞME, DEFTERHANE, DETERJANCI, DOKÜMANTER, EKZOTERMİK, ENDOTERMİK, ESTERLEŞME, ETERLEŞMEK, FOTOTERAPİ, GÖSTERİLEN, GÖSTERİLİŞ, GÖSTERİLME, GÖSTERİŞÇİ, GÖSTERİŞLİ, GÖSTERMECİ, GÖSTERTMEK, HELİKOPTER, HETERODOKS, HETEROTROF, HİNTERLANT, HİSTEREZİS, İNTERAKTİF, İNTERFERON, İNTERKİNEZ, İNTERMEZZO, KARAKTERLİ, KEMOTERAPİ, KOLESTERİN, KOLESTEROL, KOMANDİTER, LÜTERCİLİK, MEHTERBAŞI, MEHTERHANE, MÜŞTEREKEN Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

ANTEROSEL, BAKTERİDİ, DEFROSTER, DEFTERDAR, DİFTERİLİ, DİZANTERİ, ENTERESAN, ETERLEMEK, ETERLEŞME, GÖSTERGEÇ, GÖSTERİCİ, GÖSTERMEK, GÖSTERTME, HETEROJEN, İTERBİYUM, JEOTERMAL, JEOTERMİK, KAFETERYA, KÖFTERLİK, LATERİTLİ, LATERNACI, LİTERATÜR, MÜTERADİF, MÜTERAKİM, MÜTERAKKİ, MÜTEREDDİ, POLYESTER, STERADYAN, STEREOTİP, STERİLİZE, ŞARKÜTERİ, TERASLAMA, TERBİYECİ, TERBİYELİ, TERBİYEVİ, TERCİHANE, TERELELLİ, TEREMENTİ, TEREYAĞLI, TERLETİCİ Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

APTERİKS, BATERİCİ, BATERİST, BESBETER, BİJUTERİ, CATERİNG, DEFTERCİ, DEKASTER, DESİSTER, DETERJAN, DÖTERYUM, ENTERFON, ENTERTİP, ENVANTER, ETERLEME, EZOTERİK, GANGSTER, GÖSTEREN, GÖSTERGE, GÖSTERİM, GÖSTERİŞ, GÖSTERME, HALTERCİ, HİSTERİK, İNTERNET, JEOTERMİ, KARAKTER, KERTERİZ, MANDATER, MATERYAL, MEHTERAN, MEZOTERM, MUHTEREM, MUHTERİS, MUHTERİZ, MÜSTERİH, MÜŞTEREK, MÜTERCEM, MÜTERCİM, NOTERLİK Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

ANTERİT, ARTERİT, ATERİNA, BAKTERİ, CHARTER, DİFTERİ, ENTERNE, GÖSTERİ, HİSTERİ, İSTERİK, İZOTERM, JÜPİTER, KESTERE, KÖSTERE, KÜSTERE, LATERİT, LATERNA, LÜTERCİ, MUHTERİ, MUTERİZ, MÜFTERİ, MÜŞTERİ, PLASTER, PRİNTER, STERLİN, SÜVETER, ŞAHTERE, ŞVESTER, TERAKKİ, TERAKÜM, TERAVİH, TERBİYE, TERCÜME, TEREDDİ, TERFİAN, TERİLEN, TERKİBİ, TERLEME, TERMİYE, TERÖRCÜ Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

BATERİ, BİTTER, CENTER, DEFTER, HALTER, İSTERİ, KENTER, KOSTER, KÖFTER, KRATER, KRİTER, MASTER, MEHTER, NEŞTER, PANTER, PARTER, POSTER, SEKTER, STERİL, STEROL, SÜMTER, ŞALTER, TERANE, TERAPİ, TERAVİ, TERAZİ, TERCAN, TERCİH, TERDİT, TERECİ, TEREKE, TERFİH, TERFİK, TERGAL, TERHİN, TERHİS, TERKİN, TERKİP, TERLİK, TERMAL Devamını Görüntüle

5 Harfli Kelimeler

ARTER, BETER, ESTER, İSTER, NOTER, SETER, TERAS, TERBİ, TEREK, TERES, TERFİ, TERİM, TERKİ, TERLİ, TERME, TERÖR, TERZİ, YETER

4 Harfli Kelimeler

ETER, STER, TERE, TERK, TERS

3 Harfli Kelimeler

TER


Kelime bulma makinesi

E R T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

RET, TER

2 Harfli Kelimeler

ER, ET, RE, TE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TERBİYESİZLEŞME

 1. [isim] Terbiyesizleşmek işi

ALTERNATİFLİLİK

 1. [isim] Alternatifli olma durumu

PRESBİTERYENLİK

 1. [isim] Protestan mezhebinin demokratik kurallara göre kurulmuş bir kolu

STERİLLEŞTİRMEK

 1. [-i] Mikropsuzlaştırmak

TERMİKLEŞTİRMEK

 1. [-i] Yüksek enerji nötronlarını termik nötron durumuna getirmek için yavaşlatmak

İNTERKONEKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Birçok elektrik şebekesi arasında bağlantı kurma

TRANSLİTERASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yabancı yazıların, okunuşları dikkate alınmadan harf harf aktarılması, harf çevirisi

ENTERNASYONALCİ

 1. [isim] Uluslararasıcı, beynelmilelci

BETERLEŞEBİLMEK

 1. [nsz] Beterleşme imkânı veya olasılığı bulunmak

GASTROENTEROLOG

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sindirim bilimci

BAKTERİYOSKOPİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bakterilerin mikroskopla incelenmesi işlemi

İNTERFEROMETRE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Girişimölçer

BAKTERİYOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Bakteri bilimi ile ilgili

ANTİBAKTERİYEL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Bakteri üremesini engelleyen

KARAKTEROLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Karakteroloji ile ilgili

BETERLEŞEBİLME

 1. [isim] Beterleşebilmek işi

KARAKTERSİZLİK

 1. [isim] Güvenilir karakteri olmama durumu
  • "Karaktersizliklerini bütün dünyaya ilan için mütemadiyen yeni yeni cemiyetler kuruyorlar." (Ömer Seyfettin)

TERMİKLEŞTİRME

 1. [isim] Termikleştirmek işi veya durumu

GÖSTERİŞSİZLİK

 1. [isim] Gösterişsiz olma durumu, sadelik, tevazu

İNTERFEROMETRİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Girişim ölçme

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü