İçinde rek olan 214 kelime var. İçerisinde REK bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında rek olan kelimeler listesine ya da Sonu rek ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

BEREKETSİZLEŞME, ÇÖREKLENEBİLMEK, GEREKÇELENDİRME, HAREKETLENDİRME, REKONSTRÜKSİYON, SEYREKLEŞTİRMEK

14 Harfli Kelimeler

ÇÖREKLENEBİLME, MÜREKKEPLENMEK, SEYREKLEŞTİRİŞ, SEYREKLEŞTİRME, YÜREKLENDİRİCİ, YÜREKLENDİRMEK

13 Harfli Kelimeler

BEREKETLENMEK, BEREKETSİZLİK, ENGEREKGİLLER, GEREKÇESİZLİK, HAREKETLENMEK, HAREKETSİZLİK, KİLOMETREKARE, MÜREKKEPLEMEK, MÜREKKEPLENME, YÜREKLENDİRME

12 Harfli Kelimeler

BEREKETLENME, BEREKETLİLİK, CANIYÜREKTEN, GEREKİRCİLİK, HAREKETLENME, HAREKETLİLİK, HATTIHAREKET, LEVREKGİLLER, MÜREKKEPLEME, PREKAMBRİYEN, REKABETÇİLİK, REKORTMENLİK, SEYREKLEŞMEK, TİTREKLEŞMEK, YÜREKLİLİKLE

11 Harfli Kelimeler

ÇEYREKLEMEK, ÇÖREKLENMEK, DİREKTÖRLÜK, FAREKUYRUĞU, GEREKSİNMEK, GEREKSİZLİK, GEREKTİRMEK, GEVREKÇİLİK, HAREKELEMEK, MÜREKKEPSİZ, REKLAMCILIK, SEYREKLEŞME, SÜREKSİZLİK, TİTREKLEŞME, YÜREKLENMEK, YÜREKSİZLİK

10 Harfli Kelimeler

BEREKETSİZ, BÖREKÇİLİK, ÇEYREKLEME, ÇÖREKÇİLİK, ÇÖREKLENİŞ, ÇÖREKLENME, DELİMSİREK, DİREKSİYON, FAREKULAĞI, GEREKÇESİZ, GEREKLİLİK, GEREKSEMEK, GEREKSİNİM, GEREKSİNME, GEREKTİRİM, GEREKTİRME, GREKOROMEN, HAREKELEME, HAREKETSİZ, HEREKLEMEK, KARAGEVREK, KÜREKÇİLİK, MÜREKKEPÇİ, MÜREKKEPLİ, MÜŞTEREKEN, REKREASYON, SÜREKLİLİK, YÜREKLENME, YÜREKLİLİK, ZEMBEREKÇİ, ZEMBEREKLİ

9 Harfli Kelimeler

BEREKETLİ, ÇALAKÜREK, DEVREKANİ, EREKÇİLİK, EREKLİLİK, GEREKÇELİ, GEREKİRCİ, GEREKSEME, GEVREKLİK, HAREKESİZ, HAREKETLİ, HEREKLEME, METREKARE, MÜŞAREKET, NİŞABUREK, PİREKAPAN, PİREKIRAN, REKABETÇİ, REKORTMEN, REKTÖRLÜK, REKZETMEK, SEYREKLİK, TİTREKLİK, ZEYREKLİK

8 Harfli Kelimeler

AKLEVREK, BÖBREKSİ, BÖREKLİK, ÇÖREKLİK, DİREKLİK, DİREKSİZ, DİREKTİF, DİREKTÖR, ENDİREKT, GEREKLİK, GEREKMEK, GEREKSİZ, GEVREKÇİ, HAREKELİ, KÜREKSİZ, MENDİREK, METREKÜP, MUMDİREK, MÜREKKEP, MÜŞTEREK, MÜTAREKE, REKLAMCI, REKZETME, SEYREKÇE, SÜREKSİZ, TEREKKÜP, ÜÇÇEYREK, YÖREKENT, YÜREKSİZ, YÜREKTEN, ZEMBEREK, ZENCİREK

7 Harfli Kelimeler

BEREKET, BESEREK, BİLEREK, BÖREKÇİ, ÇEKEREK, ÇÖREKÇİ, DİREKÇİ, DİREKLİ, ENGEREK, EREKSEL, FREKANS, GEMEREK, GEREKÇE, GEREKLİ, GEREKME, GİDEREK, HAREKAT, HAREKET, İNCEREK, KAREKÖK, KÜÇÜREK, KÜREKÇİ, KÜREKLİ, MÜBAREK, PAYREKS, REKABET, REKAKET, REKOLTE, SİVEREK, SÜREKÇİ, SÜREKLİ, YÜREKLİ, YÜREKSİ

6 Harfli Kelimeler

BÖBREK, ÇEMREK, ÇEYREK, DEREKE, DEVREK, DİREKT, GEĞREK, GEVREK, GREKÇE, HAREKE, HAREKİ, LEVREK, MAHREK, REKLAM, REKTÖR, REKTUM, SEYREK, ŞÜREKA, TEREKE, TİTREK, YEĞREK, ZEYREK

5 Harfli Kelimeler

BÖREK, ÇÖREK, DİREK, GEREK, HEREK, İÇREK, KÜREK, MEREK, ÖĞREK, ÖREKE, REKAT, REKİZ, REKOR, SÜREK, TEREK, YÜREK

4 Harfli Kelimeler

EREK, GREK, ÖREK


Kelime bulma makinesi

E K R Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ERK, KER

2 Harfli Kelimeler

EK, ER, KE, RE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

REKONSTRÜKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yeniden kurma

GEREKÇELENDİRME

 1. [isim] Gerekçelendirmek işi veya durumu

SEYREKLEŞTİRMEK

 1. [-i] Seyrek duruma getirmek, seyreltmek

HAREKETLENDİRME

 1. [isim] Hareketlendirmek işi

BEREKETSİZLEŞME

 1. [isim] Bereketsizleşmek işi

ÇÖREKLENEBİLMEK

 1. [nsz] Çöreklenme imkânı veya olasılığı bulunmak

ÇÖREKLENEBİLME

 1. [isim] Çöreklenebilmek işi

YÜREKLENDİRMEK

 1. [-i] Birine yüreklilik, cesaret vermek

YÜREKLENDİRİCİ

 1. [isim] Yüreklendiren, cesaret veren kimse

SEYREKLEŞTİRİŞ

 1. [isim] Seyrekleştirme işi veya biçimi
  • "Buluşmaları seyrekleştirdiler. Bu seyrekleştiriş, ikisinin de ateşini arttırmaktan başka bir şeye yaramadı." (Memduh Şevket Esendal)

SEYREKLEŞTİRME

 1. [isim] Seyrekleştirmek işi, seyreltme

MÜREKKEPLENMEK

 1. [nsz] Mürekkep sürülmek, dökülmek veya damlatılmak

BEREKETSİZLİK

 1. [isim] Bereketsiz olma durumu

ENGEREKGİLLER

 1. [isim] Örneği engerek olan zehirli yılanlar familyası

GEREKÇESİZLİK

 1. [isim] Gerekçesiz olma durumu

HAREKETSİZLİK

 1. [isim] Hareketsiz olma durumu

KİLOMETREKARE

 1. [isim] Kenarları birer kilometre uzunluğunda olan bir karenin alanına eşit yüzey ölçü birimi, (km2)

MÜREKKEPLEMEK

 1. [-i] Mürekkep sürmek, mürekkep dökerek veya damlatarak bir yüzeyi lekelemek

HAREKETLENMEK

 1. [nsz] Hareket kazanmak, harekete geçmek

YÜREKLENDİRME

 1. [isim] Birine yüreklilik, cesaret verme

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü