İçinde olan 381 kelime var. İçerisinde PI bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında pı olan kelimeler listesine ya da Sonu pı ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ÇARPIKLAŞTIRMAK, ÇARPIŞTIRABİLME, ÇARPITILABİLMEK, ÇIRPIŞTIRIVERME, KIPIRDATABİLMEK, KIPIRDAYABİLMEK, KOPYALAYAPIŞTIR, PIHTILAŞABİLMEK, PIŞPIŞLAYABİLME, YAPIŞTIRABİLMEK, YAPIŞTIRIVERMEK

14 Harfli Kelimeler

ÇARPIKLAŞTIRMA, ÇARPIŞTIRILMAK, ÇARPITILABİLME, ÇIRPIŞTIRILMAK, KIPIRDATABİLME, KIPIRDAYABİLME, PIHTILAŞABİLME, PIHTILAŞTIRMAK, YAPILABİLİRLİK, YAPILANABİLMEK, YAPIŞTIRABİLME, YAPIŞTIRICILIK, YAPIŞTIRIVERME

13 Harfli Kelimeler

ÇARPILABİLMEK, ÇARPILIVERMEK, ÇARPIŞABİLMEK, ÇARPIŞIVERMEK, ÇARPIŞTIRILMA, ÇARPITABİLMEK, ÇIRPILABİLMEK, ÇIRPINABİLMEK, ÇIRPINIVERMEK, ÇIRPIŞTIRILIŞ, ÇIRPIŞTIRILMA, DENİZPIRASASI, KAPILANDIRMAK, KIPIRTISIZLIK, PIHTILAŞTIRMA, PISIRIKLAŞMAK, TAPINCAKÇILIK, YAPILANABİLME, YAPILANDIRMAK, YAPILAŞTIRMAK, YAPISALLAŞMAK, YAPIŞTIRILMAK

12 Harfli Kelimeler

ÇARPIKLAŞMAK, ÇARPILABİLME, ÇARPILIVERME, ÇARPIŞABİLME, ÇARPIŞIVERME, ÇARPIŞTIRMAK, ÇARPITABİLME, ÇIRPILABİLME, ÇIRPINABİLME, ÇIRPINIVERME, ÇIRPIŞTIRMAK, KAPILABİLMEK, KAPILANDIRMA, KAPILIVERMEK, KAPIŞABİLMEK, KIPIRTISIZCA, KIRPIŞTIRMAK, PIRPIRLANMAK, PISIRIKLAŞMA, TAPINABİLMEK, YAPILABİLMEK, YAPILAGELMEK, YAPILANDIRIŞ, YAPILANDIRMA, YAPILAŞTIRMA, YAPINTICILIK, YAPIŞABİLMEK, YAPISALCILIK, YAPISALLAŞMA, YAPIŞIVERMEK, YAPIŞTIRILMA, YAPIŞTIRTMAK

11 Harfli Kelimeler

ÇARPIKLAŞMA, ÇARPINTISIZ, ÇARPIŞILMAK, ÇARPIŞTIRMA, ÇARPITILMAK, ÇARPIVERMEK, CEYLANPINAR, ÇIRPIŞTIRIŞ, ÇIRPIŞTIRMA, KAPILABİLME, KAPILGANLIK, KAPILIVERME, KAPIMANDALI, KAPIŞABİLME, KAPIŞTIRMAK, KESYAPIŞTIR, KIPIRDAKLIK, KIPIRDANMAK, KIPIRDAŞMAK, KIPIRDATMAK, KIPIŞTIRMAK, KIRPIŞTIRMA, PIHTILANMAK, PIHTILAŞMAK, PIRLANTASIZ, PIRPIRLAMAK, PIRPIRLANMA, PIŞPIŞLAMAK, PITIRDATMAK, SAPIKLAŞMAK, ŞAPIRDATMAK, SAPITTIRMAK, TAPINABİLME, TAPIŞLANMAK, TIPIRDATMAK, YAPILABİLME, YAPILAGELME, YAPIŞABİLME, YAPIŞIVERME, YAPIŞKANLIK Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

ALTYAPISAL, APIŞTIRMAK, ÇARPICILIK, ÇARPINTILI, ÇARPIŞILMA, ÇARPITILIŞ, ÇARPITILMA, ÇARPIVERME, ÇATALPINAR, ÇIRPICILIK, ÇIRPINTILI, DUMLUPINAR, HALKAPINAR, IPISSIZLIK, KAPILANMAK, KAPIŞILMAK, KAPISIZLIK, KAPIŞTIRMA, KAPIVERMEK, KIPIRDAMAK, KIPIRDANIŞ, KIPIRDANMA, KIPIRDAŞMA, KIPIRDATMA, KIPIRDAYIŞ, KIPIRTISIZ, KIPIŞTIRMA, PIHTILANMA, PIHTILAŞMA, PINARHİSAR, PIRILDAKÇI, PIRILDAMAK, PIRLANTALI, PIRPIRLAMA, PIRTLATMAK, PISIRIKLIK, PIŞPIŞLAMA, PITIRDAMAK, PITIRDATMA, SAPIKLAŞMA Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

APIŞTIRMA, ÇARPIKLIK, ÇARPILMAK, ÇARPINMAK, ÇARPIŞMAK, ÇARPITMAK, ÇIRPILMAK, ÇIRPINMAK, ÇIRPIŞMAK, KAPICILIK, KAPILANMA, KAPILILIK, KAPIŞILMA, KAPIVERME, KARAPINAR, KAYAPINAR, KIPIRDAMA, KIPIRTILI, KIRPILMAK, KIRPIŞMAK, PINARBAŞI, PIRAZVANA, PIRILDAMA, PIRILTILI, PIRLANGIÇ, PIRNALLIK, PIRTLAMAK, PIRTLATMA, PISIRIKÇA, PISTIRMAK, PITIRDAMA, SAPINTILI, ŞAPIRDAMA, SAPIVERME, ŞIPILDAMA, ŞIPIRDAMA, TAPIKLAMA, TAPIRDAMA, TAPIŞLAMA, TIPIRDAMA Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

BAŞYAPIT, ÇARPIKÇA, ÇARPILAN, ÇARPILIŞ, ÇARPILMA, ÇARPINMA, ÇARPINTI, ÇARPIŞMA, ÇARPITIŞ, ÇARPITMA, ÇIRPILMA, ÇIRPINIŞ, ÇIRPINMA, ÇIRPINTI, ÇIRPIŞMA, GÜRPINAR, KAPIALTI, KAPIKULE, KAPILGAN, KAPILMAK, KAPIŞMAK, KIPIKLIK, KIPIRDAK, KIRPILMA, KIRPINTI, KIRPIŞMA, PIRILDAK, PIRLAMAK, PIRLANTA, PIRNAKIL, PIRPIRLI, PIRPITÇI, PIRTLAMA, PISTIRMA, SAPIKLIK, SAPILMAK, SAPITMAK, ŞIPILDAK, TAPINCAK, TAPINMAK Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

AKPINAR, ALTYAPI, APIŞLIK, APIŞMAK, ÇARPICI, ÇARPILI, ÇIRPICI, IPISLAK, IPISSIZ, KAPICIK, KAPILIŞ, KAPILMA, KAPISIZ, KAPIŞMA, KIPIRTI, KIPIŞIK, PIRILTI, PIRLAMA, PIRPIRI, PIRTLAK, PISIRIK, PITIRTI, SAPIKÇA, SAPILMA, SAPINTI, ŞAPIRTI, SAPITIŞ, SAPITMA, ŞIPIDIK, ŞIPIRTI, TAPINAK, TAPINIŞ, TAPINMA, TAPIRTI, TIPIRTI, ÜSTYAPI, YALPILI, YAPILIŞ, YAPILMA, YAPIMCI Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

APIŞAK, APIŞIK, APIŞMA, ÇARPIK, ÇARPIM, ÇARPIŞ, ÇIRPIŞ, ÇITPIT, KAPICI, KAPIDA, KAPILI, KIRPIK, KIRPIM, KIRPIŞ, PIRASA, PIRLAK, PIRNAL, PIRPIR, PIRPIT, PISMAK, PIŞPIŞ, PITRAK, SAPINÇ, SARPIN, YALPIK, YAPICI, YAPILI5 Harfli Kelimeler

ÇARPI, ÇIPIR, ÇIRPI, KAPIŞ, KIPIK, PIHTI, PINAR, PIRPI, PIRTI, PIŞIK, PISMA, SAPIK, SAPIŞ, TAPIŞ, YALPI, YAPIK, YAPIM, YAPIŞ, YAPIT, ZIPIR

4 Harfli Kelimeler

APIŞ, KAPI, PIŞT, TAPI, YAPI

3 Harfli Kelimeler

PIR, PIT


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇARPIŞTIRABİLME

  1. [isim] Çarpıştırabilmek işi

KIPIRDAYABİLMEK
...
KIPIRDATABİLMEK
...
KOPYALAYAPIŞTIR

  1. [isim] Bilgisayar yazılımlarında seçilen bir metni veya nesneyi bir yerden kopyalayıp başka bir yerde de bulunmasını sağlama işlemi

ÇIRPIŞTIRIVERME

  1. [isim] Çırpıştırıvermek işi

ÇARPIKLAŞTIRMAK

  1. [-i] Çarpık duruma getirmek

ÇARPITILABİLMEK

  1. [nsz] Çarpıtılma olasılığı bulunmak

PIHTILAŞABİLMEK
...
PIŞPIŞLAYABİLME
...
YAPIŞTIRIVERMEK
...
YAPIŞTIRABİLMEK
...
KIPIRDATABİLME
...
ÇARPITILABİLME

  1. [isim] Çarpıtılabilmek işi

YAPILABİLİRLİK

  1. [isim] Herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit etme, uygulanabilirlik, fizibilite

PIHTILAŞABİLME
...
ÇARPIKLAŞTIRMA

  1. [isim] Çarpıklaştırmak işi

YAPILANABİLMEK
...
ÇARPIŞTIRILMAK

  1. [nsz] Çarpışmaları sağlanmak

YAPIŞTIRICILIK
...
ÇIRPIŞTIRILMAK

  1. [nsz] Çırpıştırma işi yaptırılmak

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü