İçinde on olan 1480 kelime var. İçerisinde ON bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında on olan kelimeler listesine ya da Sonu on ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ABSTRAKSİYONİZM, ALIKONULABİLMEK, ANONİMLEŞTİRMEK, BONKÖRLEŞEBİLME, ELEKTRİFİKASYON, ELEKTRONİKÇİLİK, ENTERNASYONALCİ, GECEKONDULAŞMAK, İNTERKONEKSİYON, KOLEKSİYONCULUK, MONOTONLAŞTIRMA, RADYOELEKTRONİK, RASYONALİZASYON, REKONSTRÜKSİYON, SONUÇLANDIRILMA, STANDARDİZASYON, TELEVİZYONCULUK, TRANSLİTERASYON, TRANSPLANTASYON

14 Harfli Kelimeler

AFYONKARAHİSAR, ALIKONULABİLME, ANONİMLEŞTİRME, BAŞKONSOLOSLUK, BİYOELEKTRONİK, DEMORALİZASYON, DEPOLİTİZASYON, DEZENFORMASYON, DONDURULMUŞLUK, DONUKLAŞTIRMAK, ELEKTRONEGATİF, FONKSİYONALİZM, GECEKONDUCULUK, GECEKONDULAŞMA, KAPİTALİZASYON, KARBONMONOKSİT, KARTONPİYERSİZ, KASTAMONULULUK, KONFERANSÇILIK, KONSOMATRİSLİK, KONSTRÜKTİVİZM, KONUMLANDIRMAK, KONUŞLANDIRMAK, KONVERTİBİLİTE, PREFABRİKASYON, PROFESYONELLİK, RASYONELLEŞMEK, REHABİLİTASYON, REORGANİZASYON, SENKRONİZASYON, SONDALAMACILIK, SONLANDIRILMAK, SONUÇLANDIRMAK, TİROKALSİTONİN, TRANSFORMASYON, TRANSKRİPSİYON, ZONGULDAKLILIK

13 Harfli Kelimeler

ANTEFLEKSİYON, ATMASYONCULUK, BEGONYAGİLLER, DEMONSTRASYON, DETERMİNASYON, DEZENFEKSİYON, DİFTONGLAŞMAK, DİSPONİBİLİTE, DOKÜMANTASYON, DONDURMACILIK, DONUKLAŞTIRMA, EKSİBİSYONİZM, EKSPRESYONİST, EKSPRESYONİZM, EMPROVİZASYON, ENTERNASYONAL, HELEZONLAŞMAK, HİDROKARBONAT, HİPERTANSİYON, İRRASYONALİST, İRRASYONALİZM, İSPİYONLANMAK, İSPİYONLATMAK, İYONLAŞTIRMAK, KALSİFİKASYON, KAMYONETÇİLİK, KARBONATLAMAK, KARBONDİOKSİT, KARBONİZASYON, KARTONPİYERLİ, KIZILKANTARON, KOLONYALANMAK, KOMİSYONCULUK, KONDENSELEŞME, KONFEDERASYON, KONFEKSİYONCU, KONFİGÜRASYON, KONSANTRASYON, KONSEPTÜALİZM, KONSERVATUVAR Devamını Görüntüle

12 Harfli Kelimeler

ABSTRAKSİYON, AGLÜTİNASYON, AKREDİTASYON, AMONYAKLAMAK, ANONİMLEŞMEK, APPASSİONATO, ARTİKÜLASYON, BAŞGARSONLUK, BONCUKLANMAK, BONCUKLAŞMAK, BONKÖRLEŞMEK, BÜLBÜLKONAĞI, DEJENERASYON, DİFTONGLAŞMA, DİSİMİLASYON, ELEKTRONİKÇİ, EMPRESYONİST, EMPRESYONİZM, ENFLASYONİST, ENJEKSİYONCU, FERMANTASYON, HALÜSİNASYON, HELEZONLAŞMA, HİPOTANSİYON, İLLÜSTRASYON, İSPİYONCULUK, İSPİYONLAMAK, İSPİYONLANMA, İSPİYONLATMA, İYONLAŞTIRMA, KALİFİKASYON, KANALİZASYON, KAPİTÜLASYON, KARAKONCOLOS, KARBONATLAMA, KARBONHİDRAT, KARBONLAŞMAK, KODİFİKASYON, KOLEKSİYONCU, KOLONYALAMAK Devamını Görüntüle

11 Harfli Kelimeler

AFYONKEŞLİK, AFYONLANMAK, AKORDİYONCU, ALIKONULMAK, ALİTERASYON, AMONYAKLAMA, ANGLOSAKSON, ANONİMLEŞME, ANTAGONİZMA, ARABİZASYON, ASİMİLASYON, ASTRONOTLUK, BASTONCULUK, BAŞKONSOLOS, BETONLAŞMAK, BONBONCULUK, BONCUKÇULUK, BONCUKLANIŞ, BONCUKLANMA, BONCUKLAŞMA, BONKÖRLEŞME, BONSERVİSLİ, BRONZLAŞMAK, CHOBİTATİON, DEFORMASYON, DEKLARASYON, DEONTOLOJİK, DEVALÜASYON, DİFRAKSİYON, DONATTIRMAK, DONDURULMAK, DONDURULMUŞ, DONKİŞOTLUK, DONUKLAŞMAK, EKSPOZİSYON, ELİMİNASYON, ENDONEZYALI, ENFORMASYON, ENTEGRASYON, ERADİKASYON Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

ADAPTASYON, AFYONLAMAK, AFYONLANMA, AKORDEONCU, ALIKONULMA, AMPÜTASYON, ANAKRONİZM, ANTAGONİST, ANTAGONİZM, ANTİSİKLON, ANTROPONİM, APLİKASYON, ASTRONOMİK, AŞIRMASYON, ATMASYONCU, ATRAKSİYON, BALKONUMSU, BALONCULUK, BAŞKONAKÇI, BELLADONNA, BETONCULUK, BETONKARAR, BETONLAŞMA, BİKARBONAT, BONFİLELİK, BRONZLAŞMA, CONTALAMAK, ÇAÇARONLUK, DEDÜKSİYON, DEKATLONCU, DEKORASYON, DELEGASYON, DEONTOLOJİ, DERİVASYON, DEROGASYON, DİREKSİYON, DİYAKRONİK, DONAKALMAK, DONATILMAK, DONATTIRMA Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

ABERASYON, AFYONLAMA, AJİTASYON, AKORDİYON, AKSİYONER, ALAGARSON, ANAKRONİK, ANASONSUZ, ANİMASYON, ANTİMONLU, ANTİTONAL, ARMONİLER, ASTRONOMİ, BADMİNTON, BALONVARİ, BASTONSUZ, BAŞGARSON, BATONSALE, BETONARME, BETONİYER, BOMBARDON, BONCUKLUK, BONCUKSUZ, BONKÖRLÜK, BONSERVİS, CONTALAMA, ÇAÇARONCA, ÇARLİSTON, DALTONİZM, DEFLASYON, DEPRESYON, DEVONİYEN, DİYAGONAL, DİYAKRONİ, DİYAPAZON, DONAKALMA, DONATILMA, DONATIMCI, DONATISIZ, DONDURMAK Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

ABANDONE, ABONELİK, AFYONKEŞ, AGRONOMİ, AKONİTİN, AKORDEON, ANAKONDA, ANASONLU, ARAGONİT, ARMONİKA, ARMONİZE, ARMONYUM, ASENKRON, ASTRONOM, ASTRONOT, ATMASYON, BALKONSU, BALONCUK, BARONLUK, BASTONCU, BASTONLU, BEGONVİL, BETATRON, BONBONCU, BONCUKÇU, BONCUKLU, BONKÖRCE, BONMARŞE, BRONŞÇUK, DEKATLON, DİFÜZYON, DİKSİYON, DİKTAFON, DOMİNYON, DONANMAK, DONATILI, DONATMAK, DONDURAÇ, DONDURMA, DONUKLUK Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

ABONMAN, ADİSYON, AFYONLU, AKRONİM, AKSİYON, ALÜVYON, AMNİYON, AMONYAK, AMONYUM, ANONSÖR, ANTİMON, ARGONOT, ARKEGON, ARMONİK, ASONANS, AYANDON, BALONCU, BARİTON, BEGONYA, BETONCU, BETONSU, BİBERON, BİDONCU, BİYONİK, BONFİLE, BRONŞİT, ÇAÇARON, DİFTONG, DİYAFON, DONAMAK, DONANIM, DONANMA, DONATIM, DONATIŞ, DONATMA, EDİSYON, EKONOMİ, EMİSYON, ENİKONU, EPSİLON Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

AKSONA, AMAZON, ANASON, ANEMON, ANONİM, ARMONİ, ASETON, ATONAL, AZONAL, BALKON, BASTON, BİLYON, BONBON, BONCUK, BONJUR, BONKÖR, DEKONT, DETONE, DİDONA, DONAMA, DONATI, DONMAK, DONSUZ, DRAGON, EBONİT, ETALON, FAKFON, FASONE, FAYTON, FİYONK, FONDAN, FONDİP, FURGON, FÜZYON, GARSON, GONDOL, HORMON, İRONİK, İYONİK, JAMBON Devamını Görüntüle

5 Harfli Kelimeler

GABON, ABONE, AFONİ, AFYON, AKONT, AKSON, ALYON, ANONS, ANYON, ARGON, BALON, BARON, BEŞON, BETON, BİDON, BİZON, BRONŞ, BRONZ, BUŞON, BUTON, CONTA, DİDON, DONAM, DONLU, DONMA, DONÖR, DONRA, DONUK, FASON, FONDA, FONEM, GALON, GİDON, GONCA, HONAZ, HORON, İRONİ, JAPON, JETON, JÜPON Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

BONE, BONO, DONE, FONT, GONK, HONA, İKON, İYON, KLON, KONÇ, KONİ, KONT, KONU, KRON, MONT, NEON, ONAR, ONAT, ONAY, ONCA, ONLU, ONMA, ONUM, ONUR, OZON, SONE, YONT, ZONA, ZONK

3 Harfli Kelimeler

DON, FON, ONA, ONS, SON, TON

2 Harfli Kelimeler

ON


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TRANSPLANTASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Organ nakli
  • "Bazı transplantasyon ameliyatları yapıyorlar fakat iyi sonuç alınamıyor." (Cahit Uçuk)

ELEKTRİFİKASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Elektrik enerjisini endüstri, ulaşım ve gündelik hayata uygulama, elektriklendirme

KOLEKSİYONCULUK

 1. [isim] Koleksiyoncunun yaptığı iş, derlemcilik

REKONSTRÜKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yeniden kurma

BONKÖRLEŞEBİLME

 1. [isim] Bonkörleşebilmek işi

TRANSLİTERASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yabancı yazıların, okunuşları dikkate alınmadan harf harf aktarılması, harf çevirisi

RASYONALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ussallaştırma, akla dayattırma

GECEKONDULAŞMAK

 1. [nsz] Gecekondu sayısı çoğalmak

RADYOELEKTRONİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Elektroniğin radyoelektriğe uygulanması

ELEKTRONİKÇİLİK

 1. [isim] Elektronikçi olma durumu

STANDARDİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Standartlaşma

ABSTRAKSİYONİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Soyutçuluk

İNTERKONEKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Birçok elektrik şebekesi arasında bağlantı kurma

ENTERNASYONALCİ

 1. [isim] Uluslararasıcı, beynelmilelci

ANONİMLEŞTİRMEK

 1. [-i] Anonim bir duruma gelmesini sağlamak

SONUÇLANDIRILMA

 1. [isim] Sonuçlandırılmak işi

TELEVİZYONCULUK

 1. [isim] Televizyon yapma, onarma veya satma işi
 2. Televizyoncunun yaptığı iş

ALIKONULABİLMEK

 1. [nsz] Alıkonulma imkânı veya olasılığı bulunmak

MONOTONLAŞTIRMA

 1. [isim] Monotonlaştırmak işi

DONUKLAŞTIRMAK

 1. [-i] Donuk duruma getirmek

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü