İçinde on olan 1784 kelime var. İçerisinde ON bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında on olan kelimeler listesine ya da Sonu on ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ABSTRAKSİYONİST, ABSTRAKSİYONİZM, ALIKONULABİLMEK, ANONİMLEŞTİRMEK, BONKÖRLEŞEBİLME, ELEKTRİFİKASYON, ELEKTRONİKÇİLİK, ENTERNASYONALCİ, GECEKONDULAŞMAK, İNTERKONEKSİYON, KOLEKSİYONCULUK, KOLEKSİYONERLİK, KONAKLAYABİLMEK, KONUŞTURABİLMEK, MONOTONLAŞTIRMA, ONAYLATTIRILMAK, RADYOELEKTRONİK, RASYONALİZASYON, REKONSTRÜKSİYON, SONLANDIRABİLME, SONSUZLAŞTIRMAK, SONUÇLANDIRILMA, STANDARDİZASYON, TELEVİZYONCULUK, TRANSLİTERASYON, TRANSPLANTASYON

14 Harfli Kelimeler

AFYONKARAHİSAR, ALIKONULABİLME, ANONİMLEŞTİRME, BAŞKONSOLOSLUK, BETONLAŞTIRMAK, BİYOELEKTRONİK, BRONZLAŞTIRMAK, DEMORALİZASYON, DEPOLİTİZASYON, DEZENFORMASYON, DONDURULMUŞLUK, DONUKLAŞTIRMAK, ELEKTRONEGATİF, FONKSİYONALİZM, FONKSİYONELLİK, GECEKONDUCULUK, GECEKONDULAŞMA, KANTARONGİLLER, KAPİTALİZASYON, KARBONMONOKSİT, KARTONPİYERSİZ, KASTAMONULULUK, KOLONİZATÖRLÜK, KONAKLAYABİLME, KONDİSYONERLİK, KONFERANSÇILIK, KONSOMATRİSLİK, KONSTRÜKTİVİST, KONSTRÜKTİVİZM, KONUMLANDIRMAK, KONUŞLANDIRMAK, KONUŞTURABİLME, KONVERTİBİLİTE, ODONTONOZOLOJİ, ONAYLATABİLMEK, ONAYLATTIRILMA, ONAYLAYABİLMEK, PREFABRİKASYON, PROFESYONELLİK, RASYONELLEŞMEK Devamını Görüntüle

13 Harfli Kelimeler

ANTEFLEKSİYON, BEGONYAGİLLER, BETONLAŞTIRMA, BRONZLAŞTIRMA, DEMONSTRASYON, DETERMİNASYON, DEZENFEKSİYON, DİFTONGLAŞMAK, DİSPONİBİLİTE, DOKÜMANTASYON, DONANMASIZLIK, DONDURABİLMEK, DONDURMACILIK, DONUKLAŞTIRMA, EKSASERBASYON, EKSİBİSYONİZM, EKSPRESYONİST, EKSPRESYONİZM, EMPROVİZASYON, ENTERNASYONAL, HELEZONLAŞMAK, HİDROKARBONAT, HİPERTANSİYON, İRRASYONALİST, İRRASYONALİZM, İSPİYONLANMAK, İSPİYONLATMAK, İYONLAŞTIRMAK, KALSİFİKASYON, KAMYONETÇİLİK, KARBONATLAMAK, KARBONDİOKSİT, KARBONİZASYON, KARTONPİYERLİ, KIZILKANTARON, KOLONYALANMAK, KOMBİNEZONSUZ, KOMİSYONCULUK, KONARGÖÇERLİK, KONDENSELEŞME Devamını Görüntüle

12 Harfli Kelimeler

ABSTRAKSİYON, AGLÜTİNASYON, AKREDİTASYON, AMONYAKLAMAK, ANONİMLEŞMEK, ANTİPERSONEL, APPASSİONATO, ARTİKÜLASYON, BAŞGARSONLUK, BONCUKLANMAK, BONCUKLAŞMAK, BONKÖRLEŞMEK, BÜLBÜLKONAĞI, COHABİTATİON, DEJENERASYON, DİFTONGLAŞMA, DİSİMİLASYON, DONANABİLMEK, DONATABİLMEK, DONDURABİLME, ELEKTRONİKÇİ, EMPRESYONİST, EMPRESYONİZM, ENFLASYONİST, ENJEKSİYONCU, FERMANTASYON, HALÜSİNASYON, HELEZONLAŞMA, HİPOTANSİYON, İLLÜSTRASYON, İSPİYONCULUK, İSPİYONLAMAK, İSPİYONLANMA, İSPİYONLATMA, İYONLAŞTIRMA, KALİFİKASYON, KANALİZASYON, KAPİTÜLASYON, KARAKONCOLOS, KARBONATLAMA Devamını Görüntüle

11 Harfli Kelimeler

AFYONKEŞLİK, AFYONLANMAK, AKORDİYONCU, ALIKONULMAK, ALİTERASYON, AMONYAKLAMA, ANGLOSAKSON, ANONİMLEŞME, ANTAGONİZMA, ANTROPONİMİ, ARABİZASYON, ASİMİLASYON, ASTRONOTLUK, BAŞKONSOLOS, BASTONCULUK, BETONLAŞMAK, BONBONCULUK, BONCUKÇULUK, BONCUKLANIŞ, BONCUKLANMA, BONCUKLAŞMA, BONKÖRLEŞME, BONSERVİSLİ, BRONZLAŞMAK, CONTASIZLIK, DEFORMASYON, DEKLARASYON, DEONTOLOJİK, DESTİNASYON, DEVALÜASYON, DİFRAKSİYON, DONANABİLME, DONATABİLME, DONATTIRMAK, DONDURULMAK, DONDURULMUŞ, DONKİŞOTLUK, DONUKLAŞMAK, EKONOMİKLİK, EKSPOZİSYON Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

ADAPTASYON, AFYONLAMAK, AFYONLANMA, AKORDEONCU, AKTİVASYON, ALIKONULMA, ALIKONULUŞ, AMPÜTASYON, ANAKRONİZM, ANTAGONİST, ANTAGONİZM, ANTİSİKLON, ANTROPONİM, APLİKASYON, AŞIRMASYON, ASTRONOMİK, ATRAKSİYON, BALKONUMSU, BALONCULUK, BASBARİTON, BAŞKONAKÇI, BELLADONNA, BETONCULUK, BETONKARAR, BETONLAŞMA, BİDONCULUK, BİKARBONAT, BONFİLELİK, BRONZLAŞMA, ÇAÇARONLUK, CONTALAMAK, DEDÜKSİYON, DEKATLONCU, DEKORASYON, DELEGASYON, DEONTOLOJİ, DERİVASYON, DEROGASYON, DİREKSİYON, DİYAKRONİK Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

ABERASYON, AFYONLAMA, AJİTASYON, AKORDİYON, AKSİYONER, ALAGARSON, AMAZONLAR, AMONYAKLI, ANAKRONİK, ANASONSUZ, ANİMASYON, ANONİMLİK, ANTİMONLU, ANTİTONAL, ARMONİLER, ASTRONOMİ, BADMİNTON, BALONVARİ, BAŞGARSON, BASTONSUZ, BATONSALE, BETONARME, BETONİYER, BETONUMSU, BOMBARDON, BONCUKLUK, BONCUKSUZ, BONKÖRLÜK, BONSERVİS, ÇAÇARONCA, ÇARLİSTON, CONDENSER, CONTALAMA, DALTONİZM, DEFLASYON, DEPRESYON, DETONELİK, DEVONİYEN, DİYAGONAL, DİYAKRONİ Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

ABANDONE, ABONELİK, AFYONKEŞ, AGRONOMİ, AKONİTİN, AKORDEON, ANAKONDA, ANASONLU, ARAGONİT, ARMONİKA, ARMONİZE, ARMONYUM, ASENKRON, ASTRONOM, ASTRONOT, ASUNCİON, ATMASYON, BALKONSU, BALONCUK, BARONLUK, BASTONCU, BASTONLU, BEGONVİL, BENTONİT, BETATRON, BONBONCU, BONCUKÇU, BONCUKLU, BONKÖRCE, BONMARŞE, BRONŞÇUK, BUTONSUZ, CONTASIZ, DEKATLON, DERMASON, DİFÜZYON, DİKSİYON, DİKTAFON, DOMİNYON, DONANMAK Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

ABONMAN, ADEZYON, ADİSYON, AFYONLU, AKRONİM, AKSİYON, ALÜVYON, AMNİYON, AMONYAK, AMONYUM, ANONSÖR, ANTİMON, ARGONOT, ARKEGON, ARMONİK, ASONANS, AYANDON, BALONCU, BARİTON, BEGONYA, BETONCU, BETONLU, BETONSU, BİBERON, BİDONCU, BİYONİK, BONFİLE, BRONŞİT, BUTONLU, ÇAÇARON, CONTALI, DİFTONG, DİYAFON, DONAMAK, DONANIM, DONANIŞ, DONANMA, DONATAN, DONATIM, DONATIŞ Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

AKSONA, ALOFON, AMAZON, ANASON, ANEMON, ANONİM, ARMONİ, ASETON, ATONAL, AZONAL, BALKON, BASTON, BİLYON, BONBON, BONCUK, BONJUR, BONKÖR, DEKONT, DETONE, DİDONA, DONAMA, DONATI, DONMAK, DONSUZ, DRAGON, EBONİT, ETALON, FAKFON, FASONE, FAYTON, FİYONK, FONDAN, FONDİP, FURGON, FÜZYON, GARSON, GONDOL, HORMON, İRONİK, İYONİK Devamını Görüntüle5 Harfli Kelimeler

ABONE, AFONİ, AFYON, AKONT, AKSON, ALYON, ANONS, ANYON, APRON, ARGON, BALON, BARON, BATON, BEŞON, BETON, BİDON, BİJON, BİZON, BRONŞ, BRONZ, BUŞON, BUTON, CONTA, DİDON, DONAM, DONLU, DONMA, DONÖR, DONRA, DONUK, DONUT, FASON, FONDA, FONDÜ, FONEM, FOTON, GABON, GALON, GİDON, GONCA Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

BONE, BONO, DONE, FONT, GONK, GRON, HONA, İKON, İYON, KLON, KONÇ, KONİ, KONT, KONU, KRON, MONO, MONT, NEON, ONAM, ONAR, ONAT, ONAY, ONCA, ONLU, ONMA, ONUM, ONUR, OZON, SONE, YONT, ZONA, ZONK

3 Harfli Kelimeler

DON, FON, ONA, ONS, SON, TON, ZON

2 Harfli Kelimeler

ON


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ELEKTRONİKÇİLİK

 1. [isim] Elektronikçi olma durumu

ABSTRAKSİYONİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Soyutçuluk

BONKÖRLEŞEBİLME

 1. [isim] Bonkörleşebilmek işi

ANONİMLEŞTİRMEK

 1. [-i] Anonim bir duruma gelmesini sağlamak

ELEKTRİFİKASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Elektrik enerjisini endüstri, ulaşım ve gündelik hayata uygulama, elektriklendirme

KOLEKSİYONERLİK
...
KONAKLAYABİLMEK
...
MONOTONLAŞTIRMA

 1. [isim] Monotonlaştırmak işi

TRANSPLANTASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Organ nakli
  • "Bazı transplantasyon ameliyatları yapıyorlar fakat iyi sonuç alınamıyor." (Cahit Uçuk)

ONAYLATTIRILMAK
...
SONSUZLAŞTIRMAK
...
STANDARDİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Standartlaşma

İNTERKONEKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Birçok elektrik şebekesi arasında bağlantı kurma

KOLEKSİYONCULUK

 1. [isim] Koleksiyoncunun yaptığı iş, derlemcilik

RADYOELEKTRONİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Elektroniğin radyoelektriğe uygulanması

REKONSTRÜKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yeniden kurma

SONLANDIRABİLME
...
GECEKONDULAŞMAK

 1. [nsz] Gecekondu sayısı çoğalmak

TELEVİZYONCULUK

 1. [isim] Televizyon yapma, onarma veya satma işi
 2. Televizyoncunun yaptığı iş

RASYONALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ussallaştırma, akla dayattırma

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü