İçinde lek olan 235 kelime var. İçerisinde LEK bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında lek olan kelimeler listesine ya da Sonu lek ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ELEKTRİFİKASYON, ELEKTROBİYOLOJİ, ELEKTROMANYETİK, ELEKTROMIKNATIS, ELEKTRONİKÇİLİK, KOLEKSİYONCULUK, MÜSTEMLEKECİLİK, RADYOELEKTRONİK

14 Harfli Kelimeler

BİYOELEKTRONİK, DİYALEKTOLOJİK, ELEKTRİKLENMEK, ELEKTRİKSİZLİK, ELEKTRODİNAMİK, ELEKTRODİYALİZ, ELEKTROMEKANİK, ELEKTRONEGATİF, ELEKTROPOZİTİF, ENTELEKTÜALİZM, ENTELEKTÜELLİK, KOLEKTİFLEŞMEK, KOMPLEKSSİZLİK, MEMLEKETSİZLİK

13 Harfli Kelimeler

ANTEFLEKSİYON, DİYALEKTOLOJİ, ELEKTRİKÇİLİK, ELEKTRİKLEMEK, ELEKTRİKLENME, ELEKTROSTATİK, ELEKTROTEKNİK, HİDROELEKTRİK, KOLEKTİFLEŞME, MEMLEKETÇİLİK, RADYOELEKTRİK, TEKERLEKÇİLİK, TELEKONFERANS, TERMOELEKTRİK

12 Harfli Kelimeler

BELLEKSİZLİK, BİYOELEKTRİK, DİYALEKTİKÇİ, DİYALEKTOLOG, ELEKTRİKLEME, ELEKTROGİTAR, ELEKTROKİMYA, ELEKTROMETRE, ELEKTROMOBİL, ELEKTROMOTOR, ELEKTRONİKÇİ, FOTOELEKTRİK, KOLEKSİYONCU, LEKSİKOGRAFİ, LEKSİKOLOJİK, LEYLEKGAGASI, LEYLEKGİLLER, MAKROMOLEKÜL, MESLEKSİZLİK, MESLEKTAŞLIK, MÜSTEMLEKECİ

11 Harfli Kelimeler

ÇÖMLEKÇİLİK, ELEKTRİKSİZ, ELEKTROSKOP, ENTELEKTÜEL, GÖMLEKÇİLİK, GÖMLEKLİLER, KOLEKTİVİST, KOLEKTİVİZM, KOMPLEKSSİZ, LEKSİKOGRAF, LEKSİKOLOJİ, LEYLEKSİLER, MEMLEKETSİZ, TELEKSÇİLİK, YELEKLENMEK

10 Harfli Kelimeler

CİVELEKLİK, ÇARKIFELEK, ÇİLEKÇİLİK, ÇİLEKEŞLİK, DİYALEKTİK, DÜMBELEKÇİ, ELEKTRİKÇİ, ELEKTRİKLİ, ELEKTROFİL, ELEKTROFON, ELEKTROJEN, ELEKTROLİT, ELEKTROLİZ, ELEKTRONİK, ELEKTROSAZ, ELEKTROŞOK, EVLEKLEMEK, HİLEKARLIK, KARALEYLEK, KOLEKSİYON, KOMPLEKSLİ, LEKELENMEK, LEKELETMEK, LEKESİZLİK, LEKSİKOLOG, MEMLEKETÇİ, MEMLEKETLİ, MULTİPLEKS, MÜSTEMLEKE, SELEKSİYON, TEKERLEKÇİ, TEKERLEKLİ, TELEKİNEZİ, YELEKLEMEK, YELEKLENME

9 Harfli Kelimeler

BELLEKSİZ, ÇÖKELEKLİ, DİŞLEKLİK, EKLEKTİZM, ELEKÇİLİK, ELEKLEMEK, ENTELEKYA, EVLEKLEME, FELEKİYAT, GÖMLEKLİK, GÖMLEKSİZ, LEKECİLİK, LEKELEMEK, LEKELENME, LEKELETME, LEKTÖRLÜK, LEYLEKLER, MESLEKSEL, MESLEKSİZ, MESLEKTAŞ, MOLEKÜLER, REFLEKTÖR, YELEKLEME

8 Harfli Kelimeler

BELLEKLİ, BİLEKLİK, ÇÖMLEKÇİ, DİYALEKT, DÜMBELEK, EKLEKTİK, ELEKLEME, ELEKTRİK, ELEKTRON, ELEKTROT, ENTELEKT, EŞLEKSEL, FELFELEK, GÖMLEKÇİ, GÖMLEKLİ, İŞLEKLİK, KELEKLİK, KOLEKTİF, KOLEKTÖR, KOMPLEKS, LEKELEME, MEMLEKET, ÖDLEKLİK, SELEKLİK, SELEKTÖR, TEKERLEK, TELEKART, TELEKSÇİ, TRİPLEKS

7 Harfli Kelimeler

BÜĞELEK, CİVELEK, ÇİLEKÇİ, ÇİLEKEŞ, ÇİLEKLİ, ÇİLEKSİ, ÇÖKELEK, DİLEKÇE, DUBLEKS, ELEKLİK, ELEKTRO, ERFELEK, FEZLEKE, GERİLEK, GÖBELEK, HİLEKAR, İÇERLEK, İLERLEK, LEKESİZ, MAMELEK, MELEKUT, MESLEKİ, MOLEKÜL, NALEKAR, ÖDLEKÇE, PÖRTLEK, REFLEKS, TELEKIZ, YELEKEN, YEPELEK

6 Harfli Kelimeler

ALEKSİ, BELLEK, BESLEK, ÇÖMLEK, DİLLEK, DİŞLEK, DİVLEK, EFELEK, ELEKÇİ, EŞELEK, GÖMLEK, GÜRLEK, GÜZLEK, LEKECİ, LEKELİ, LEKTÖR, LEYLEK, MELEKE, MESLEK, TELEKE, TELEKS

5 Harfli Kelimeler

BELEK, BİLEK, ÇELEK, ÇİLEK, DİLEK, DÖLEK, EĞLEK, ESLEK, EŞLEK, EVLEK, FELEK, GÖLEK, İMLEK, İŞLEK, İZLEK, KELEK, KÜLEK, MELEK, ÖDLEK, SELEK, ŞELEK, TELEK, YELEK

4 Harfli Kelimeler

ELEK, LEKE


Kelime bulma makinesi

E K L Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ELK, KEL

2 Harfli Kelimeler

EK, EL, KE, LE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MÜSTEMLEKECİLİK

 1. [isim] Sömürgecilik

ELEKTROMIKNATIS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İçinde manyetik akıyı toplayıp arttırıcı bir yumuşak demir bulunan, bobin veya bobinlere doğru akım geçirilerek elde edilen mıknatıs

ELEKTROMANYETİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Elektromanyetiği bulunan veya bununla ilgisi olan

KOLEKSİYONCULUK

 1. [isim] Koleksiyoncunun yaptığı iş, derlemcilik

ELEKTRİFİKASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Elektrik enerjisini endüstri, ulaşım ve gündelik hayata uygulama, elektriklendirme

ELEKTROBİYOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Canlılarda görülen elektrik olaylarını inceleyen bilim

RADYOELEKTRONİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Elektroniğin radyoelektriğe uygulanması

ELEKTRONİKÇİLİK

 1. [isim] Elektronikçi olma durumu

ENTELEKTÜALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Anlıkçılık

KOLEKTİFLEŞMEK

 1. [nsz] Kolektif duruma gelmek

ELEKTROMEKANİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Mekanik ögelerden oluşan ve bunların hareketiyle elektrikli unsurlara bağlı olarak uzakta bulunan aletlerin çalışmasını ve kontrolünü sağlayan tertibat

ELEKTRİKSİZLİK

 1. [isim] Elektriksiz olma durumu

DİYALEKTOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Diyalektoloji ile ilgili

ELEKTROPOZİTİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Elektrolizde eksi kutupta toplanma niteliği olan (cisimler)

KOMPLEKSSİZLİK

 1. [isim] Komplekssiz olma durumu

MEMLEKETSİZLİK

 1. [isim] Memleketsiz olma durumu

ENTELEKTÜELLİK

 1. [isim] Entelektüel olma
  • "Kendisi hiçbir zaman entelektüelliğe özenmedi." (Haldun Taner)

ELEKTRONEGATİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Elektrolizde artı kutupta toplanma niteliği olan (cisimler)

ELEKTRİKLENMEK

 1. [nsz] Elektrik enerjisiyle yüklü duruma gelmek
 2. Sinirli ve gergin bir duruma gelmek, gerginleşmek
 3. Etkilenmek

BİYOELEKTRONİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Moleküler biyolojinin hücrelerin yapısına giren moleküller arasında geçerli elektrostatik güçlerini inceleyen bölümü

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü