İçinde karma olan 22 kelime var. İçerisinde KARMA bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında karma olan kelimeler listesine ya da Sonu karma ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

KARMANYOLACILIK

14 Harfli Kelimeler

KARMAŞIKLAŞMAK

13 Harfli Kelimeler

KARMAŞIKLAŞMA

12 Harfli Kelimeler

KARMAKARIŞIK, KARMANYOLACI, KARMAŞTIRMAK

11 Harfli Kelimeler

KARMAŞIKLIK, KARMAŞTIRMA

10 Harfli Kelimeler

KARMAKARIŞ, KARMANYOLA

9 Harfli Kelimeler

KARMAŞMAK

8 Harfli Kelimeler

ÇIKARMAK, KARMALIK, KARMAŞIK, KARMAŞMA, YAKARMAK

7 Harfli Kelimeler

ÇIKARMA, KARMAŞA, YAKARMA

6 Harfli Kelimeler

KARMAÇ, KARMAK

5 Harfli Kelimeler

KARMA


Kelime bulma makinesi

A A K M R Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

KARMA, MARKA, RAKAM, RAMAK

4 Harfli Kelimeler

AKAR, AKMA, ARAK, ARKA, ARMA, KAMA, KARA, MARK

3 Harfli Kelimeler

AKA, AMA, ARA, ARK, KAM, KAR, RAM

2 Harfli Kelimeler

AK, AM, AR, RA, MA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.



Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KARMANYOLACILIK

 1. [isim] Karmanyolacı olma durumu
 2. Karmanyola yoluyla soygun yapma işi

KARMAŞIKLAŞMAK

 1. [nsz] Karmaşık duruma gelmek

KARMAŞIKLAŞMA

 1. [isim] Karmaşıklaşma işi

KARMAKARIŞIK

 1. Dağınık, düzensiz, çok karışık
  • "Taranmamış, karmakarışık kumral saçları, kocaman bir ağzı, fevkalade muntazam ve güzel dişleri vardı." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Benim köy sükûnuma yuva olmak üzere düşündüğüm bu odacık karmakarışık olmuş." (Halit Ziya Uşaklıgil)
 2. Huzursuz, kararsız, karmaşık
  • "Başımın içinde bir sis ve hep ona bağlı karmakarışık hayaller var." (Peyami Safa)

KARMAŞTIRMAK

 1. [-i] Karmaşık duruma getirmek

KARMANYOLACI

 1. [isim] Karmanyola yoluyla adam soyan kimse

KARMAŞIKLIK

 1. [isim] Karmaşık olma durumu
 2. Hastalık sırasında ortaya çıkan ve hastalığın temel özellikleriyle ilişkili olmayan her türlü olumsuz sağlık olayı veya süreci, ihtilat, komplikasyon
 3. İlaçların doğurabileceği yan etki, ihtilat, komplikasyon

KARMAŞTIRMA

 1. [isim] Karmaştırmak işi

KARMANYOLA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Şehir içindeki ıssız yollarda ölümle korkutarak yapılan soygunculuk

KARMAKARIŞ

 1. [sıfat] Karmakarışık

KARMAŞMAK

 1. [nsz] Bir şey başka bir şeyle birleşerek karışık durum almak

KARMAŞIK

 1. [sıfat] İçinde aynı cinsten birçok öge bulunan, birbirine az çok aykırı birçok şeyden oluşan, mudil
  • "Karmaşık bir sorun. Karmaşık bir düşünce."
 2. Çözeltide kendisini oluşturan parçalara iki yönlü olarak ayrışan (iyon veya birleşik), kompleks
 3. Ögelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, komplike

ÇIKARMAK

 1. Birinin veya bir şeyin çıkmasını sağlamak, çıkmasına sebep olmak
  • "Cebinden maroken kaplı bir defter çıkardı." (Ömer Seyfettin)
 2. [-i] Sonunu getirmek
  • "Bu para ile ayı çıkarırız."
 3. [-i] Anlamak, ne olduğunu bilmek, sezmek
 4. [-i] Bulmak, ortaya koymak
  • "Yalanını çıkarmak. Yanlışını çıkarmak."
 5. [-i] Hatırlamak
  • "Adamı nereden tanıdığımı tam olarak çıkarmaya çalıştım." (Necati Cumalı)
 6. [nsz] Döküntülü bir hastalığa tutulmak
  • "Çiçek çıkarmak."
 7. [-i] Çok hoşlanmak
  • "Lezzetini çıkara çıkara hikâyesine devam ediyordu." (Refik Halit Karay)
 8. [-i] Öfke, hırs, acı vb.nin zararını çektirmek
  • "Öfkesini benden çıkardı."
 9. [-i] Sağlamak, elde etmek
  • "Ekmeğini taştan çıkarmak."
 10. [-i] Gibi göstermek, bir davranış yüklemek
  • "Birini hırsız çıkarmak. Suçlu çıkarmak."
 11. Sindirim yolundan dışarı atmak
 12. İlgisini keserek uzaklaştırmak
 13. [-i] Giysi, ayakkabı vb.ni vücuttan ayırmak, soymak
  • "İhtiyar hatun, onun ayakkabılarını ve ceketini çıkarıp çekilip gitmişti." (Sait Faik Abasıyanık)
 14. [-i] Yayımlamak
  • "Gençlerin tenkitlerini gördü, yeni çıkardıkları edebiyat tarihlerini karıştırdı." (Orhan Seyfi Orhon)
 15. [-i] Gidermek
  • "Lekeyi çıkarmak."
 16. [nsz] Sebep olmak, yol açmak
  • "Bir dedektif bürosu açmış, hükûmet zorluk çıkardığından kapatmıştı." (Refik Halit Karay)
 17. [nsz] Yapmak, üretmek
  • "Bu terzi çok iş çıkarıyor."
 18. [-e] Sunmak
  • "Konuklara çerez çıkardı."
 19. [-e] Göstermek
  • "Sosyeteye bir ustabaşıyı kocam diye çıkaracaksın." (Memduh Şevket Esendal)
 20. [-i] Bir şeyi bir örneğe göre yapmak
  • "Yeni öğrendiği bir tangoyu piyanoda tek parmakla çıkarmaya çalışan İlhami..." (Haldun Taner)
 21. [nsz] Yollamak, göndermek
  • "Bir adam çıkarıp oğlunu yanına getirtti."
 22. [nsz] Yükü boşaltmak
  • "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik." (Refik Halit Karay)
 23. [nsz] Resim yapmak
 24. [nsz] Fotoğraf çektirmek
 25. [-i] Söylemek
  • "Bu dedikoduyu ortaya mutlak bizim arkadaş çıkarmıştır." (Osman Cemal Kaygılı)
 26. [-i] Üçüncü bir sayı elde etmek üzere belli bir sayıdan, daha az değerli başka bir sayı kadar birim eksiltmek, tarh etmek

KARMAŞMA

 1. [isim] Karmaşmak işi

KARMALIK

 1. [isim] Karma olma durumu
  • "Meclisin bütün karmalığı bu yuvarlak sofranın etrafında idi." (Falih Rıfkı Atay)

YAKARMAK

 1. [-e] Israrla istemek, yalvarmak
  • "Yalvarmak, yakarmak nafile bugün / Gözünün yaşına bakmadan gider." (Cahit Sıtkı Tarancı)
 2. Tanrı'ya içten yalvararak dua etmek, niyaz etmek

ÇIKARMA

 1. [isim] Çıkarmak işi, emisyon
 2. Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker indirme, asker çıkarma
 3. Dört işlemden biri, çıkarmak işlemi, tarh

KARMAŞA

 1. [isim] Karmaşık olma durumu
 2. Hastalıklı davranışları ortaya çıkaran, kişinin bilincini az çok şartlandıran, genellikle çocukluk döneminde kazanılmış, baskı altında tutulmuş hatıra, duygu ve düşüncelerin bütünü, kompleks

YAKARMA

 1. [isim] Yakarmak işi

KARMAÇ

 1. [isim] Yapı işlerinde harcı karmaya yarayan alet

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü