Başında karma olan 18 kelime var. Karma ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde karma olan kelimeler listesine ya da sonu karma ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında karma bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

KARMANYOLACILIK

14 Harfli Kelimeler

KARMAŞIKLAŞMAK

13 Harfli Kelimeler

KARMAŞIKLAŞMA

12 Harfli Kelimeler

KARMAKARIŞIK, KARMANYOLACI, KARMAŞTIRMAK

11 Harfli Kelimeler

KARMAŞIKLIK, KARMAŞTIRMA

10 Harfli Kelimeler

KARMAKARIŞ, KARMANYOLA

9 Harfli Kelimeler

KARMAŞMAK

8 Harfli Kelimeler

KARMALIK, KARMAŞIK, KARMAŞMA

7 Harfli Kelimeler

KARMAŞA

6 Harfli Kelimeler

KARMAÇ, KARMAK

5 Harfli Kelimeler

KARMA


Kelime bulma makinesi

A A K M R Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

KARMA, MARKA, RAKAM, RAMAK

4 Harfli Kelimeler

AKAR, AKMA, ARAK, ARKA, ARMA, KAMA, KARA, MARK

3 Harfli Kelimeler

AKA, AMA, ARA, ARK, KAM, KAR, RAM

2 Harfli Kelimeler

AK, AM, AR, RA, MA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KARMANYOLACILIK

 1. [isim] Karmanyolacı olma durumu
 2. Karmanyola yoluyla soygun yapma işi

KARMAŞIKLAŞMAK

 1. [nsz] Karmaşık duruma gelmek

KARMAŞIKLAŞMA

 1. [isim] Karmaşıklaşma işi

KARMAKARIŞIK

 1. Dağınık, düzensiz, çok karışık
  • "Taranmamış, karmakarışık kumral saçları, kocaman bir ağzı, fevkalade muntazam ve güzel dişleri vardı." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Benim köy sükûnuma yuva olmak üzere düşündüğüm bu odacık karmakarışık olmuş." (Halit Ziya Uşaklıgil)
 2. Huzursuz, kararsız, karmaşık
  • "Başımın içinde bir sis ve hep ona bağlı karmakarışık hayaller var." (Peyami Safa)

KARMANYOLACI

 1. [isim] Karmanyola yoluyla adam soyan kimse

KARMAŞTIRMAK

 1. [-i] Karmaşık duruma getirmek

KARMAŞIKLIK

 1. [isim] Karmaşık olma durumu
 2. Hastalık sırasında ortaya çıkan ve hastalığın temel özellikleriyle ilişkili olmayan her türlü olumsuz sağlık olayı veya süreci, ihtilat, komplikasyon
 3. İlaçların doğurabileceği yan etki, ihtilat, komplikasyon

KARMAŞTIRMA

 1. [isim] Karmaştırmak işi

KARMANYOLA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Şehir içindeki ıssız yollarda ölümle korkutarak yapılan soygunculuk

KARMAKARIŞ

 1. [sıfat] Karmakarışık

KARMAŞMAK

 1. [nsz] Bir şey başka bir şeyle birleşerek karışık durum almak

KARMAŞIK

 1. [sıfat] İçinde aynı cinsten birçok öge bulunan, birbirine az çok aykırı birçok şeyden oluşan, mudil
  • "Karmaşık bir sorun. Karmaşık bir düşünce."
 2. Çözeltide kendisini oluşturan parçalara iki yönlü olarak ayrışan (iyon veya birleşik), kompleks
 3. Ögelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, komplike

KARMALIK

 1. [isim] Karma olma durumu
  • "Meclisin bütün karmalığı bu yuvarlak sofranın etrafında idi." (Falih Rıfkı Atay)

KARMAŞMA

 1. [isim] Karmaşmak işi

KARMAŞA

 1. [isim] Karmaşık olma durumu
 2. Hastalıklı davranışları ortaya çıkaran, kişinin bilincini az çok şartlandıran, genellikle çocukluk döneminde kazanılmış, baskı altında tutulmuş hatıra, duygu ve düşüncelerin bütünü, kompleks

KARMAÇ

 1. [isim] Yapı işlerinde harcı karmaya yarayan alet

KARMAK

 1. [-i] Karıştırmak, birbirine katmak
 2. [nsz] Toz durumundaki bir şeyi sıvı ile karıştırarak çamur veya hamur durumuna getirmek
  • "Yapı için harç karmak. Boya karmak."

KARMA

 1. [isim] Karmak işi
 2. [sıfat] Ayrı türden olan ögelerin karıştırılmasıyla oluşmuş, muhtelit
  • "Karma aşı. Karma futbol takımı."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü