İçinde ema olan 133 kelime var. İçerisinde EMA bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ema olan kelimeler listesine ya da Sonu ema ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

CEMAATİMÜSLİMİN, MERYEMANAKUŞAĞI, SİNEMALAŞTIRMAK

14 Harfli Kelimeler

CEMAZİYELEVVEL, MATEMATİKÇİLİK, SİNEMALAŞTIRMA, SİNEMASEVERLİK, SİNEMATOGRAFİK

13 Harfli Kelimeler

BAŞKEMANCILIK, CEMAZİYELAHİR, NEMALANDIRMAK, SİNEMATOGRAFİ, ŞEMALAŞTIRMAK

12 Harfli Kelimeler

CEMAATLEŞMEK, CEMAATSİZLİK, KEMALİAFİYET, MATEMATİKSEL, MATEMATİSYEN, NEMALANDIRMA, SİNEMATOGRAF, ŞEMALAŞTIRMA

11 Harfli Kelimeler

CEMAATLEŞME, EMANETÇİLİK, EMANETULLAH, GUATEMALALI, HEMATOLOJİK, KREMATORYUM, MATEMATİKÇİ, MİKROSİNEMA, MÜTEMADİYEN, PROBLEMATİK, SEMAZENBAŞI, SİNEMACILIK, SİNEMASEVER, ŞEHREMANETİ

10 Harfli Kelimeler

ACEMAŞİRAN, ALAİMİSEMA, BAŞKEMANCI, DEMAGOGLUK, HEMATOLOJİ, KEMANCILIK, NEMALANMAK, SİNEMASKOP, SİSTEMATİK, TELESİNEMA

9 Harfli Kelimeler

CEMAATSİZ, DEMAGOJİK, EMAYLAMAK, HEMATOLOG, KEMALPAŞA, KİNEMATİK, KOLEMANİT, MATEMATİK, MUKADDEMA, MÜTEMAYİL, MÜTEMAYİZ, NEMALANMA, NEŞVÜNEMA, PREMATÜRE, PROTONEMA, SİNEMATEK, SİNEMATİK, GUATEMALA

8 Harfli Kelimeler

BERKEMAL, CEMAATLİ, DEMAGOJİ, EMANETÇİ, EMANETEN, EMARECİK, EMAYLAMA, KEMALİST, KEMALİYE, KEMALİZM, KEMANKEŞ, KREMASIZ, MÜTEMADİ, SEMAHANE, SEMANTİK, SİNEMACI, ULEMALIK

7 Harfli Kelimeler

AGREMAN, CEMADAT, DEMAGOG, DEMARKE, HEMATİT, HEMAYAR, KEMAKAN, KEMANCI, KREMALI, MEMALİK, SEMAFOR, SEMAHAT, SEMAVER, SEMAZEN, ŞEMATİK, TEMARUZ, TEMATİK, TEMAYÜL, TEMAYÜZ

6 Harfli Kelimeler

BADEMA, CEMAAT, ELEMAN, EMANET, EMARET, HEMATİ, KEMANE, KEMANİ, KUDEMA, SEMAVİ, SİNEMA, ŞEMAİL, TEMADİ, TEMAŞA

5 Harfli Kelimeler

CEMAL, CEMAN, EMARE, EMAYE, KEMAH, KEMAL, KEMAN, KREMA, MEMAT, SEMAH, SEMAİ, SEMAN, TEMAS, ULEMA

4 Harfli Kelimeler

EMAN, EMAY, NEMA, SEMA, ŞEMA, TEMA


Kelime bulma makinesi

A E M Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AM, EM, ME, MA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

CEMAATİMÜSLİMİN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Müslüman halk
  • "Beni dinleyin bir yol, ey cemaatimüslimin!" (Haldun Taner)

SİNEMALAŞTIRMAK

 1. [-i] Sinema durumuna getirmek

MERYEMANAKUŞAĞI

 1. [isim] Gökkuşağı

SİNEMASEVERLİK

 1. [isim] Sinemasever olma durumu

MATEMATİKÇİLİK

 1. [isim] Matematikçi olma durumu

CEMAZİYELEVVEL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı
 2. Geçmiş
  • "Hırsız acaba bu on kişiden hangisi? .. On kişinin şekil ve şemailini şöyle bir süzerim, mümkünse cemaziyelevvellerini de bir yoklayıveririm." (Reşat Nuri Güntekin)

SİNEMALAŞTIRMA

 1. [isim] Sinemalaştırmak işi

SİNEMATOGRAFİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Sinemaya ilişkin, sinemayla ilgili
  • "Çağın sinematografik ilke ve olanaklarını kullanarak üstün bir anlatım düzeyine erişmişti." (Melih Cevdet Anday)

BAŞKEMANCILIK

 1. [isim] Başkemancı olma durumu
 2. Başkemancının görevi

SİNEMATOGRAFİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sinemacılık

ŞEMALAŞTIRMAK

 1. [-i] Çizerek şema durumuna getirmek

NEMALANDIRMAK

 1. [-i] Nemalanmasını sağlamak

CEMAZİYELAHİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ay takviminin altıncı ayı, küçük tövbe ayı

CEMAATLEŞMEK

 1. [nsz] Cemaat durumuna gelmek

MATEMATİKSEL

 1. [sıfat] Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazi
 2. Kesin, sağlam, bütün kuşkulardan uzak olan

CEMAATSİZLİK

 1. [isim] Cemaatsiz olma durumu
  • "Camiler cemaatsizlikten çın çın ötüyordu." (Ömer Seyfettin)

KEMALİAFİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ağız tadı

MATEMATİSYEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Matematikle uğraşan kimse

NEMALANDIRMA

 1. [isim] Nemalandırmak işi veya durumu

ŞEMALAŞTIRMA

 1. [isim] Şemalaştırmak işi veya durumu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü