İçinde ame olan 200 kelime var. İçerisinde AME bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ame olan kelimeler listesine ya da Sonu ame ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ALAMETİFARİKALI, AMERİKALILAŞMAK

14 Harfli Kelimeler

AMERİKALILAŞMA, FUNDAMENTALİST, FUNDAMENTALİZM, MERHAMETSİZLİK, PARAMETRELEMEK, PARLAMENTARİZM

13 Harfli Kelimeler

ALAMETİFARİKA, AMERİKANCILIK, MERHAMETSİZCE, MUVAFAKATNAME, PARAMETRELEME

12 Harfli Kelimeler

ALACAMENEKŞE, AMELİYATHANE, AMERİKALILIK, AMERİKANVARİ, AMERİKAÜZÜMÜ, MUHABBETNAME, MUKAVELENAME, SELAMETLEMEK, TEŞEKKÜRNAME

11 Harfli Kelimeler

AMERİKANİST, AMERİKANİZM, EHLİYETNAME, KEFALETNAME, KIYAFETNAME, MENAKIPNAME, MERHAMETSİZ, MUAHEDENAME, MUAHEZENAME, MÜDAFAANAME, NASİHATNAME, PARAMETRELİ, PARLAMENTER, SELAMETLEME, SEYAHATNAME, SİLSİLENAME, SİYASETNAME, ŞEHADETNAME, ŞİKAYETNAME, TAAHHÜTNAME, TALİMATNAME, TAVSİYENAME, TAZİYETNAME, VASİYETNAME, VEKALETNAME, VELAYETNAME

10 Harfli Kelimeler

ALAMERİKAN, AMELİYATLI, AMERİKANCA, AŞIRAMENTO, CAMEKANSIZ, HAVALENAME, İCAZETNAME, İSTİDANAME, İSTİFANAME, İTİMATNAME, KAMERİYELİ, MERHAMETEN, MERHAMETLİ, PARAMETRİK, PARLAMENTO, RUHSATNAME, ŞECERENAME, TAKDİRNAME, TANDIRNAME, TASDİKNAME, TEMLİKNAME, VAKAYİNAME, VOLTAMETRE

9 Harfli Kelimeler

AKSÜLAMEL, ALLAMELİK, AMENAJMAN, AMERİKALI, AMERİKYUM, BEYANNAME, CAMEKANLI, CESAMETLİ, DAVETNAME, DEKAMETRE, FEHAMETLİ, FETİHNAME, İDDİANAME, İHBARNAME, İHTARNAME, İKAMETGAH, İSTİKAMET, İTHAFNAME, İTHAMNAME, KAMERAMAN, KAMERUNLU, KANUNNAME, KARARNAME, KERAMETLİ, NAMERTLİK, NEDAMETLE, NİZAMNAME, PARAMETRE, SAKAMETLİ, ŞEHNAMECİ, TABİRNAME, TALEPNAME, TALİMNAME, TARİFNAME, VAHAMETLİ, VAKIFNAME, ZABITNAME, ZEYİLNAME

8 Harfli Kelimeler

AHİTNAME, AMANNAME, AMELELİK, AMELİYAT, AMERİKAN, AZAMETLİ, CELPNAME, EMİRNAME, FLAMENKO, GAMETSİZ, GRAMERCİ, İBRANAME, İZİNNAME, KAMERİYE, KAMERSİZ, KARAMELA, MERHAMET, MUAMELAT, MÜSAMERE, MÜSTAMEL, NAMERTÇE, NAMEVCUT, NETAMELİ, PENDNAME, SİKLAMEN, SİNAMEKİ, ŞARTNAME

7 Harfli Kelimeler

AMELİYE, AMERİKA, AMETİST, BAHNAME, BEŞAMEL, CAMEKAN, CESAMET, FALNAME, FEHAMET, GALSAME, GAMETLİ, HENGAME, İMAMEVİ, KAMELYA, KERAMET, KIYAMET, LAMEKAN, LAMELİF, MAMELEK, MELAMET, MUAMELE, NEDAMET, RUZNAME, SAKAMET, SALNAME, SELAMET, ŞEHNAME, TAMAMEN, VAHAMET

6 Harfli Kelimeler

AKAMET, ALAMET, ALLAME, AMENNA, AMENTÜ, AMETAL, AZAMET, CAMEVİ, ÇAMELİ, GRAMER, İKAMET, İMAMET, KAMERA, KAMERİ, MESAME, NAMECİ, NAMERT, ŞEAMET, ZEAMET, NİAMEY

5 Harfli Kelimeler

AMELE, AMELİ, ESAME, GAMET, HAMEL, İDAME, İKAME, İMAME, KAMER, KAMET, LAMEL

4 Harfli Kelimeler

AMEL, KAME, LAME, NAME


Kelime bulma makinesi

A E M Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AM, EM, ME, MA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ALAMETİFARİKALI

 1. [sıfat] Alametifarikası olan
  • "Pek tipik ve âdeta alametifarikalı bir kadını bulmak zor değildir." (Refik Halit Karay)

AMERİKALILAŞMAK
...
PARAMETRELEMEK

 1. [-i] Parametreli bir eğri veya yüzey belirlemek

PARLAMENTARİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yürütme organının, seçimle kurulmuş yasama organlarına karşı sorumlu olduğu politik düzen
  • "Parlamentarizmin türlü yararları içinde bazı sakıncaları oluyor." (Haldun Taner)

FUNDAMENTALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kökten dincilik

FUNDAMENTALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kökten dinci

MERHAMETSİZLİK

 1. [isim] Acımasız olma durumu, acımasızlık, kalpsizlik

AMERİKALILAŞMA
...
ALAMETİFARİKA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ayırıcı nitelik, ayırıcı özellik
  • "Gümülcine onun soyadı değil, sadece askerlikteki alametifarikası." (Haldun Taner)

MERHAMETSİZCE

 1. [zarf] Merhamet etmeksizin, merhametsiz bir biçimde, acımadan
  • "Bunun dışına çıkacak olanları merhametsizce cezalandıracağını bildirdi." (Haldun Taner)

PARAMETRELEME

 1. [isim] Parametrelemek işi

MUVAFAKATNAME

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İzin verildiğine ilişkin üzerinde bilgi bulunan yazılı belge

AMERİKANCILIK
...
MUHABBETNAME

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Aşk mektubu
 2. Arkadaş, dost mektubu

TEŞEKKÜRNAME

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Okullarda belli bir başarı düzeyinin üzerine çıkan öğrenciye karnesiyle birlikte verilen belge, teşekkür

AMERİKAÜZÜMÜ

 1. [isim] Şekerciboyası

SELAMETLEMEK

 1. [-i] Yolcuyu, konuğu uğurlamak, geçirmek
  • "... misafiri köşebaşına kadar fener tutarak selametlediler." (Refik Halit Karay)

ALACAMENEKŞE

 1. [isim] Hercai menekşe

AMERİKALILIK
...
MUKAVELENAME

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sözleşme

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü