İçinde ame olan 226 kelime var. İçerisinde AME bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ame olan kelimeler listesine ya da Sonu ame ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ALAMETİFARİKALI, AMERİKALILAŞMAK, GRAMERLEŞTİRMEK, İSTİKAMETLENMEK, PARAMETRELENMEK

14 Harfli Kelimeler

AMERİKALILAŞMA, FUNDAMENTALİST, FUNDAMENTALİZM, GRAMERLEŞTİRME, İSTİKAMETLENME, MERHAMETSİZLİK, PARAMETRELEMEK, PARAMETRELENME, PARLAMENTARİZM, PARLAMENTERLİK

13 Harfli Kelimeler

ALAMETİFARİKA, AMERİKANCILIK, MERHAMETLİLİK, MERHAMETSİZCE, MUVAFAKATNAME, PARAMETRELEME

12 Harfli Kelimeler

ALACAMENEKŞE, ALLAMEİCİHAN, AMELİYATHANE, AMERİKALILIK, AMERİKANVARİ, AMERİKAÜZÜMÜ, DEKAMETRELİK, GRAMERLEŞMEK, İKAMETGAHSIZ, MUHABBETNAME, MUKAVELENAME, ŞEHNAMECİLİK, SELAMETLEMEK, TEŞEKKÜRNAME

11 Harfli Kelimeler

AMERİKANİST, AMERİKANİZM, EHLİYETNAME, GRAMERCİLİK, GRAMERLEŞME, KEFALETNAME, KIYAFETNAME, MENAKIPNAME, MERHAMETSİZ, MUAHEDENAME, MUAHEZENAME, MÜDAFAANAME, NAMEVCUTLUK, NASİHATNAME, PARAMETRELİ, PARLAMENTER, ŞEHADETNAME, SELAMETLEME, SEYAHATNAME, ŞİKAYETNAME, SİLSİLENAME, SİYASETNAME, TAAHHÜTNAME, TALİMATNAME, TAVSİYENAME, TAZİYETNAME, TELGRAFNAME, VASİYETNAME, VEKALETNAME, VELAYETNAME

10 Harfli Kelimeler

ALAMERİKAN, AMELİYATLI, AMERİKANCA, AMERİKANCI, AŞIRAMENTO, CAMEKANSIZ, HAVALENAME, İCAZETNAME, İSTİDANAME, İSTİFANAME, İTİMATNAME, KAMERİYELİ, MERHAMETEN, MERHAMETLİ, PARAMETRİK, PARLAMENTO, RUHSATNAME, ŞECERENAME, TAHKİMNAME, TAKDİRNAME, TANDIRNAME, TASDİKNAME, TEMLİKNAME, VAKAYİNAME, VOLTAMETRE

9 Harfli Kelimeler

AKSÜLAMEL, ALLAMELİK, AMENAJMAN, AMERİKALI, AMERİKYUM, AZAMETSİZ, BEYANNAME, CAMEKANLI, CESAMETLİ, DAVETNAME, DEKAMETRE, FEHAMETLİ, FETİHNAME, İDDİANAME, İHBARNAME, İHTARNAME, İKAMETGAH, İSTİKAMET, İTHAFNAME, İTHAMNAME, KAMERAMAN, KAMERUNLU, KANUNNAME, KARARNAME, KERAMETLİ, NAMERTLİK, NİZAMNAME, PARAMETRE, RUZNAMECİ, SAKAMETLİ, ŞEHNAMECİ, TABİRNAME, TALEPNAME, TALİMNAME, TARİFNAME, VAHAMETLİ, VAKIFNAME, ZABITNAME, ZEYİLNAME

8 Harfli Kelimeler

AHİTNAME, AMANNAME, AMELELİK, AMELİLİK, AMELİYAT, AMERİKAN, AZAMETLİ, CELPNAME, EMİRNAME, FLAMENKO, GAMETSİZ, GRAMERCİ, İBRANAME, İZİNNAME, KAMERİYE, KAMERSİZ, KARAMELA, MERHAMET, MUAMELAT, MÜSAMERE, MÜSTAMEL, NAMERTÇE, NAMEVCUT, NETAMELİ, NİCKNAME, PENDNAME, ŞARTNAME, SİKLAMEN, SİNAMEKİ

7 Harfli Kelimeler

AMELİYE, AMERİKA, AMETİST, BAHNAME, BEŞAMEL, CAMEKAN, CESAMET, FALNAME, FEHAMET, GALSAME, GAMETLİ, HENGAME, İMAMECİ, İMAMEVİ, KAMELYA, KAMERUN, KARAMEL, KERAMET, KIYAMET, LAMEKAN, LAMELİF, MAMELEK, MELAMET, MUAMELE, NEDAMET, RUZNAME, SAKAMET, SALNAME, ŞEHNAME, SELAMET, SURNAME, TAMAMEN, VAHAMET

6 Harfli Kelimeler

AKAMET, ALAMET, ALLAME, AMENNA, AMENTÜ, AMETAL, AZAMET, ÇAMELİ, CAMEVİ, GRAMER, İKAMET, İMAMET, KAMERA, KAMERİ, MESAME, NAMECİ, NAMERT, NİAMEY, ŞEAMET, ZEAMET5 Harfli Kelimeler

AMELE, AMELİ, ESAME, GAMET, HAMEL, İDAME, İKAME, İMAME, KAMER, KAMET, LAMEL

4 Harfli Kelimeler

AMEL, KAME, LAME, NAME


Kelime bulma makinesi

A E M Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AM, EM, MA, ME

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

AMERİKALILAŞMAK
...
PARAMETRELENMEK
...
GRAMERLEŞTİRMEK
...
ALAMETİFARİKALI

 1. [sıfat] Alametifarikası olan
  • "Pek tipik ve âdeta alametifarikalı bir kadını bulmak zor değildir." (Refik Halit Karay)

İSTİKAMETLENMEK
...
AMERİKALILAŞMA
...
MERHAMETSİZLİK

 1. [isim] Acımasız olma durumu, acımasızlık, kalpsizlik

İSTİKAMETLENME
...
PARAMETRELENME
...
PARLAMENTARİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yürütme organının, seçimle kurulmuş yasama organlarına karşı sorumlu olduğu politik düzen
  • "Parlamentarizmin türlü yararları içinde bazı sakıncaları oluyor." (Haldun Taner)

FUNDAMENTALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kökten dinci

FUNDAMENTALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kökten dincilik

GRAMERLEŞTİRME
...
PARAMETRELEMEK

 1. [-i] Parametreli bir eğri veya yüzey belirlemek

PARLAMENTERLİK
...
MERHAMETLİLİK
...
ALAMETİFARİKA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ayırıcı nitelik, ayırıcı özellik
  • "Gümülcine onun soyadı değil, sadece askerlikteki alametifarikası." (Haldun Taner)

MUVAFAKATNAME

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İzin verildiğine ilişkin üzerinde bilgi bulunan yazılı belge

PARAMETRELEME

 1. [isim] Parametrelemek işi

AMERİKANCILIK
...
Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü