İçinde aks olan 265 kelime var. İçerisinde AKS bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında aks olan kelimeler listesine ya da Sonu aks ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ABSTRAKSİYONİST, ABSTRAKSİYONİZM, AKSETTİREBİLMEK, OLANAKSIZLAŞMAK, TAKSİTLENDİRMEK

14 Harfli Kelimeler

AHLAKSIZCASINA, AKSETTİREBİLME, DAMAKSILLAŞMAK, OLANAKSIZLAŞMA, TAKSİTLENDİRME

13 Harfli Kelimeler

AKSELEROMETRE, AKSESUARCILIK, AKSETTİRİLMEK, AKSIRTABİLMEK, DAMAKSILLAŞMA, DAYANAKSIZLIK, DUDAKSILLAŞMA, İNTİBAKSIZLIK, KORUNAKSIZLIK, SAKSAFONCULUK

12 Harfli Kelimeler

ABSTRAKSİYON, AKSARAYLILIK, AKSATABİLMEK, AKSAYABİLMEK, AKSEDEBİLMEK, AKSELEROGRAF, AKSETTİRİLİŞ, AKSETTİRİLME, AKSIRABİLMEK, AKSIRIVERMEK, AKSIRTABİLME, DURAKSAMASIZ, HAKSIZCASINA, KONTRAKSİYON, MAKSATSIZLIK, OKUNAKSIZLIK, OLANAKSIZLIK

11 Harfli Kelimeler

AHLAKSIZLIK, AKSATABİLME, AKSAYABİLME, AKSEDEBİLME, AKSETTİRMEK, AKSIRABİLME, AKSIRIVERME, ANGLOSAKSON, ASALAKSAVAR, BACAKSIZLIK, DİFRAKSİYON, DURAKSAMALI, DURAKSATMAK, DURAKSIZLIK, DURMAKSIZIN, HAKSEVERLİK, İDRAKSİZLİK, KIKIRDAKSIZ, KULAKSIZLIK, MAKSATLILIK, MAKSATSIZCA, MERAKSIZLIK, SAKSIGÜZELİ, SALINCAKSIZ, YASAKSIZLIK

10 Harfli Kelimeler

AHLAKSIZCA, AKSATILMAK, AKSESUARCI, AKSETTİRİŞ, AKSETTİRME, AKSİLENMEK, AKSİLEŞMEK, ANAFİLAKSİ, ATARAKSİYA, ATRAKSİYON, AYAKSIZLAR, AYAKSIZLIK, BASAMAKSIZ, BIÇAKSIRTI, DAYANAKSIZ, DURAKSAMAK, DURAKSATMA, DURAKSAYIŞ, FAKSLATMAK, İNTİBAKSIZ, IRAKSINMAK, KORUNAKSIZ, MAKSATLICA, MERAKSIZCA, REDAKSİYON, SAKSAFONCU, ŞİMİOTAKSİ, TAKINAKSIZ, TAKSİCİLİK, TAKSİMETRE, TUTAMAKSIZ, UYAKSIZLIK

9 Harfli Kelimeler

AKSARAYLI, AKSATILIŞ, AKSATILMA, AKSEPTANS, AKSİLENME, AKSİLEŞME, AKSIRIKLI, AKSIRTMAK, AKSİYONER, AKSÜLAMEL, BAKSANIZA, BASAMAKSI, ÇAKMAKSIZ, ÇARDAKSIZ, DURAKSAMA, EKOPRAKSİ, FAKSİMİLE, FAKSLAMAK, FAKSLATMA, FOTOTAKSİ, FRAKSİYON, GIRTLAKSI, HAKSIZLIK, IRAKSAMAK, IRAKSINMA, KOZALAKSI, KUNDAKSIZ, KURSAKSIZ, MAKSATSIZ, MIZRAKSIZ, OKUNAKSIZ, OLANAKSIZ, PARMAKSIZ, REAKSİYON, TAKSİTSİZ, TAKSONOMİ, TOPRAKSIZ, TRAKSİYON, UÇAKSAVAR, UZAKSAMAK Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

AHLAKSIZ, AKSAKLIK, AKSATMAK, AKSESUAR, AKSETMEK, AKSIRMAK, AKSIRTMA, AKSİSEDA, AKSUNGUR, ANCAKSIZ, BACAKSIZ, BASAKSIZ, BIÇAKSIZ, BUCAKSIZ, BUDAKSIZ, ÇAPAKSIZ, ÇOMAKSIZ, DAMAKSIL, DAMAKSIZ, DAYAKSIZ, DOLAKSIZ, DUDAKSIL, DUDAKSIZ, DURAKSIZ, DUVAKSIZ, FAKSLAMA, HAKSEVER, HAKSIZCA, İDRAKSİZ, IRAKSAMA, KAPAKSIZ, KRONAKSİ, KULAKSIZ, KUŞAKSIZ, MAKSATLI, MAKSİMAL, MAKSİMUM, MERAKSIZ, MIZRAKSI, PARALAKS Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

ADAKSIZ, AKSAKAL, AKSAMAK, AKSARAY, AKSATIŞ, AKSATMA, AKSAYIŞ, AKSEDİR, AKSEDİŞ, AKSETME, AKSİLİK, AKSIRIK, AKSIRIŞ, AKSIRMA, AKSİYOM, AKSİYON, AKSOĞAN, AKSÖĞÜT, APRAKSİ, AYAKSIZ, BAKSANA, ÇANAKSI, DAMAKSI, FRAKSIZ, GALAKSİ, İNAKSAL, IRAKSAK, KLAKSON, MAKSURE, OCAKSIZ, ODAKSIZ, SENTAKS, TAKSALI, TAKSİCİ, TARAKSI, UÇAKSIZ, UYAKSIZ

6 Harfli Kelimeler

AKSAMA, AKSATA, AKSEKİ, AKSİNE, AKSONA, AKSUNA, ALPAKS, AYAKSI, BORAKS, DAKSİL, HAKSIZ, MAKSAT, MAKSUT, RELAKS, TAKSİM, TAKSİR, TAKSİT5 Harfli Kelimeler

AKSAK, AKSAM, AKSAN, AKSON, MAKSİ, SAKSI, TAKSA, TAKSİ

4 Harfli Kelimeler

AKSA, AKSE, AKSİ, AKSU, BAKS, FAKS, RAKS, VAKS

3 Harfli Kelimeler

AKS


Kelime bulma makinesi

A K S Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

AKS, ASK, KAS, SAK

2 Harfli Kelimeler

AK, AS

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ABSTRAKSİYONİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Soyutçuluk

AKSETTİREBİLMEK

 1. [-i] Aksettirme imkânı veya olasılığı bulunmak

OLANAKSIZLAŞMAK

 1. [nsz] Olanaksız duruma gelmek, imkânsızlaşmak

TAKSİTLENDİRMEK

 1. [-i] Taksitlere bağlamak

ABSTRAKSİYONİST
...
OLANAKSIZLAŞMA

 1. [isim] Olanaksızlaşmak işi, imkânsızlaşma

AKSETTİREBİLME

 1. [isim] Aksettirebilmek işi

TAKSİTLENDİRME

 1. [isim] Taksitlere bağlama
  • "Kanun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hâllerde taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz." (Anayasa)

AHLAKSIZCASINA
...
DAMAKSILLAŞMAK

 1. [nsz] Bir kelimede art damaktan çıkan bir ünsüz veya kalın bir ünlü ön damağa kayıp yumuşamak ve incelmek: Yana > yine, alma > elma gibi

AKSIRTABİLMEK

 1. [-i] Aksırtma etkisi veya olasılığı bulunmak

DUDAKSILLAŞMA

 1. [isim] Bazı kelimelerde çeşitli sebeplerle düz ünlülerin yuvarlaklaşması veya ünsüzlerin dudak ünsüzlerine dönmesi: divar > duvar, konşı > komşu gibi

AKSESUARCILIK

 1. [isim] Aksesuarcı olma durumu

KORUNAKSIZLIK
...
DAMAKSILLAŞMA

 1. [isim] Damaksıllaşmak işi

AKSETTİRİLMEK

 1. [nsz] Aksetmesi sağlanmak

DAYANAKSIZLIK
...
İNTİBAKSIZLIK

 1. [isim] Çevreye uymama durumu

AKSELEROMETRE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İvmeölçer

SAKSAFONCULUK

 1. [isim] Saksafoncunun işi
  • "Geceleri de Tepebaşı'nda bir barda saksafonculuk ediyordu." (Haldun Taner)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü