İçinde AS olan 5 harfli 160 kelime var. İçerisinde AS bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında AS olan kelimeler listesine ya da Sonu AS ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ASABİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Sinirli
  • "Bu sebepsiz ağrılar gibi onun her şeyi asabi mizacının belirtisi idi." (Tarık Buğra)
 2. Sinirle ilgili, sinirsel

NADAS

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakma
  • "İki tarla ötede Çetecioğlu Mustafa, bu yıl mahsulünü kaldırdığı tarlayı nadas etmekle uğraşıyordu." (Nabizade Nazım)

NASIL

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [zarf] Bir işin ne biçimde, hangi yolla olduğunu belirtmek için kullanılan bir söz
  • "Ben dudaklarımın ucuna gelen bir suali nasıl sorduğumu, niçin sorduğumu bilmiyorum." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Acele etmez ağırdan alır, nasıl ki bu akşam da ağırdan alıyor." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Nasıl olmuşsa gece anam şişenin kırıldığının farkına varmamış." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Ölüm nasıl olsa gelecek diye düşündü." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Bir hareketin yapılış biçimine duyulan şaşkınlığı belirten bir söz
  • "Falih Rıfkı Atay gibi en güzel Türkçeyi yazan bir muhabirin kaleminden bu satırlar nasıl çıktı?" (Orhan Seyfi Orhon)
 3. İşin zorunlu olduğunu belirten bir söz
  • "Bu yaptıklarından sonra ona nasıl kızmam?"
  • "Okula nasıl gitmez!"
 4. Ne kadar çok
  • "Seni nasıl seviyorum."
 5. Elbette, kesinlikle
  • "Bak nasıl sınıfını geçecek!"
 6. "Ben sana dememiş miydim, gördün mü?" anlamlarında kullanılan bir söz
  • "Nasıl, kitap kiminmiş?"
 7. "Ne dediniz?" veya "iyi mi, beğendiniz mi?" anlamlarında kullanılan bir söz
  • "Nasıl, bir daha söyler misiniz?"
 8. [sıfat] Ne gibi, ne türlü

TASMA

 1. [isim] Bazı hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer biçiminde bağ
  • "Bir adam yanaştı, tasmasından tuttuğu güzel bir koyunu gösterdi." (Burhan Felek)
 2. Nalın ve terliğin ayağı tutan üstteki meşin bölümü

HAVAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Nitelikler, özellikler
 2. Kendilerini halktan ayrı ve üstün sayan, kendilerinde bir çeşit ayrıcalık gören kimseler, avam karşıtı

MÜMAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Dokunan, temas eden
 2. [isim] Teğet

ASLAN

 1. [isim] Kedigillerden, Afrika'da ve Asya'da yaşayan, erkekleri yeleli, yırtıcı, uzunluğu 160 cm, kuyruğu 70 cm ve ucu püsküllü, çok koyu sarı renkli güçlü bir memeli türü, arslan
 2. Gürbüz, cesur ve yiğit adam

BASSO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] En kalın erkek sesi
  • "Bir iri karga basso sesiyle avaz avaz öttü." (Haldun Taner)
 2. En kalın sesli orkestra çalgısı

ELMAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yerin derinliklerinde bulunan, billurlaşmış arı karbon
  • "Elmas gibi kalbi var. Elmas gibi bir çocuk."
 2. Mücevher olarak kullanılan, saydam, değerli taş
  • "Eline geçen elması eve taşıyor, içi kasalı aynalı dolaba kutu kutu istif ediyormuş." (Refik Halit Karay)
 3. [sıfat] Bu taşlarla yapılmış
  • "Elmas küpe."
 4. Elmastıraş

İHDAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ortaya çıkarma, meydana getirme
 2. Kurma

ÇASAR

Kelime Kökeni : Macarca

 1. [isim] Viyana'da oturan Alman imparatoruna verilen unvan

KASMA

 1. [isim] Kasmak işi

KUDAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hz. İsa'nın havarileriyle birlikte yediği son yemeği anmak için, Hristiyanların kilisede bir kap içinde ekmek ve şarabı kutsayarak yaptıkları tören, liturya

MASÖZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bayan masajcı, ovucu

PASAJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı
  • "Yemeğini son günlerde oracıkta, pasaj içindeki Macar lokantasında yiyordu." (Refik Halit Karay)

ASTAR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Giyecek, perde, çanta, ayakkabı vb. şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince kat
  • "Olmayacak nedenlerle yokuşa sürüyorlar adamı, işleri geciktiriyorlar ya da işin astarı yüzünden pahalıya geliyor." (Tahsin Yücel)
 2. Sıvanacak, boyanacak yerlere boyadan önce sürülen kat
  • "Siz hiç eski tahtalara yağlı boya yaptınız mı? / Bütün iş ilk çekilen boyadadır, astarda." (Behçet Necatigil)
 3. Gemicilikte bir şeyi sağlamlaştırmak için kullanılan bez, halat, ağaç vb

SASON
...
VASIL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Ulaşan, varan
  • "Biraz sonra tren Menemen'e vasıl oldu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

KASIK

 1. [isim] Vücudun karın ile uyluk arasındaki bölümü
  • "Tabancayı kılıfsız olarak kuşağının arasına, sol kasığının üstüne yerleştirdi" (Necati Cumalı)

YASMA

 1. [isim] Yasmak işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü