İçinde AS olan 4 harfli 37 kelime var. İçerisinde AS bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında AS olan kelimeler listesine ya da Sonu AS ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KASE
...
ASLA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Hiçbir zaman, hiçbir biçimde
  • "Dünyada her şeyle alay edilir şaka yapılır ama şiirle asla!" (Sait Faik Abasıyanık)

KASA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Para veya değerli eşya saklamaya yarayan çelik dolap
  • "Arkaya doğru bir adım atıp sırtını meyhanecinin kasasına dayadı." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Ticarethanelerde para alınıp verilen yer
 3. Bazı oyunlarda oyunu yönetme veya para karşılığında fiş verme işi
  • "Kasa kim?"
 4. Vagon, kamyon veya traktörün yük taşımak için şasiye bağlanmış üst bölümünü oluşturan parça
 5. Tahta veya sentetik maddelerden yapılmış, dört köşe, sağlam ambalaj parçası, sandık
  • "Barın kapısı önünde bira kasaları yığılmıştı." (Atilla İlhan)
 6. Basımcılıkta dizgi harflerinin konulduğu gözlerden oluşan tabla
 7. Kapı ve pencerelerin sabit olarak tutturulduğu asıl çerçeve
 8. Birbiri üzerine istif edilerek yüksekliği ayarlanabilen atlama aracı

ASIM

 1. [isim] Asma işi

RAST

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Doğru, düzgün
  • "Bu kadın kadar tamahkâr bir insana ömründe rast gelmedi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Üç kurşun attı, ikisini rast getirdi."
  • "İşi rast gidiyor."
 2. [isim] Tesadüf
  • "Kumaşın iyisi bana rast geldi."
  • "Neşeli bir anında rast getirip dilediğimi söyledim, hemen kabul etti."
 3. [isim] Atılan şey hedefi vurma
  • "Çok ev aradım ama hiçbir yerde rast gelmedi."

ŞASE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İçine mendil, gecelik vb. şeyleri koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte, kumaştan koruncak

TRAS

Kelime Kökeni : Almanca

 1. [isim] Volkanik tüf

YASA

 1. [isim] Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural
  • "Doğa yasaları."
 2. Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun
  • "Ceza yasası."
 3. Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum
  • "Yer çekimi yasası. Mendel yasaları."
 4. Toplumsal hayat içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir mecburiyeti olan alışkıların bütünü
  • "Ahlak yasası."
 5. Düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması şart olan temel
  • "Düşünme yasaları."

ASYA
...
SASI

 1. [sıfat] Küf ve çürük gibi kokan
 2. Kokuşmuş
 3. Tatsız

ŞASİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
 2. Yapı işlerinde sürme çerçeve
 3. Motorlu kara taşıtlarının iskelet bölümü

PASO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden muaf tutulduğunu gösteren belge

TASA

 1. [isim] Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam
  • "Gazeteleriniz sürüm tasasına kapıldılar mı hemen İstanbul'un nabzını tutarlar." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Sonra, dedim, bunun tasası sana mı düştü?" (Memduh Şevket Esendal)
 2. Tatmin edici olmayan veya tedirgin eden durumların ortaya çıkmasını önleyebilmede, güvensizlik içinde bulunulduğunda duyulan tedirgin edici duygu

ASES

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Osmanlı İmparatorluğu'nda Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından önceki güvenlik görevlisi
 2. Gece bekçisi

ASMA

 1. [isim] Asmak işi
 2. [sıfat] Asılmış, asılı
  • "Mahallenin bütün çocukları sıra ile bu asma salıncakta sallanıyordu." (Reşat Nuri Güntekin)

HASA

 1. [isim] Patiska

LASO

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kement

ESAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel
 2. Bir iş veya sözde doğru biçim
  • "Bu işin esası böyle değil."
 3. [sıfat] Ana, temel olarak alınan, başlıca, asal, esasi
  • "Esas düşünce. Esas görev."

KASK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Başı darbelerden korumak için sertleştirilmiş sentetik maddelerden yapılmış sağlam başlık

KAST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ayrıcalıklar bakımından yukarıdan aşağıya doğru kesin ölçülerle sınırlanmış bulunan, en koyu biçimiyle Hindistan'da görülen toplumsal sınıfların her biri

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü