İçinde öl olan 319 kelime var. İçerisinde ÖL bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında öl olan kelimeler listesine ya da Sonu öl ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

BÖLÜMLENDİRİLİŞ, BÖLÜMLENDİRİLME, BÖLÜŞTÜREBİLMEK, BÖLÜŞTÜRÜVERMEK, ÖLÜMSÜZLEŞTİRME

14 Harfli Kelimeler

BÖLGESELLEŞMEK, BÖLÜMLENDİRMEK, BÖLÜŞTÜREBİLME, BÖLÜŞTÜRÜVERME, BÖLÜŞÜLEBİLMEK, ÇÖLLEŞTİRİLMEK, GÖLGELENDİRMEK, ÖLMEZLEŞTİRMEK, YÜKSEKLİKÖLÇER

13 Harfli Kelimeler

AYDINLIKÖLÇER, BÖLDÜREBİLMEK, BÖLGESELLEŞME, BÖLÜMLENDİRME, BÖLÜŞTÜRÜLMEK, BÖLÜŞÜLEBİLME, ÇÖLLEŞEBİLMEK, ÇÖLLEŞTİRİLME, DERİNLİKÖLÇER, GENLEŞMEÖLÇER, GÖLGELENDİRME, KÖLELEŞTİRMEK, MİNAREGÖLGESİ, ÖLÇÜLENDİRMEK, ÖLMEZLEŞTİRME, ÖLÜMSÜZLEŞMEK, SAKKAROZÖLÇER, SICAKLIKÖLÇER, YOĞUNLUKÖLÇER

12 Harfli Kelimeler

AÇIKLIKÖLÇER, BÖLDÜREBİLME, BÖLÜŞEBİLMEK, BÖLÜŞTÜRÜLME, BÖLÜŞÜVERMEK, ÇÖLLEŞEBİLME, ÇÖLLEŞTİRMEK, GERİLİMÖLÇER, GİRİŞİMÖLÇER, KÖLELEŞTİRİŞ, KÖLELEŞTİRME, ÖLÇÜLENDİRME, ÖLÜMSÜZLEŞME

11 Harfli Kelimeler

AKINTIÖLÇER, BASINÇÖLÇER, BİNGÖLLÜLÜK, BÖLDÜRÜLMEK, BÖLGESELLİK, BÖLÜMLENMEK, BÖLÜNEBİLME, BÖLÜNMEZLİK, BÖLÜŞEBİLME, BÖLÜŞTÜRMEK, BÖLÜŞTÜRÜCÜ, BÖLÜŞÜVERME, ÇAPRAZÖLÇER, ÇÖLLEŞTİRME, DÖLLENMESİZ, GÖLGELENMEK, GÖLGELEYİCİ, GÖLGESİZLİK, IŞINIMÖLÇER, KUVVETÖLÇER, ÖLÇEKSİZLİK, ÖLÇÜŞTÜRMEK, ÖLÇÜTSÜZLÜK, ÖLDÜRÜCÜLÜK, RÜZGARÖLÇER, SÖLENTERLER, ŞANSÖLYELİK, YAĞMURÖLÇER

10 Harfli Kelimeler

ALKALÖLÇER, ALKOLÖLÇER, AMPERÖLÇER, BÖLDÜRTMEK, BÖLDÜRÜLME, BÖLEBİLMEK, BÖLGECİLİK, BÖLGELEMEK, BÖLÜMLEMEK, BÖLÜMLENİŞ, BÖLÜMLENME, BÖLÜNTÜSÜZ, BÖLÜŞTÜRME, BÖLÜTLENME, ÇEKİMÖLÇER, DALGAÖLÇER, DUYUMÖLÇER, GÖLGELEMEK, GÖLGELENME, GÖLGELEYİŞ, GÖLMARMARA, GRİZUÖLÇER, KÖLELEŞMEK, ÖLÇÜMLEMEK, ÖLÇÜSÜZLÜK, ÖLÇÜŞTÜRME, ÖLDÜRESİYE, ÖLDÜRÜLMEK, ÖLÜMSÜZLÜK, POLARÖLÇER, RÖLATİVİST, RÖLATİVİTE, RÖLATİVİZM, SOĞUMÖLÇER, SÖLOMLULAR, YAĞIŞÖLÇER, YANIŞÖLÇER, YUVARÖLÇER

9 Harfli Kelimeler

AKIMÖLÇER, ASİTÖLÇER, AZOTÖLÇER, BASIÖLÇER, BÖLDÜRMEK, BÖLDÜRTME, BÖLEBİLME, BÖLGELEME, BÖLÜCÜLÜK, BÖLÜKBAŞI, BÖLÜMLEME, BÖLÜNTÜLÜ, ÇÖLLEŞMEK, DÖLLENMEK, EĞİMÖLÇER, GÖLGELEME, GÖLLENMEK, GÖLLEŞMEK, GÖLPAZARI, IŞIKÖLÇER, IŞINÖLÇER, İVMEÖLÇER, KLORÖLÇER, KÖLELEŞME, OZONÖLÇER, ÖLÇTÜRMEK, ÖLÇÜCÜLÜK, ÖLÇÜLÜLÜK, ÖLÇÜMLEME, ÖLDÜRTMEK, ÖLDÜRÜLME, ÖLEYAZMAK, ÖLMEZOĞLU, ÖLÜMLÜLÜK, RENKÖLÇER, SIVIÖLÇER, SÜREÖLÇEN, SÜREÖLÇER, ŞIRAÖLÇER, TAYFÖLÇER

8 Harfli Kelimeler

AÇIÖLÇER, BİNGÖLLÜ, BÖLDÜRME, BÖLGESEL, BÖLMESİZ, BÖLÜMSEL, BÖLÜNMEK, BÖLÜNMEZ, BÖLÜŞMEK, BÖLÜTSÜZ, ÇÖLLEŞME, DÖLLEMEK, DÖLLENİŞ, DÖLLENME, GAZÖLÇER, GÖLALASI, GÖLERMEK, GÖLGECİL, GÖLGELİK, GÖLGESİZ, GÖLHİSAR, GÖLLEMEK, GÖLLENME, GÖLLEŞME, HIZÖLÇER, ISIÖLÇER, NEMÖLÇER, ÖLÇEKSİZ, ÖLÇERMEK, ÖLÇTÜRME, ÖLÇÜLMEK, ÖLÇÜNMEK, ÖLÇÜŞMEK, ÖLÇÜTSÜZ, ÖLDÜRMEK, ÖLDÜRTME, ÖLDÜRÜCÜ, ÖLEYAZMA, ÖLGÜNLÜK, ÖLMEZLİK Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

BÖLGECİ, BÖLMELİ, BÖLÜNEN, BÖLÜNGÜ, BÖLÜNME, BÖLÜNTÜ, BÖLÜNÜŞ, BÖLÜŞME, BÖLÜŞÜM, BÖLÜTLÜ, DÖLLEME, GÖLBAŞI, GÖLERME, GÖLGELİ, GÖLLEME, GÖLYAKA, JÖLESİZ, KÖLELİK, KÖLEMEN, KÖLESİZ, ÖLÇEKLİ, ÖLÇERME, ÖLÇÜLEN, ÖLÇÜLME, ÖLÇÜLÜK, ÖLÇÜMLÜ, ÖLÇÜNLÜ, ÖLÇÜNME, ÖLÇÜSÜZ, ÖLÇÜŞME, ÖLÇÜTLÜ, ÖLDÜRME, ÖLDÜRÜM, ÖLDÜRÜŞ, ÖLESİYE, ÖLÜDOĞA, ÖLÜMCÜL, ÖLÜMLÜK, ÖLÜMSEK, ÖLÜMSÜZ Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

ACIGÖL, ATÖLYE, BİNGÖL, BÖLMEÇ, BÖLMEK, BÖLÜCÜ, ÇÖLLÜK, GLAYÖL, GÖLCÜK, GÖLCÜL, GÖLKÖY, GÖLLÜK, GÖLOVA, HÖLLÜK, İNEGÖL, JÖLELİ, KÖLÇER, KÖLECİ, KÖLELİ, ÖLÇMEK, ÖLÇÜCÜ, ÖLÇÜLÜ, ÖLÜEVİ, ÖLÜLÜK, ÖLÜMLÜ, ÖLÜNME, RÖLANS, RÖLÖVE, RÖLYEF, SÖLPÜK

5 Harfli Kelimeler

BÖLEN, BÖLGE, BÖLME, BÖLÜK, BÖLÜM, BÖLÜŞ, BÖLÜT, DÖLEK, DÖLÜT, GÖLEK, GÖLET, GÖLGE, GÖLÜK, KÖLÜK, ÖLÇEK, ÖLÇER, ÖLÇME, ÖLÇÜM, ÖLÇÜN, ÖLÇÜŞ, ÖLÇÜT, ÖLGÜN, ÖLMEK, ÖLMEZ, ÖLMÜŞ, SÖLOM, ŞÖLEN

4 Harfli Kelimeler

BÖLE, BÖLÜ, GÖLE, JÖLE, KÖLE, ÖLÇÜ, ÖLET, ÖLME, ÖLÜK, ÖLÜM, ÖLÜŞ, RÖLE

3 Harfli Kelimeler

ÇÖL, DÖL, GÖL, ÖLÜ


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BÖLÜŞTÜRÜVERMEK

 1. [-i] Çabucak bölüştürmek

BÖLÜMLENDİRİLME

 1. [isim] Bölümlendirilmek işi

ÖLÜMSÜZLEŞTİRME

 1. [isim] Ölümsüzleştirmek işi

BÖLÜŞTÜREBİLMEK

 1. [-i] Bölüştürme imkânı veya olasılığı bulunmak

BÖLÜMLENDİRİLİŞ

 1. [isim] Bölümlendirilme işi veya biçimi

BÖLÜŞTÜRÜVERME

 1. [isim] Bölüştürüvermek işi

BÖLGESELLEŞMEK

 1. [nsz] Bölgesel bir nitelik kazanmak

ÇÖLLEŞTİRİLMEK

 1. [nsz] Çöl durumuna getirilmek

BÖLÜMLENDİRMEK

 1. [-i] Bir şeyi bölümlere ayırmak, sınıflandırmak

GÖLGELENDİRMEK

 1. [-i] Gölge etmek, gölgeli yapmak
  • "Saçları alnına dökülmüş, kirpikleri yanaklarını gölgelendirmişti." (Atilla İlhan)
 2. Bulandırmak, bozmak
 3. Dinlendirmek
  • "Bir gün Kezban koyunlarını gölgelendirdiği ormanın alanından geçen bir adama rast geldi." (Ömer Seyfettin)

ÖLMEZLEŞTİRMEK

 1. [-i] Ölümsüzleştirmek

BÖLÜŞÜLEBİLMEK

 1. [nsz] Bölüşülme imkânı veya olasılığı bulunmak

YÜKSEKLİKÖLÇER

 1. [isim] Bulunulan yerin yüksekliğini gösteren aygıt, altimetre

BÖLÜŞTÜREBİLME

 1. [isim] Bölüştürebilmek işi

ÖLÜMSÜZLEŞMEK

 1. [nsz] Ölümsüz olmak, ölümsüz duruma gelmek
  • "Ne olursa olsun tanrılaşır, ölümsüzleşir, o tiyatroda." (Necati Cumalı)

BÖLÜMLENDİRME

 1. [isim] Bölümlendirmek işi, sınıflandırma

SICAKLIKÖLÇER

 1. [isim] Havanın sıcaklığını veya vücudun ısısını ölçmeye, göstermeye yarayan araç, derece, termometre

BÖLÜŞTÜRÜLMEK

 1. [nsz] Bölüştürme işi yapılmak

BÖLGESELLEŞME

 1. [isim] Bölgeselleşmek işi

DERİNLİKÖLÇER

 1. [isim] Okyanusun derinliğini ölçmeye yarayan alet, batimetre

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü