Sonunda ge olan 42 kelime var. GE ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ge olan kelimeler listesine ya da başında ge olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

YEŞİLÇEKİRGE

10 Harfli Kelimeler

DEĞİŞTİRGE

8 Harfli Kelimeler

BİLDİRGE, GÖNDERGE, GÖSTERGE, MORTGAGE

7 Harfli Kelimeler

BİTELGE, ÇEKİRGE, ÇEVİRGE, ÇİZELGE, ÇÖKELGE, DİZELGE, GENELGE, GÖÇELGE, GÖRÜNGE, PÜTÜRGE, SÖMÜRGE, SÜPÜRGE, YÖNERGE, YÖRÜNGE

6 Harfli Kelimeler

CHANGE, DELEGE, ELEMGE, ÖNERGE5 Harfli Kelimeler

BELGE, BİLGE, BÖLGE, ÇERGE, ÇİZGE, DENGE, DİZGE, GÖLGE, SİMGE, TENGE, YENGE

4 Harfli Kelimeler

İMGE, MÜGE, ÖRGE, ÖZGE

3 Harfli Kelimeler

EGE, ÖGE

2 Harfli Kelimeler

GE


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YEŞİLÇEKİRGE

 1. [isim] Böcekler sınıfının düz kanatlılar takımından, uzun ince duyargalı, 5-6 cm. uzunluğunda, yeşil renkte bir böcek türü

DEĞİŞTİRGE

 1. [isim] Bir değişiklik yapılması için verilen önerge, tadil teklifi

GÖNDERGE

 1. [isim] Dış dünyada yer alan, bir göstergenin belirttiği nesne veya varlık

GÖSTERGE

 1. [isim] Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret
 2. Bir durumla ilgili çeşitli aşamaları gösteren liste, icmal
 3. Bir gelişimi gösteren nicelikler veya değerler arasındaki ilişki, endeks
 4. Anlamla biçimin, gösterenle gösterilenin kaynaşmasından oluşan dil birimi, belirtke
 5. Bir aracın işlemesiyle ilgili bazı ölçümlerin sonucunu kendiliğinden gösteren araç, müşir (II), indikatör
  • "Göstergesi gece gündüz İstanbul üzerinde duran hayli eski ama sağlam radyoyu açtı." (Atilla İlhan)

BİLDİRGE

 1. [isim] Beyanname

MORTGAGE

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Bakınız tutulu satış

ÇÖKELGE

 1. [isim] Bataklık, su kenarı, balçık

BİTELGE

 1. [isim] Toprağın bitki yetiştirme gücü

ÇEVİRGE

 1. [isim] Bilgisayar verilerini telefon hattı vb. iletişim hatları üzerinden gönderen elektronik araç, modem

SÜPÜRGE

 1. [isim] Süpürme işinde kullanılan araç
  • "Hasta bakıcının elinden süpürgeyi kaparak ut gibi çalmaya başlamış." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Elektrik süpürgesi

PÜTÜRGE
...
YÖNERGE

 1. [isim] Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif
 2. Bu buyrukların yazılı olduğu belge
 3. Yönetmeliklerde değinilmeyen konulara açıklık getirmek için düzenlenen resmî belge

YÖRÜNGE

 1. [isim] Bir gök cisminin hareketi süresince izlediği yol, mahrek
 2. Hareketli bir noktanın izlediği veya çizdiği yol, mahrek

GENELGE

 1. [isim] Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler
  • "İki gün sonra yönetici bir genelge yayımladı." (Çetin Altan)

SÖMÜRGE

 1. [isim] Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni

ÇEKİRGE

 1. [isim] Düz kanatlılardan, uzun olan art bacaklarına dayanarak uzağa sıçrayabilen, birçok türü olan bir böcek (Acridium)

ÇİZELGE

 1. [isim] Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel
 2. Kadro, kademe, basamak ve derecelerin yer aldığı liste

GÖRÜNGE

 1. [isim] Perspektif
  • "Romanda gerçek kişileri arayanlar roman sanatına pek dar görüngelerden yaklaşıyorlar." (Selim İleri)

DİZELGE

 1. [isim] Alt alta yazılmış şeylerin bütünü, liste

GÖÇELGE

 1. [isim] Göçülen yer

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü