Başında ge olan 6 harfli 49 kelime var. Ge ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ge olan kelimeler listesine ya da sonu ge ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında ge bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GEÇGEÇ

 1. [isim] Seyredilecek uygun bir program aramak amacıyla televizyon kanallarını tarama

GERDAN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü
  • "Başını geri atıp gerdanını olanca beyazlığıyla göstererek sarsıla sarsıla güldü." (Haldun Taner)
  • "Avrupa tiyatrosunda işveli gerdan kırışları, meşhur kantolarıyla, ortalığı kırıp geçirdiği zamanlar!" (Atilla İlhan)
 2. Şişmanlarda çenenin altındaki tombulluk
  • "Sivri çenenin altında iki kat bir gerdan." (Aka Gündüz)
 3. Kesim hayvanlarında boyun

GEZGİN

 1. Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse), gezici, gezmen, seyyah

GELMİÇ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] İri balıklarda kılçık durumunda olan kemik

GEZİCİ

 1. [sıfat] Gezgin
  • "Gezici esnaf."
 2. Halka yardım amacıyla hizmet götüren

GEZMEN

 1. [sıfat] Gezgin
  • "Doğrusu tarihçiler, ... özellikle de İstanbul'a gelen gezmenler, Uludağ'ın İstanbul'dan kolayca görüldüğüne inanmışlardır." (Salâh Birsel)

GELGEL

 1. [isim] Albeni, alım, çekicilik
 2. Başa takılan elmas veya altın iğne

GEÇMEZ

 1. [sıfat] Kullanımı olmayan
 2. Değerini yitirmiş

GEÇMİŞ

 1. [sıfat] Geçme işini yapmış
  • "Geçmiş olsun ağabey, ne oldu sana böyle?" (Osman Cemal Kaygılı)
 2. Zaman bakımından geride kalmış
  • "Bu eski sesler içinde geçmiş zamanlar uyuyor, uyanıyor, geriniyor, yaşıyor gibidir." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 3. Çürümeye yüz tutmuş
 4. [isim] Bugüne göre geride kalmış olan zaman, mazi
  • "Onlar bu davranışlarıyla geçmişte sadece huzursuzluk yarattı." (Necati Cumalı)
 5. [isim] Arkada kalan hayat, mazi
  • "Perde perde örtülü olan eski bir geçmişten kulaklarına garip bir fısıltı gelmişti." (Osman Cemal Kaygılı)
 6. [isim] Birinin ölmüş ana, baba ve yakınları
  • "Senin de yedi göbek geçmişine rahmet okusun ha?" (Memduh Şevket Esendal)

GEMLİK
...
GEÇİCİ

 1. [sıfat] Çok sürmeyen
  • "Bunu evvela gençliğe mahsus geçici bir heves zannettim." (Peyami Safa)
 2. Kısa ve belli bir süre için olan, muvakkat, palyatif, kalıcı karşıtı
  • "Eğer yazmaktan para ve ün gibi iki geçici kıymet ve zevk elde edemezsem acaba yazı yazar mıydım?" (Halide Edip Adıvar)
 3. Bulaşan, bulaşıcı
 4. [isim] Yaya, yoldan veya karşıdan karşıya geçen kimse, yolcu
  • "Onları sokakta gördüğünüz zaman adi bir geçiciden farklı bulmazsınız, sanırsınız ki bir yazıcı ticarethanesine gidiyor." (Cenap Şehabettin)

GERGEF

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve

GERCÜŞ
...
GERÇEK

 1. [sıfat] Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki
  • "Kâğıt paranın saymaca değeri varsa da gerçek değeri yoktur."
 2. [isim] Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat
 3. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici
  • "Gerçek elmas. Gerçek hikâye."
 4. Temel, başlıca, asıl
  • "Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır." (Nurullah ataç)
 5. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan
  • "Bu peyzajdaki çiçekler son derece gerçek."
 6. Yapay olmayan
 7. [isim] Gerçeklik, realite
  • "Her hâlde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir gerçekti." (Halide Edip Adıvar)
 8. [isim] Doğruluk
  • "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir." (Burhan Felek)
 9. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan

GERMEN

Kelime Kökeni : Latince

 1. [isim] Canlı yaratıklarda gametlere dayanan ve gametlerle taşınan üreme ögelerinin tümü

GEZMEK

 1. [nsz] Hava alma, hoş vakit geçirme vb. amaçlarla bir yere gitmek, seyran etmek
  • "Tek başına buralarda gezdiği hâlde aradığını bulamıyordu." (Osman Cemal Kaygılı)
  • "Seher hep Bayram'ın sinirine dokunanlarla gezip tozdu." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Bir yerde dolaşmak, yürümek
  • "Kunduralarını çıkarır, satar, yalın ayak gezerdi." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. Gitmek, başvurmak
 4. Bulunmak
  • "Şapkam burada ne geziyor?"
 5. [-i] Bir yeri görüp incelemek
 6. Hasta ayağa kalkmak
  • "Oğlum iyileşti, yavaş yavaş gezmeye başladı."
 7. Herhangi bir biçimde gezinmek
  • "Bu giysiyle gezemem."
 8. [-i] Bir yerde gezi yapmak
  • "Geçen yaz Batı Anadolu'yu gezdik."

GEREDE
...
GERİLİ

 1. [sıfat] Gerilmiş olan

GERDEL

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Süt vb. şeyler koymaya, hayvanlara yem vermeye yarayan kova biçiminde tahta veya deriden kap
 2. Gemilerde temizlik işlerinde kullanılan, saç veya pirinç çemberli tahta kova

GELENİ

 1. [isim] Tarla faresi, büyük fare

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü