Gelmek

 1. [-den] Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak
  • "Gurbetten gelmişim yorgunum, hancı." (Bekir Sıtkı Erdoğan)
  • "Sen gel de bu işe kızma. Gelsin de bu işin içinden çıksın bakalım."
  • "Oh, artık sabahın bu vaktinde güneş henüz doğarken bu serin harman yerinde, gel keyfim gel." (Osman Cemal Kaygılı)
  • "Gel zaman git zaman, bir gün Güven Parkı'nda otururken..."
 2. Geriye dönmek
  • "... adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim." (Necati Cumalı)
 3. Oturmaya, ziyarete gitmek
  • "Dün akşam amcamlar bize geldi."
  • "Kızcağız bilir ki bu sözler kızgınlık sözleridir, gelir geçer." (Memduh Şevket Esendal)
 4. İsabet etmek
  • "Kurşun ayağına geldi."
 5. Varmak, ulaşmak
  • "Derslerin artık sonuna geldik. Telgraf geldi."
 6. Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek
  • "Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir."
 7. Ortaya çıkmak, doğmak
 8. Belli bir süre dolmak
  • "Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu." (Necati Cumalı)
 9. Belli bir zamana ulaşmak
 10. Kadar olmak
  • "Boyu ancak omzuna geliyor."
 11. Çıkmak, yönelmek
  • "Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez."
 12. İzlemek, takip etmek
  • "Çocuklar arkadan geliyordu."
 13. Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak
  • "Kahve Brezilya'dan geliyor."
 14. Katılmak, eklenmek
  • "Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir."
 15. Türemek
 16. Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek
  • "Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim."
 17. Sonuç çıkmak
  • "Bu davranışlardan ne gelir bilinmez."
 18. Dayanmak, tahammül etmek
  • "Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor."
 19. Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak
  • "Kadri o adamlardandır ki iyi davranmaya, yüz vermeye gelmez." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Bizim baştan savma işe gelmediğimizi bilirsin." (Refik Halit Karay)
 20. [-e] Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek
  • "Dediğime geldiniz mi?"
 21. Etkisini herhangi bir biçimde göstermek
  • "Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi."
 22. Kazanılmak, sağlanılmak
  • "Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir."
 23. Uymak
  • "Bu ayakkabı sana küçük gelir."
 24. Olmak, -e uğramak
  • "Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi."
 25. Akmak
  • "Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor."
 26. Düşmek, rast gelmek
  • "Buraya ışık gelmiyor."
 27. Görünmek, sanılmak
  • "Baygın da olsa yabancı bir kadını böyle kucağında tutmak ona pek ayıp bir şey gibi geldi." (Haldun Taner)
 28. [-e] Uygun düşmek
  • "Caddelerde oturmaya gelmez." (Ömer Seyfettin)
 29. [-e] Başlamak, ortaya çıkmak
 30. Mal olmak
  • "Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi."
 31. Biriyle birlikte gitmek
  • "Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?"
 32. Başlamak, ulaşmak
  • "Saati gelince söylerim. Öyle bir zaman gelecek ki..."
 33. İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil
  • "Uykusu gelmek."
 34. [yardımcı fiil] Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur
  • "Alışageldiğimiz bir anlamı vardı."
 35. -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar
  • "Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek."
 36. Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar
  • "Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek."
 37. ...-dikçe, ...-esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil
  • "Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek."
 38. Herhangi bir sırada bulunmak
  • "Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek."

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Gelmek kelimesi baş harfi g son harfi k olan bir kelime.Başında g sonunda k olan kelimenin birinci harfi g , ikinci harfi e , üçüncü harfi l , dördüncü harfi m , beşinci harfi e , altıncı harfi k . Başı g sonu k olan 6 harfli kelime.

E E G K L M Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

GELMEK

5 Harfli Kelimeler

EKLEM, ELMEK, GELME, KELEM, MELEK

4 Harfli Kelimeler

EKME, ELEK, ELEM, EMEK, EMEL, GELE, KELE, KEME, LEKE, MEKE

3 Harfli Kelimeler

EGE, EKE, ELK, GEM, KEL, KEM

2 Harfli Kelimeler

EK, EL, EM, GE, KE, LE, ME

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.