Başında ev olan 109 kelime var. Ev ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ev olan kelimeler listesine ya da sonu ev ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında ev bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

EVCİLLEŞTİRİLME

14 Harfli Kelimeler

EVCİLLEŞTİRMEK, EVRENSELLEŞMEK

13 Harfli Kelimeler

EVCİLLEŞTİRME, EVLENDİRİLMEK, EVRENSELLEŞME

12 Harfli Kelimeler

EVLENDİRİLME

11 Harfli Kelimeler

EVCİLLEŞMEK, EVHAMLANMAK, EVLADİYELİK, EVLENDİRMEK, EVLEVİYETLE, EVRENSELLİK, EVVELEMİRDE

10 Harfli Kelimeler

EVCİKKIRAN, EVCİLLEŞME, EVDEMONİZM, EVHAMLANMA, EVİNLENMEK, EVLADÜİYAL, EVLEKLEMEK, EVLENDİRME, EVRİMCİLİK

9 Harfli Kelimeler

EVETLEMEK, EVİNLENME, EVLEKLEME, EVLEVİYET, EVLİYALIK, EVOLÜSYON, EVROPİYUM, EVVELİYAT, EVVELLERİ

8 Harfli Kelimeler

EVCİLLİK, EVDEŞLİK, EVETLEME, EVHAMSIZ, EVİRTMEK, EVLATLIK, EVLATSIZ, EVLENMEK, EVRENSEL, EVRİLMEK, EVSİZLİK, EVVELDEN, EVVELLİK

7 Harfli Kelimeler

EVCİLER, EVCİLİK, EVCİMEN, EVERMEK, EVHAMLI, EVİNSİZ, EVİRGEN, EVİRMEK, EVİRTİK, EVİRTİM, EVİRTME, EVLATLI, EVLENİŞ, EVLENME, EVLİLİK, EVRİLİR, EVRİLME, EVRİMCİ, EVRİŞİK, EVSEMEK, EVVELCE, EVVELKİ, EVVELSİ

6 Harfli Kelimeler

EVCARA, EVDECİ, EVERME, EVİNLİ, EVİRME, EVLİYA, EVSEME, EVVELA, EVVELİ5 Harfli Kelimeler

EVAZE, EVCEK, EVCİK, EVCİL, EVDEŞ, EVGİN, EVHAM, EVİYE, EVKAF, EVLAT, EVLEK, EVLİK, EVRAK, EVRAT, EVREN, EVRİK, EVRİM, EVSAF, EVSEL, EVSİN, EVSİZ, EVVEL

4 Harfli Kelimeler

EVCE, EVCİ, EVET, EVİÇ, EVİN, EVLA, EVLİ, EVRE

3 Harfli Kelimeler

EVÇ

2 Harfli Kelimeler

EV


Kelime bulma makinesi

E V Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

EV, VE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

EVCİLLEŞTİRİLME

 1. [isim] Evcilleştirmek işi

EVCİLLEŞTİRMEK

 1. [-i] Evcil bir duruma getirmek, ehlîleştirmek

EVRENSELLEŞMEK

 1. [nsz] Evrensel duruma gelmek

EVRENSELLEŞME

 1. [isim] Evrenselleşmek işi

EVLENDİRİLMEK

 1. [-le] Evlenmesi sağlanmak

EVCİLLEŞTİRME

 1. [isim] Evcilleştirmek işi, ehlîleştirme

EVLENDİRİLME

 1. [isim] Evlendirilmek işi

EVLEVİYETLE

 1. [zarf] Öncelikle, haydi haydi

EVVELEMİRDE

 1. [zarf] Öncelikle, ilk önce, her şeyden önce
  • "Şunu evvelemirde doktoruna götürün, muayene etsin." (Aka Gündüz)

EVRENSELLİK

 1. [isim] Evrensel olma durumu

EVLENDİRMEK

 1. [-i] Evlenmesini sağlamak
  • "Uşağından yazıcılarına, hizmetçilerinden mürebbiyelerine kadar evlendirdi." (Refik Halit Karay)

EVHAMLANMAK

 1. [nsz] Kuruntu duymak, kuruntuya kapılmak, kuşkulanmak, vehmetmek

EVCİLLEŞMEK

 1. [nsz] Evcil bir duruma gelmek, ehlîleşmek

EVLADİYELİK

 1. [sıfat] Evlattan evlada eskimeden kalacak kadar dayanıklı (eşya)

EVLEKLEMEK

 1. [-i] Sürülecek tarlayı eşit bölümlere ayırmak

EVİNLENMEK

 1. [nsz] Buğday, arpa vb. olgunlaşmak

EVLADÜİYAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çoluk çocuk, ev halkı

EVCİLLEŞME

 1. [isim] Evcilleşmek işi, ehlîleşme

EVRİMCİLİK

 1. [isim] Evrimi temel alan doğa bilimi ve felsefe öğretisi

EVDEMONİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Mutçuluk

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü