Başında alma olan 19 kelime var. Alma ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde alma olan kelimeler listesine ya da sonu alma ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında alma bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

ALMANLAŞTIRMAK

13 Harfli Kelimeler

ALMANLAŞTIRMA

11 Harfli Kelimeler

ALMANLAŞMAK

10 Harfli Kelimeler

ALMAMAZLIK, ALMANCILIK, ALMANLAŞMA, ALMANSEVER, ALMAŞIKLIK

8 Harfli Kelimeler

ALMAZLIK

7 Harfli Kelimeler

ALMANAK, ALMANCA, ALMANCI, ALMAŞIK, ALMAŞLI

5 Harfli Kelimeler

ALMAÇ, ALMAK, ALMAN, ALMAŞ

4 Harfli Kelimeler

ALMA


Kelime bulma makinesi

A A L M Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

ALMA, AMAL, LAMA, MALA

3 Harfli Kelimeler

ALA, AMA, LAM, MAL

2 Harfli Kelimeler

AL, AM, LA, MA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ALMANLAŞTIRMAK
...
ALMANLAŞTIRMA
...
ALMANLAŞMAK
...
ALMANLAŞMA
...
ALMAŞIKLIK

 1. [isim] Dönüşümlü ve düzenli sıralanma

ALMAMAZLIK

 1. [isim] Bakınız almazlık

ALMANCILIK
...
ALMANSEVER
...
ALMAZLIK

 1. [isim] Almama, kabul etmeme durumu

ALMANCI
...
ALMAŞIK

 1. [sıfat] İki veya daha çok şeyin sıralanmasında karşılıklı değil, aralıklı olarak sağda ve solda yerleşmiş olan
 2. Almaşlı olarak işleyen, mütenavip, alternatif

ALMANAK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yıllık
  • "Almanağın dörtte üçü istatistik ve grafiklerle dolu idi." (Memduh Şevket Esendal)

ALMANCA
...
ALMAŞLI

 1. [sıfat] Almaş niteliği olan

ALMAŞ

 1. [isim] İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe
 2. Birinin doğru olması ötekinin yanlışlığını gerektiren iki önermenin oluşturduğu sistem

ALMAÇ

 1. [isim] Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz, alıcı, reseptör

ALMAK

 1. [-i] Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
  • "Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbendi çekip aldı." (Necati Cumalı)
  • "Uykuysa, uyumak bir marifetse al uykuyu diyerek akşama kadar uyudum." (Tarık Buğra)
  • "Al sana bir bela daha!"
  • "Al takke ver külah, kırsal kesimi çocuğunu okutmanın yararına inandırdık." (Atilla İlhan)
 2. [-i] Bir şeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayırmak
  • "Çocuğu okuldan aldı."
  • "Yooo, dedi, al gülüm ver gülüm. On para için ben senin canını alırım, on para için sen benim canımı al." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. Birlikte götürmek
  • "Her on yılda bir, geçmişten bu yana süregelen edebiyatı alaşağı ediyoruz." (Tomris Uyar)
 4. [nsz] Satın almak
  • "Biz bir ya da iki parti alır, çekiliriz piyasadan." (Necati Cumalı)
 5. [nsz] Ele geçirmek, fethetmek
  • "Fakat aldıkları yerlerin ahalisini Türkleştiremediklerinden bu büyüklük onların zayıf düşmelerine sebep olmuş." (Ömer Seyfettin)
 6. [nsz] İçine sığmak
  • "Bu kavanoz iki kilo bal alır. Bu salon bin kişi alır."
 7. [-e] Kabul etmek
  • "Evine kiracı almak."
 8. [nsz] Kendine ulaştırılmak, iletilmek
  • "Mektup almak. Haber almak."
 9. [nsz] İçeri sızmak, içine çekmek
  • "Gemi su alıyor. Fotoğraf makinesi ışık almış, film yanmış."
 10. [nsz] Erkek, kadınla evlenmek
  • "O sırada aldığı kadının babasının birçok yardımını görmüştü." (Memduh Şevket Esendal)
 11. [-i] Sürükleyip götürmek
  • "Öküzü sel aldı, harmanı yel aldı."
 12. [nsz] Kazanmak, elde etmek
 13. [nsz] Zararlı, tehlikeli bir şeye uğramak
  • "Soğuk almak. Ceza almak."
 14. [-i] Bürümek, sarmak, kaplamak
 15. [-den] Kısaltmak, eksiltmek
  • "Ceketin boyundan almak."
 16. [nsz] Yolmak, koparmak
  • "Kaş almak."
 17. Yerini değiştirmek, çekmek
 18. Temizlemek
  • "Karyolanın altını süpürge ile al. Örümcekleri al."
 19. [-i] İçeri girmesini sağlamak
  • "Sevdiği delikanlıyı gece evine almış." (Necati Cumalı)
 20. [nsz] Tat veya koku duymak
  • "Sigaradan hiç tat alamaz oldum. Burnu iyi koku alır."
 21. [-i] Örtmek, koymak
  • "Paltosunu sırtına aldı."
 22. [-i] ... gibi anlamak
  • "Bir sözü şakaya almak."
 23. [-i] Yol gitmek, mesafe katetmek
  • "O yolu bir saatte alırsınız."
 24. [-i] Çalmak
  • "Cebimden saatimi almışlar."
 25. Soldurmak
  • "Güneş perdelerin rengini aldı."
 26. Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çıkarmak
  • "Dalağını aldılar."
 27. [nsz] Motor çalışması için gerekli olan elektrik veya yakıttan yararlanır duruma gelmek
  • "Savcı yardımcısı gaza bastı, motor almadı. Bir daha bastı, yine almadı." (Haldun Taner)
 28. [nsz] Göreve, işe başlatmak
  • "Yeni bir kapıcı aldı."
 29. [nsz] Başlamak
  • "Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur." (Halk türküsü)
 30. [-den] Davranış veya makam değiştirmek
  • "Aşağıdan almak. Tizden almak."
 31. [nsz] İçecek veya sigara içmek
  • "Tadına bakmak için bir yudum aldım."
 32. [nsz] Yutmak, kullanmak
  • "İlaç almak."
 33. [-den] Görevden, işten çekmek
 34. [-den] Kazanç sağlamak
  • "Bir pantolondan beş yüz lira alıyorlar."
 35. Gidermek, yok etmek
  • "İçine biraz su koy, tuzunu alır."

ALMAN
...
ALMA

 1. [isim] Almak işi
 2. Alıntı, iktibas
  • "Ondan acemicesine alma olarak." (Muallim Naci)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü