Sonunda almak olan 27 kelime var. ALMAK ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde almak olan kelimeler listesine ya da başında almak olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

ARTAKALMAK, BAKAKALMAK, DONAKALMAK, KALAKALMAK, ŞAŞAKALMAK

9 Harfli Kelimeler

DEVRALMAK, FEYZALMAK, KARTALMAK

8 Harfli Kelimeler

ALÇALMAK, BOLALMAK, BOŞALMAK, BUNALMAK, ÇOĞALMAK, DARALMAK, DOMALMAK, KISALMAK, KOCALMAK, SAĞALMAK, YAMALMAK, YOĞALMAK

7 Harfli Kelimeler

AZALMAK, UFALMAK

6 Harfli Kelimeler

ÇALMAK, DALMAK, KALMAK, SALMAK

5 Harfli Kelimeler

ALMAK


Kelime bulma makinesi

A A K L M Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

ALMAK, KALMA, MALAK

4 Harfli Kelimeler

AKMA, ALMA, AMAL, KALA, KAMA, LAKA, LAMA, MALA

3 Harfli Kelimeler

AKA, ALA, AMA, KAL, KAM, LAK, LAM, MAL

2 Harfli Kelimeler

AK, AL, AM, LA, MA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ARTAKALMAK

 1. [-den] Artmak, geriye kalmak, fazla bulunmak
  • "Artakalan para ile çocuk pek güç geçiniyordu." (Halit Fahri Ozansoy)

KALAKALMAK

 1. [nsz] Bir şey veya durum karşısında şaşırmak
 2. Güç durumda kalmak
  • "Arka tekerler alıp başını geçti gitti. Kırk yolcu yolun ortasında kalakaldık." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)

BAKAKALMAK

 1. [nsz] Şaşkınlığa uğrayıp ne yapacağını bilmez durumda kalmak
  • "Bakakalırım giden geminin ardından / Atamam kendimi denize dünya güzel" (Orhan Veli Kanık)

DONAKALMAK

 1. [nsz] Şaşırıp bir süre ne yapacağını, ne diyeceğini bilememek
  • "Kaşlarını kaldırarak kafasını salladığı saniye donakalmıştım." (Sermet Muhtar Alus)

ŞAŞAKALMAK

 1. [-e] Çok şaşırmak, şaşkınlıktan ne yapacağını bilememek
  • "Babam bu dostunu görmeye gittikçe onun bir bekleyişten ibaret hayatına şaşakalırmış." (Abdülhak Şinasi Hisar)

FEYZALMAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [-den] Etkilenmek, olgunlaşmak, ders almak
  • "Umarız ki güzel yazılarınıza burada da devam edeceksiniz. Biz onlardan çok feyzaldık." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

KARTALMAK

 1. [nsz] Yaşlanmak, kartlaşmak

DEVRALMAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [-i] Bir şeyi devir yoluyla almak, teslim almak
  • "Nöbeti devraldı."

BUNALMAK

 1. [nsz] Soluk alması güçleşmek
  • "Hoca bu son sözleri söylerken havasızlıktan bunalıyor gibi başını tavana kaldırıyor." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Çok sıkılmak, çok tedirgin olmak
  • "Geçenlerde yeni çıkan uzunca bir şiirini okuyuncaya kadar bunaldım." (Necati Cumalı)

DARALMAK

 1. [nsz] Dar duruma gelmek, küçülmek
 2. Azalmak
  • "Yıllar geçer, bir gün bakarsınız vakitler daralmış." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. Zayıflamak
  • "Hafızası o kadar daralmış, bir sene evvelini hatırlamıyor gibi." (Sait Faik Abasıyanık)
 4. Güçleşmek, zorlaşmak
  • "Geçimi daraldı."
 5. Sıkışmak, başı dara gelmek, bunalmak
  • "Daralan soluğu ile çıkamayacağı merdivenleri oğlunun da çıkmasını yasaklıyordu." (Necati Cumalı)

YAMALMAK

 1. [nsz] Biçimini, rengini doğaya uydurarak saklanmak

ÇOĞALMAK

 1. [nsz] Azken çok olmak, çok duruma gelmek, artmak
  • "Ansızın aşağıda ayak sesleri, uğultular çoğaldı." (Yusuf Ziya Ortaç)

BOŞALMAK

 1. [nsz] Boş duruma gelmek, içinde bir şey kalmamak, inhilal etmek
 2. Dışarıya akmak, dökülmek
 3. Gevşemek, açılmak
  • "Sicim gitgide boşalıyor, gemi hafif yana yatarak pupa gidiyordu." (Sait Faik Abasıyanık)
 4. Derdini, sıkıntısını birine anlatarak ferahlamak, deşarj olmak
  • "Derdimle öyle dolmuş ki boşalmadan evine gidemeyecek." (Yusuf Ziya Ortaç)
 5. Hayvan, bağından kurtulmak

DOMALMAK

 1. [nsz] Dizler bükük, baş ileride, çömelmiş bir durum almak

SAĞALMAK

 1. [nsz] Sağlığa kavuşmak, iyileşmek

YOĞALMAK

 1. [nsz] Varlığı ortadan kalkmak, yok olmak

KISALMAK

 1. [nsz] Kısa duruma gelmek
 2. Süresi azalmak

KOCALMAK

 1. [nsz] Yaşlanmak, kocamak

ALÇALMAK

 1. [nsz] Alçak duruma gelmek, yüksekten aşağı doğru inmek
 2. İnsanın değeri azalmak

BOLALMAK

 1. [nsz] Bollaşmak

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü