Sonunda AS olan 5 harfli 38 kelime var. AS ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde AS olan kelimeler listesine ya da başında AS olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MAKAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lamadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç, sındı
  • "Her iki eliyle kullanırdı makasıyla tarağını." (Necati Cumalı)
 2. Birbirine komşu iki demir yolu hattını hemen bunların uzantısındaki üçüncü hatta bağlamaya yarayan alet
 3. Birbirini kesen demir yolu kavşağı
 4. Bazı araçlarda üst üste konulmuş birkaç yassı çelikten yay
 5. Çatı ve köprülerde genellikle ağaç veya çelikten yapılan, ağırlığı karşılıklı iki ayağa veya duvara aktaran çatılmış kiriş sistemi
 6. Mobilyalarda yukarıdan aşağıya doğru açılan kapakları yatay konumda tutmak amacıyla yapılmış mafsallı, kollu kapak aracı
 7. Çalma, kırpma
 8. Dirsek
 9. Üst uçları birbirine bağlı, alt uçları açık olan iki direkten kurulmuş, ağırlık kaldırma düzeni
 10. Bazı eklem bacaklı hayvanların ön ayaklarında bulunan, savunma ve saldırmada kullanılan kıskaç

EŞHAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kişiler, şahıslar
  • "Memleket'in Rahmi Bey gibi eşhasa şiddetle ihtiyacı vardır." (Tarık Buğra)
 2. Bir olayda veya edebî bir eserde yer alan kişiler

HAVAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Nitelikler, özellikler
 2. Kendilerini halktan ayrı ve üstün sayan, kendilerinde bir çeşit ayrıcalık gören kimseler, avam karşıtı

İHDAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ortaya çıkarma, meydana getirme
 2. Kurma

ELMAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yerin derinliklerinde bulunan, billurlaşmış arı karbon
  • "Elmas gibi kalbi var. Elmas gibi bir çocuk."
 2. Mücevher olarak kullanılan, saydam, değerli taş
  • "Eline geçen elması eve taşıyor, içi kasalı aynalı dolaba kutu kutu istif ediyormuş." (Refik Halit Karay)
 3. [sıfat] Bu taşlarla yapılmış
  • "Elmas küpe."
 4. Elmastıraş

İFLAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilan olunan işadamının durumu, batkı, batkınlık
  • "Her gün küçük tüccarlardan birisi iflasa sürükleniyordu." (Necati Cumalı)
  • "Ayna ithal edermiş, sonra iflas etmiş, az buçuk oynatmış." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Yenilgiye uğrama, değerini yitirme
 3. İşlevini veya görevini yapamama

MANAS

 1. [isim] Kın kanatlılardan, ergin evrede yaprakları, kurtçuk evresinde kökleri kemirerek tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına büyük zarar veren bir böcek (Polyhylla fullo)

MİLAS
...
KALAS

 1. [isim] Kalın biçilmiş uzun tahta
 2. Ahşap yapılarda kiriş olarak kullanılan kalın biçilmiş uzun tahta
 3. [sıfat] Kaba, anlayışsız kimse, kereste
  • "Önümüze geçen pahalı bir Alman arabasıydı, direksiyonundaki de bir başka kalas." (Sulhi Dölek)

TERAS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir yapının damında çevresi, üstü açık yer, ayazlık, taraça
  • "Ayrıca denize bakan bir de büyük terası vardı." (Çetin Altan)
 2. Damın, genellikle çamaşır sermeye yarayan ve üstü çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, tahtaboş
 3. Seki

MİRAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt, bırakıt, tereke
  • "Erkek çocuk ne kadar miras yerse kız çocuk da o kadar miras yer." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Bizimkiler okkalı bir mirasa konmuşlar da o hergelenin hakkını mı yemişler ne?" (Haldun Taner)
 2. Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik
  • "Son zamanlarda İzmir'deki gazinocu bir amcasından beş bin liralık bir de miras yemişti." (Haldun Taner)
 3. Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey
  • "Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır."

ATLAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş, saten

BEKAS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çulluk

NADAS

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakma
  • "İki tarla ötede Çetecioğlu Mustafa, bu yıl mahsulünü kaldırdığı tarlayı nadas etmekle uğraşıyordu." (Nabizade Nazım)

POTAS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Potasyum birleşiklerine verilen genel ad

BADAS

 1. [isim] Harman kaldırıldıktan sonra yerde kalan toprak, çöp ve samanla karışık tahıl taneleri, harman döküntüsü

CİNAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çok anlamlı bir kelimeye, her defasında başka bir anlam yükleyerek birbirine yakın birkaç yerde kullanma
  • "En çok beğendiği manzumeler hep cinas, telmih, nükte gibi söz sanatları ve oyunlarıyla dolu olanlardı." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 2. Çok anlamı olan bir kelimenin iyi anlamını kullanır görünerek kötüsünü öne çıkarma

TALAS
...
TEMAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Değme, dokunma (I), dokunuş (I)
  • "Etrafımda uçları birbirine temas etmiş hilallerden müteşekkil bir daire vardı." (Ömer Seyfettin)
 2. Buluşup görüşme, ilişki kurma, münasebet
  • "Her nevi halkla temas ve kaynaşma hâlinde bulunmalıdır." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Şiiri iyi okuyanlarla fena okuyanlar arasındaki esaslı farka temas ettik." (Yahya Kemal Beyatlı)
 3. Değinme, sözünü etme, bahsetme
  • "O konuya hiç temas edilmedi."
 4. Gidip gelme, ulaşım, bağlantı
  • "İki şehir arasında temas kesildi."
 5. Dokunma

MOLAS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Karbonatlı kum taşı

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü