Sonunda Ç olan 6 harfli 97 kelime var. Ç harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde Ç harfi olan kelimeler listesine ya da başında Ç harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YARGIÇ

 1. [isim] Millet adına, yargı yetkisini kullanarak yasaya aykırı davranışlarda veya uyuşulmayan işlerde yasayı yerine getirmekle, adaleti gerçekleştirmekle görevli kimse, hâkim

ZANGOÇ

Kelime Kökeni : Ermenice

 1. [isim] Kilise hizmetini gören ve çan çalan kimse

ÜRKÜNÇ

 1. [sıfat] Ürkme, çekinme duygusu veren
  • "İncecik bir lüks değil, kaba, zevkten yoksun, çok daha ürkünç bir lüks sergilenecek şimdi." (Selim İleri)

SİLGİÇ

 1. [isim] Silmeye yarayan alet, silecek

DELGEÇ

 1. [isim] Mukavva, kâğıt, kayış, maden vb.nde delik açmaya yarayan araç, delecek, zımba

KAZANÇ

 1. [isim] Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, getiri, temettü
  • "Aylık kazanç."
 2. Yarar, çıkar, kâr
  • "Yarı keyif, yarı kazanç için balıkçılık sanatında karar kılmıştı." (Sait Faik Abasıyanık)

İĞRENÇ

 1. [sıfat] İnsanda iğrenme duygusu uyandıran, tiksindiren, müstekreh
  • "Yazık, güzelleşmek istiyorsunuz hâlbuki iğrenç kılıklara giriyorsunuz." (Peyami Safa)

SARKAÇ

 1. [isim] Durağan bir nokta çevresinde ağırlığının etkisiyle salınım yapan hareketli katı cisim, rakkas, pandül

SEVİNÇ

 1. [isim] İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
  • "Yaşama sevinci her şeyin yerini tutar." (Refik Halit Karay)
  • "Şu mendilini burnuna tutmuş, sevinç yaşları döken hanım herhâlde gelinin anası olacaktı." (Haldun Taner)

KAVLIÇ

 1. [isim] Fıtık

ALDANÇ

 1. Çabuk ve kolay aldatılan (kimse)

BİLİNÇ

 1. [isim] İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
  • "İnsanın herhangi bir araçla ne yaşadığının bilincine varmasının bir doyum ve haz kaynağı olduğu unutulmamalıdır." (Ahmet Cemal)
  • "Zırhlı otomobilin mitralyözü tarafından biçilir biçilmez, bilincini yitiriyor." (Atilla İlhan)
 2. Bir toplumdaki ruhsal etkinliklerin veya ruhsal durumların bütünü
 3. Dimağ
 4. Temel bilgi, temel görüş
 5. Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur
  • "Davranışlarını bir an önce bilincinin denetiminden kurtarmak için kadehleri birer dikişte boşaltmaya mı başladı?" (Falih Rıfkı Atay)

BAKRAÇ

 1. [isim] Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova
  • "Kuyu bakracı."
 2. [sıfat] Bu kovanın alabildiği miktarda olan
  • "Bir kadın bir bakraç yoğurt götürüyor." (Sait Faik Abasıyanık)

TURUNÇ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Turunçgillerden, bütün Akdeniz ülkelerinde yetişen, kışın yaprağını dökmeyen bir ağaç, narenç (Citrus aurantium amara)
 2. Bu ağacın portakala benzeyen, suyu acımtırak meyvesi

TUTMAÇ

 1. [isim] Dört köşe kesilmiş küçük hamur parçalarından yapılan yoğurtlu çorba

AYIRAÇ

 1. [isim] Maddeleri kimyasal birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirlemede kullanılan bileşikler, belirteç, miyar, reaktif

AKAĞAÇ

 1. [isim] Gürgengillerin kerestesinden yararlanılan beyaz kabuklu bir türü (Zelkova carpinifolia)

ÇALMAÇ

 1. [isim] Tahtadan yapılmış kap

ÇALGIÇ

 1. [isim] Mızrap
 2. Bahçe süpürgesi, çalkı

YALINÇ

 1. [sıfat] Birleşik olmayan, yalnız bir maddeden oluşan
 2. Karışık olmayan, basit

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü