Başında yat olan 42 kelime var. Yat ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde yat olan kelimeler listesine ya da sonu yat ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında yat bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

YATIŞTIRICILIK

12 Harfli Kelimeler

YATIRIMCILIK, YATKINLAŞMAK

11 Harfli Kelimeler

YATIŞTIRICI, YATIŞTIRMAK, YATKINLAŞMA

10 Harfli Kelimeler

YATIRILMAK, YATIŞTIRMA

9 Harfli Kelimeler

YATAKHANE, YATIRILMA, YATIRIMCI, YATKINLIK

8 Harfli Kelimeler

YATAKLIK, YATÇILIK, YATILMAK, YATIRMAK, YATIŞMAK, YATMALIK

7 Harfli Kelimeler

YATAĞAN, YATAKÇI, YATAKLI, YATALAK, YATILMA, YATIRIM, YATIRMA, YATISIZ, YATIŞMA, YATUĞAN

6 Harfli Kelimeler

YATILI, YATKIN, YATMAK

5 Harfli Kelimeler

YATAK, YATAY, YATÇI, YATIK, YATIM, YATIR, YATIŞ, YATMA, YATSI

4 Harfli Kelimeler

YATI

3 Harfli Kelimeler

YAT


Kelime bulma makinesi

A T Y Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

TAY, YAT

2 Harfli Kelimeler

AT, AY, TA, YA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YATIŞTIRICILIK

 1. [isim] Yatıştırıcı olma durumu

YATIRIMCILIK

 1. [isim] Yatırımcı olma durumu

YATKINLAŞMAK

 1. [nsz] Yatkın duruma gelmek

YATIŞTIRICI

 1. [sıfat] Yatışma özelliği olan, yatıştıran, sakinleştiren
 2. Ağrıyı, sızıyı gideren (ilaç), müsekkin

YATKINLAŞMA

 1. [isim] Yatkınlaşmak işi

YATIŞTIRMAK

 1. [-i] Bir kargaşayı, ayaklanmayı bastırmak
  • "Hükûmet kuvvetleri ayaklanmayı yatıştırdı."
 2. Ölçülü, ılımlı, sakin davranmasını sağlamak, sakinleştirmek
  • "O, tombul tombul iyimserliği ile beni yatıştırmak istedi." (Yusuf Ziya Ortaç)
 3. Yumuşatmak, razı etmek
  • "Arkadaşları yatıştırmak için o toplantıda bulunanlar akşam yemeğine de alıkonulmuşlardı." (Memduh Şevket Esendal)

YATIŞTIRMA

 1. [isim] Yatıştırmak işi

YATIRILMAK

 1. [nsz] Yatırma işi yapılmak
  • "Bu boş arsacıkta, yan yatırılmış bir bayram salıncağı duruyor." (Memduh Şevket Esendal)

YATIRILMA

 1. [isim] Yatırılmak işi

YATKINLIK

 1. [isim] Yatkın olma durumu
 2. Alışkanlıktan doğan yeti, meleke, mümarese

YATAKHANE

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Okul, fabrika vb. yerlerde yatakların konulduğu yer
 2. Yatılı okullarda, yurtlarda ve kışlada yatılan yer

YATIRIMCI

 1. [isim] Yatırım yapan kimse

YATÇILIK

 1. [isim] Yat turizmiyle uğraşma

YATAKLIK

 1. [sıfat] Yatak yapmaya uygun
  • "Bir kanlı katile yataklık yapmış gibi pişmanlık duyuyordu." (Peyami Safa)
 2. [isim] Üzerine yatak serilen tahta veya maden kerevet, karyola
  • "Yataklığın etrafında bir şeyin dolaştığına, süründüğüne dikkat ettim." (Halit Ziya Uşaklıgil)
 3. [isim] Suçluları barındırma, gizlice yardım etme

YATMALIK

 1. [isim] Yatılacak yer veya bölüm
  • "Bu buluşmadan az önce, çadırının yatmalığına geçmeden önce..." (Tarık Buğra)

YATIRMAK

 1. [-i] Bir kimsenin bir yere yatmasını sağlamak
  • "Çocuğu bir kenara yatırdım ve kadını omuzlarından tutup bir taşa dayadım." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. [-i] Uyutmak
  • "Gece beni en üst katta bir odada yatırdılar." (Ömer Seyfettin)
 3. [-i] Eğmek, yatık duruma getirmek
  • "Yağmur ekinleri yatırdı."
 4. [-i] Konuk etmek
 5. Parayı, işletmek amacıyla bir yere vermek
  • "Eline geçen serveti ... emlaka yatırıyordu." (Ercüment Ekrem Talu)
 6. Parayı bir kuruluşa vermek, teslim etmek
  • "Telefon parasını PTT'ye yatırdım."
 7. Bir yiyeceği korumak veya tatlandırmak amacıyla tuz, soğan, yağ vb.nde bir süre bekletmek
  • "Pastırmayı çemene yatırmak."
 8. [-i] Düzeltmek, bastırmak, yassıltmak
  • "Kemal Rıfat avucunun içiyle saçlarını yatırıyor." (Atilla İlhan)
 9. Harcamak
  • "Sınırlı hoca aylığının yarısını her ay kitaplara yatırır." (Haldun Taner)

YATILMAK

 1. [nsz] Yatma işi yapılmak

YATIŞMAK

 1. [nsz] Hızı, etkisi azalmak, aşırılığı geçmek
  • "Vapurun gürültüsü büsbütün yatıştı." (Refik Halit Karay)
 2. Coşku, sinir, korku vb.nin etkisi azalmak, geçmek, sakinleşmek
  • "Nasılsın yavrum, uyuduktan sonra biraz sinirlerin yatıştı mı?" (Sermet Muhtar Alus)
 3. Ayaklanma, kargaşa sakinleşmek, durulmak
  • "Kargaşa yatıştı."
 4. Yan yana, kucak kucağa yatmak
  • "Gölgesinde koyun, kuzu yatışır / Servidir, ladindir ormanlarımız." (İ. Sağır)

YATUĞAN

 1. [isim] Kanun, santur vb. sazların ortak adı

YATIRMA

 1. [isim] Yatırmak işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü