Sonunda uf olan 24 kelime var. UF ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde uf olan kelimeler listesine ya da başında uf olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

HÜSNÜYUSUF

9 Harfli Kelimeler

EHLİVUKUF

8 Harfli Kelimeler

TASARRUF, TASAVVUF, TEVAKKUF

6 Harfli Kelimeler

MASRUF, MAZRUF, MELFUF, MEVKUF, MEVSUF, PANDUF5 Harfli Kelimeler

CÜRUF, HUSUF, KÜSUF, LÜTUF, MARUF, MATUF, VUKUF, ZÜYUF

3 Harfli Kelimeler

MUF, PUF, RUF, YUF

2 Harfli Kelimeler

UF


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

HÜSNÜYUSUF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Karanfilgillerden, bazı türleri bahçelere süs olarak dikilen bir bitki, gugu çiçeği (Dianthus barbatus)

EHLİVUKUF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bilirkişi

TEVAKKUF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Durma, duraklama, eğleşme
 2. Bağlı olma, ilgili olma

TASAVVUF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tanrı'nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi akım
  • "Bu dil derindir ve birçok tasavvuf deyimleri ile zengindir de!" (Falih Rıfkı Atay)
 2. Kur'an'da önerilen ve peygamberin hayatında uygulamaları görülen hayat tarzını yaşama gayreti, İslam gizemciliği

TASARRUF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir şeyi istediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
  • "Vücudum artık irademin tasarrufundan çıkmıştı." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Tutum
 3. Para biriktirme, artırım
  • "Böylece temizleyici giderlerinden tasarruf ettiklerini sanırım." (Haldun Taner)

MELFUF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Sarılmış, bağlanmış, eklenmiş

MAZRUF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Zarf içine konmuş, zarflı
 2. [isim] İçerik
  • "Zarfa değil, mazrufa bakmalı."

MEVSUF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş
 2. [isim] Sıfat tamlamasında tamlanan

PANDUF
...
MASRUF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Sarf edilmiş, harcanmış

MEVKUF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Vakfedilmiş
 2. Tutuklu
  • "... şirketin başlıca müdürleri orada mevkuf." (Atilla İlhan)

KÜSUF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Güneş tutulması

CÜRUF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Erime durumundaki madenlerin yüzeyinde toplanan madde, demir boku, dışık
  • "Fabrikalar da bütün asitlerini, cüruflarını, pisliklerini denize döküyorlar." (Haldun Taner)
 2. Kaloriferlerden çıkan yanmış kömür artığı

MARUF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı
  • "Her kapısından çıplak bir baldır uzanan maruf mahalle burnumuzun dibinde değil." (Haldun Taner)
 2. Dinî bakımdan uygun görülen, beğenilen, buyrulan

HUSUF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ay tutulması

MATUF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bir yöne eğilmiş
 2. Yöneltilmiş

ZÜYUF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kalp veya ayarı düşük paralar

VUKUF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Anlama, bilme, bilgi
  • "Kuzenim, mektuplarında Fransız edebiyatına da vukufunuzdan uzun uzadıya bahsediyor." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

LÜTUF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet
  • "Allah'ın lütuflarına karşı minnet ve şükran duygularıyla dolmuştu." (Cahit Uçuk)
  • "Merhametin biricik kaynağı olan senden lütuf diliyorum."

YUF

 1. [ünlem] Kınama, üzüntü, nefret bildiren bir söz
  • "Allah müstahakkımı versin, gelmişime de geçmişime de ervahıma da yuf olsun!" (Sermet Muhtar Alus)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü