Başında tu olan 5 harfli 41 kelime var. TU ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde tu olan kelimeler listesine ya da sonu tu ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

T U Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

TU, UT

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TURTA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Üzeri yufka kaplı, meyveli veya kakaolu bir pasta çeşidi

TUTYA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çinko
 2. Sürme

TUZCU

 1. [isim] Tuz satan kimse

TURŞU

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Tuzlu suda, sirkede bırakılarak özel bir kıvama getirilmiş sebze veya meyve
  • "Bütün gün çocukların peşinde koşmaktan turşusu çıkmış ihtiyar lalanın karanlık bir köşede horladığı işitiliyordu." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Bir kısmetin çıkar çıkmaz seni vereceğiz. Turşunu kuracak değiliz ya!" (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
  • "Pazartesi günleri üst üste iki dersi olduğundan salıları turşuya dönüyordu." (Haldun Taner)
 2. [sıfat] Bitkin, yorgun
  • "Portakalların turşusu çıkmış."

TUVAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Üzerine resim yapılan, gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş
 2. Bu kumaşın üzerine yapılmış tablo

TUTUM

 1. [isim] Tutulan yol, davranış
  • "Anlayışsızlıklarınız ve yanlış tutumlarınız yüzünden beni inatçı sanıyorsunuz." (Tarık Buğra)
 2. Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi

TUTAM

 1. [sıfat] Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktarda olan
  • "Öksüzün cebindeki son tutam tütünü sardılar, sıra ile üçer nefes çektiler." (Refik Halit Karay)

TURBO

 1. [sıfat] Havayı veya havaya katılmış bir karışımı, düzenli ve amaca uygun olarak üfleyen
  • "Turbo fırın. Turbo jet."

TUGAY

 1. [isim] Alayla tümen arasındaki askerî birlik

TUTAR

 1. [isim] Nicelik bakımından bir şeyin bütünü
 2. Para miktarı, meblağ

TURBA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Az çok kömürleşmiş bitkilerden oluşan yakıt

TUZLA

 1. [isim] Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
 2. Davarlara kırda tuz verilen düz, taşlık ve kayalık yerler
 3. Tuzlak

TUZLU

 1. [sıfat] Tuzu olan
  • "Dudaklarımda Boğaz havasının tuzlu lezzetiyle uyandım." (Yusuf Ziya Ortaç)
  • "Bu eğlenti bize biraz tuzluya mal oldu." (Ercüment Ekrem Talu)
  • "... kendisine tuzluya patlamıştı." (Halikarnas Balıkçısı)
 2. Yapılışında tuz bulunan, tuzu çok olan
  • "Bu yemek tuzlu olmuş."
 3. Çok pahalı

TUTAÇ

 1. [isim] Laboratuvar maşası
 2. Tutacak

TUNUS
...
TURAÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sülüngillerden, uzunluğu 34 cm olan, soyu azalmış bir kuş türü (Tetrao francolinus)
  • "İyi bir avcı olur da turaç vurursan bana da turaç getir." (Yahya Kemal)

TUĞRA

 1. [isim] Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret
 2. Tura

TURNE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bulunduğu yerden başka yerlere gösteri yapmak amacıyla giden tiyatro veya müzik sanatçılarının gezisi
  • "O günlerde Anadolu'ya turneye çıkmak üzere hazırlanıyorduk." (Sait Faik Abasıyanık)

TUHAF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Acayip
  • "Nahit'in onda hiç görmediği bir tuhaf hâli vardı." (Tarık Buğra)
  • "Hatta onun başına gelen şeyler de ekseriya böyle tuhaf olurmuş." (Abdülhak Şinasi Hisar)
  • "Ömründe bu kadar tuhafına giden söz işitmemiş olduğunu söylerdi." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 2. Şaşılacak, garip
 3. Güldürücü
  • "Kibirli, alıngan olmayan, tuhaf ve nükteli bir adammış." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 4. Gülünç
  • "Bu kıyafetle tuhaf oluyorsun."
 5. Anlaşılmaz
  • "Tuhaf çocuk, günü gününe uymuyor."
 6. [ünlem] Şaşılan bir şey karşısında söylenen söz
  • "Tuhaf! Her yerde olduğunun aksine, burada şehirden uzaklaştıkça binaların güzelliği artıyor." (Ahmet Haşim)

TULUK

 1. [isim] Tulum
  • "Kar tuluğundan çıkarılıp sıcak yapağıya sarıldığı zaman Adil Gazi biraz konuşabiliyordu." (Nezihe Araz)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü