Başında tema olan 8 kelime var. Tema ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde tema olan kelimeler listesine ya da sonu tema ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında tema bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

TEMARUZ, TEMATİK, TEMAYÜL, TEMAYÜZ

6 Harfli Kelimeler

TEMADİ, TEMAŞA

5 Harfli Kelimeler

TEMAS

4 Harfli Kelimeler

TEMA


Kelime bulma makinesi

A E M T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

META, TEMA

3 Harfli Kelimeler

ATE, MAT, MET, TAM, TEM

2 Harfli Kelimeler

AM, AT, EM, ET, ME, TA, TE, MA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.



Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TEMATİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Bir tema etrafında oluşan

TEMAYÜL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir tarafa eğilme, meyletme
  • "Musiki ruhların en tabii temayülleri arasındadır." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 2. Yönseme
 3. Bir kimseye veya bir şeye ilgi duyma
  • "Yarının siyasetine yol açan fikirler, temayüller ilk önce bunlar arasında kaynaşır." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

TEMARUZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kendini hasta gibi gösterme

TEMAYÜZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Başkalarına göre üstün duruma gelme, sivrilme, seçkinleşme

TEMADİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sürme, sürüp gitme, uzama
  • "Bir zevk, bir lezzet temadi ederse artık fark olunmamaya başlar." (Hüseyin Cahit Yalçın)

TEMAŞA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Hoşlanarak bakma, seyretme
  • "Benden evvel çoluk çocuk bütün ev halkı hayvanı temaşaya çıkmışlar." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Koca bir tarihin tutuştuğunu çöllerde susuz yanan insanların çatlak dudaklarında temaşa ediyoruz." (Aka Gündüz)
 2. Oyun, temsil, piyes, tiyatro
  • "Bazı meddahlar da Karagöz oynatmış, şahbaz, hayalbaz veya hayalî isimleriyle yaşadıktan sonra temaşa hayatımızdan el etek çekmişlerdir." (Samiha Ayverdi)

TEMAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Değme, dokunma (I), dokunuş (I)
  • "Etrafımda uçları birbirine temas etmiş hilallerden müteşekkil bir daire vardı." (Ömer Seyfettin)
 2. Buluşup görüşme, ilişki kurma, münasebet
  • "Her nevi halkla temas ve kaynaşma hâlinde bulunmalıdır." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Şiiri iyi okuyanlarla fena okuyanlar arasındaki esaslı farka temas ettik." (Yahya Kemal Beyatlı)
 3. Değinme, sözünü etme, bahsetme
  • "O konuya hiç temas edilmedi."
 4. Gidip gelme, ulaşım, bağlantı
  • "İki şehir arasında temas kesildi."
 5. Dokunma

TEMA

Kelime Kökeni : Yunanca

 1. [isim] Asıl konu, temel motif
  • "Tablonun teması. Anıtın teması, Kurtuluş Savaşı'ydı."
 2. Öğretici veya edebî bir eserde işlenen konu, düşünce, görüş
 3. Bir besteyi oluşturan temel motif

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü