İçinde tema olan 20 kelime var. İçerisinde TEMA bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında tema olan kelimeler listesine ya da Sonu tema ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

MATEMATİKÇİLİK

12 Harfli Kelimeler

MATEMATİKSEL, MATEMATİSYEN

11 Harfli Kelimeler

GUATEMALALI, MATEMATİKÇİ, MÜTEMADİYEN

10 Harfli Kelimeler

SİSTEMATİK

9 Harfli Kelimeler

MATEMATİK, MÜTEMAYİL, MÜTEMAYİZ, GUATEMALA

8 Harfli Kelimeler

MÜTEMADİ

7 Harfli Kelimeler

TEMARUZ, TEMATİK, TEMAYÜL, TEMAYÜZ

6 Harfli Kelimeler

TEMADİ, TEMAŞA

5 Harfli Kelimeler

TEMAS

4 Harfli Kelimeler

TEMA


Kelime bulma makinesi

A E M T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

META, TEMA

3 Harfli Kelimeler

ATE, MAT, MET, TAM, TEM

2 Harfli Kelimeler

AM, AT, EM, ET, ME, TA, TE, MA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MATEMATİKÇİLİK

 1. [isim] Matematikçi olma durumu

MATEMATİSYEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Matematikle uğraşan kimse

MATEMATİKSEL

 1. [sıfat] Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazi
 2. Kesin, sağlam, bütün kuşkulardan uzak olan

MATEMATİKÇİ

 1. [isim] Matematikle uğraşan kimse, riyaziyeci, matematisyen
 2. Matematik öğretmeni

MÜTEMADİYEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Ara vermeden, sürekli olarak, biteviye
  • "Mütemadiyen vahşilerden, korsanlardan bahsettik." (Sait Faik Abasıyanık)

GUATEMALALI
...
SİSTEMATİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Sistemli
  • "Bu sorunun sistematik incelemesini yapmak bana düşmez." (Aydın Boysan)

GUATEMALA
...
MÜTEMAYİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İstekli görünen, eğilimi olan
  • "Yeniliğe mütemayil."

MÜTEMAYİZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kendini gösteren, sivrilen

MATEMATİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye
 2. [sıfat] Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı
  • "Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır." (Haldun Taner)

MÜTEMADİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Sürekli, aralıksız
  • "Karadeniz limanlarından Ankara'ya doğru mütemadi bir akın var." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

TEMAYÜL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir tarafa eğilme, meyletme
  • "Musiki ruhların en tabii temayülleri arasındadır." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 2. Yönseme
 3. Bir kimseye veya bir şeye ilgi duyma
  • "Yarının siyasetine yol açan fikirler, temayüller ilk önce bunlar arasında kaynaşır." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

TEMAYÜZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Başkalarına göre üstün duruma gelme, sivrilme, seçkinleşme

TEMARUZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kendini hasta gibi gösterme

TEMATİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Bir tema etrafında oluşan

TEMADİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sürme, sürüp gitme, uzama
  • "Bir zevk, bir lezzet temadi ederse artık fark olunmamaya başlar." (Hüseyin Cahit Yalçın)

TEMAŞA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Hoşlanarak bakma, seyretme
  • "Benden evvel çoluk çocuk bütün ev halkı hayvanı temaşaya çıkmışlar." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Koca bir tarihin tutuştuğunu çöllerde susuz yanan insanların çatlak dudaklarında temaşa ediyoruz." (Aka Gündüz)
 2. Oyun, temsil, piyes, tiyatro
  • "Bazı meddahlar da Karagöz oynatmış, şahbaz, hayalbaz veya hayalî isimleriyle yaşadıktan sonra temaşa hayatımızdan el etek çekmişlerdir." (Samiha Ayverdi)

TEMAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Değme, dokunma (I), dokunuş (I)
  • "Etrafımda uçları birbirine temas etmiş hilallerden müteşekkil bir daire vardı." (Ömer Seyfettin)
 2. Buluşup görüşme, ilişki kurma, münasebet
  • "Her nevi halkla temas ve kaynaşma hâlinde bulunmalıdır." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Şiiri iyi okuyanlarla fena okuyanlar arasındaki esaslı farka temas ettik." (Yahya Kemal Beyatlı)
 3. Değinme, sözünü etme, bahsetme
  • "O konuya hiç temas edilmedi."
 4. Gidip gelme, ulaşım, bağlantı
  • "İki şehir arasında temas kesildi."
 5. Dokunma

TEMA

Kelime Kökeni : Yunanca

 1. [isim] Asıl konu, temel motif
  • "Tablonun teması. Anıtın teması, Kurtuluş Savaşı'ydı."
 2. Öğretici veya edebî bir eserde işlenen konu, düşünce, görüş
 3. Bir besteyi oluşturan temel motif

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü