Sonunda sim olan 14 kelime var. SİM ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde sim olan kelimeler listesine ya da başında sim olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

MÜTEBESSİM

8 Harfli Kelimeler

NEVRESİM

7 Harfli Kelimeler

MERASİM

6 Harfli Kelimeler

MEVSİM, TAKSİM, TERSİM

5 Harfli Kelimeler

CESİM, CİSİM, KESİM, NESİM, RESİM

4 Harfli Kelimeler

ESİM, İSİM

3 Harfli Kelimeler

SİM


Kelime bulma makinesi

M S İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

MİS, SİM

2 Harfli Kelimeler

İM, İS, Mİ, Sİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MÜTEBESSİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Gülümseyen, güleç

NEVRESİM

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Torba biçiminde dikilmiş, yorgana geçirilen kılıf

MERASİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tören
  • "Herkes Taksim'e merasime gitmiş, kalabalık orada birikmiştir, diye avundu." (Haldun Taner)
 2. Resmî işlerde yol yöntem, yol yordam

TAKSİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Parçalara bölme, bölüştürme
  • "Bu antlaşmalar, Osmanlı Devleti'nin taksimini öngörüyordu." (Atilla İlhan)
 2. Bölme
 3. Klasik Türk müziğinde faslın başında ve ortasında çalgıcının içinden geldiği biçimde yaptığı müzik
  • "Davullar çalarken, kemanlar taksim yapıyor, kanunlar derin bir ezgi ile titreşirken bando coşuyor." (Aka Gündüz)

MEVSİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yılın, güneşten ısı, ışık alma süresi ve dolayısıyla iklim şartları bakımından farklılık gösteren dört bölümünden her biri, sezon
  • "Bütün bir mevsim vur patlasın çal oynasın, eğlenildi." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Bazı atmosfer olaylarının en çok belirdikleri zaman
  • "Yağmur mevsimi. Fırtına mevsimi."
 3. Herhangi bir ekimin yapıldığı veya bir ürünün yetiştiği dönem
  • "Kütahya'ya bir kiraz ve Bursa'ya bir şeftali mevsiminde gitmiştim." (Aka Gündüz)
 4. Herhangi bir şeyin etkinlik dönemi, sezon
  • "Tiyatro mevsimi."
 5. Yaşam bölümü
  • "Yaşamın kış mevsimi yaşlılıktır."

TERSİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Resmini yapma
  • "Bu, resimde eşyayı hendese şekilleriyle tezlendirerek tersim etmek değil midir?" (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

CİSİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Katı maddenin biçim almış durumu
 2. Gövde, beden, vücut
  • "Yataktaki örtülü cisim dertop olmuş şeklini, hareketsizliğini muhafaza ediyor." (Refik Halit Karay)

CESİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Büyük, iri, kocaman
  • "Arzı baştan başa cesim ormanlar kaplamış." (Memduh Şevket Esendal)

NESİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hafif yel, esinti

RESİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri
  • "Konulu resim parçaları kendiliğinden ve doğru olarak yan yana gelivermiş, hikâye ortaya çıkmıştı." (Tarık Buğra)
  • "Beş dakika beklerse vapuru kaçırdığının resmidir." (Haldun Taner)
 2. Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat
  • "Türkiye'de resim bir müddetten beri soysuz bir sanat hâline gelmeye başladı." (Orhan Seyfi Orhon)
 3. Fotoğraf
  • "Güzel İnebolu kızı, duvara yapıştırılan Gazi'nin resmine uzun uzun baktı." (Aka Gündüz)
 4. Bazı eşyadan ve işlerden alınan vergi veya harç
  • "Osmanlı Devleti'nin birçok vergi ve resimleri bu yüzden doğrudan doğruya yabancı alacaklıların cebine gider." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 5. Tören

KESİM

 1. [isim] Kesme işi
 2. Bölüm, parça, kısım, sektör
  • "Vatan hizmeti her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin silahlı kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği ... kanunla düzenlenir." (Anayasa)
 3. Bölge
 4. Kesme zamanı
  • "Ders kesimi."
 5. İşaretlenmiş belli yer
  • "Gemi, su kesiminin üstünden yaralandı."
 6. Terzinin belli bir ölçü ve örneğe göre kumaşa biçim verme işi, fason
 7. Hazineye ait herhangi bir gelirin belli bir bedel karşılığı keseneğe verilmesi, mukataa
 8. Boy bos, endam
 9. Pazarlık, anlaşma

İSİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ad
  • "Ama siz ecnebiler ismi çıkmış yerlerden hoşlanırsınız." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Fabrika sahibinin ismini cismini aldı." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Kişi, insan
  • "Biz eskidikçe yaşlarımız yirmiden yirmi bire, yirmi birden yirmi ikiye bastıkça yeni yüzler, yeni isimler katılıyor aramıza." (Yusuf Ziya Ortaç)
 3. Ad

ESİM

 1. [isim] Yelin esişi

SİM

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Gümüş
 2. Genellikle işlemelerde kullanılan, gümüş görünüşünde ve parlaklığında olan iplik vb
 3. [sıfat] Gümüş gibi parlayan

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü