Başında post olan 20 kelime var. Post ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde post olan kelimeler listesine ya da sonu post ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında post bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

POSTMODERNİZM

11 Harfli Kelimeler

POSTALANMAK, POSTRESTANT

10 Harfli Kelimeler

POSTACILIK, POSTALAMAK, POSTALANMA, POSTMODERN

9 Harfli Kelimeler

POSTAHANE, POSTALAMA, POSTNİŞİN

8 Harfli Kelimeler

POSTULAT

7 Harfli Kelimeler

POSTACI, POSTANE, POSTSUZ

6 Harfli Kelimeler

POSTAL, POSTER, POSTİŞ, POSTLU

5 Harfli Kelimeler

POSTA

4 Harfli Kelimeler

POST


Kelime bulma makinesi

O P S T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

POST, SPOT, STOP

3 Harfli Kelimeler

POS, POT, TOP, TOS

2 Harfli Kelimeler

OT

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

POSTMODERNİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] XIX. yüzyıl sonu ile XX. yüzyıl başlarındaki modernist arayışın canlılığını kaybetmesinden sonra ortaya çıkan çeşitli üslup ve yönelişlerin adı
 2. Günümüz mimarisinde işlevsel olmayı bir tarafa bırakıp değişik yapı biçimlerini serbestçe kullanma eğiliminde olan üslup

POSTRESTANT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Alıcısı tarafından postaneden alınmak üzere gönderilen mektup veya paket

POSTALANMAK

 1. [nsz] Postalama işi yapılmak

POSTALANMA

 1. [isim] Postalanmak işi

POSTACILIK

 1. [isim] Posta işletme işi
 2. Postacının görevi

POSTMODERN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Postmodernizm yanlısı

POSTALAMAK

 1. [-i] Postaya vermek
 2. Herhangi bir sebeple birini yanından uzaklaştırmak

POSTNİŞİN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Postta oturan, tekkenin şeyhi olan kimse
  • "Babası ölünce yüzüne çok yakışan güzel bir sakal bıraktı ve tekkenin postnişini oldu." (Yusuf Ziya Ortaç)

POSTALAMA

 1. [isim] Postalamak işi

POSTAHANE

 1. [isim] Bakınız postane

POSTULAT

Kelime Kökeni : Latince

 1. [isim] Konut (II)

POSTSUZ

 1. [sıfat] Postu olmayan

POSTANE

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Posta ile gönderilen maddelerin kabul edildiği, postaya verilmiş maddelerin ayrım ve dağıtımının yapıldığı bina

POSTACI

 1. [isim] Mektup, gazete, havale, paket vb.ni gönderilen yere ulaştıran posta idaresi görevlisi
  • "Parlak yıllarında, postacı, her gün kadınlardan bir çanta dolusu mektup taşırdı ona." (Necati Cumalı)

POSTLU

 1. [sıfat] Postu olan

POSTAL

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Genellikle askerlerin giydiği konçlu ve kaba potin
  • "Ayaklarındaki postalların yarısı yok bir hâlde mart havasının sert soğuğunda âciz ve sefil titriyordu." (Halide Edip Adıvar)
 2. Düşkün kadın

POSTİŞ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kadınların genellikle başlarının arkasına taktıkları ek saç

POSTER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Duvara asılan büyük boy resim
 2. Bilimsel toplantılarda panolara asılan kısa bildiri

POSTA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü
  • "Eşyalarımı ilk posta ile bir denk yapıp İstanbul'a gönderdim." (Ömer Seyfettin)
  • "Daha dün Kel Mahmut'u yıkayıp yağlayan yavşak bugün kalkmış ona posta koyuyor." (Rıfat Ilgaz)
  • "Araba şehre günde üç posta yapar."
  • "Evet. Dilekçeyi de şimdi verdim postaya." (Tarık Buğra)
 2. Genellikle bu emanetleri götüren taşıt
  • "Ben postayı kestim, artık toplantılara gitmeyeceğim."
 3. Bu emanetleri toplayan ve dağıtan kuruluş ve bu kuruluşun bulunduğu yer
  • "Yazısı silinmiş, kâğıdı sarı / Mektubunu geri getirdi / Dünya postaları." (Arif Nihat Asya)
 4. Takım, kol
  • "Sağa sola postalar çıkarıldı. İşçi postaları nöbetleşe çalışırlar."
 5. Kez, defa, sefer
  • "Bu araba bütün eşyayı dört postada taşır."
 6. Yirmi dört saatlik çalışma gününün, çalışma bölümlerinden her biri, vardiya
 7. Bir sanayi veya ticaret işletmesinde aynı süre içinde çalışanların tümü
 8. Hizmet nöbetinde bulunan er
  • "Posta, şu zarfı komutana götür."
 9. Tatar
 10. Vapur, tren, uçak vb. taşıtlarla yapılan yolculuk
  • "Karadeniz postası. Avrupa postası."

POST

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Tüylü hayvan derisi
  • "Kaplan postu. Geyik postu."
  • "Az değildir varmadan senin gibi yurduna / Post verenler yabanın hayduduna, kurduna." (Faruk Nafiz Çamlıbel)
  • "Binlerce kişiden ancak birkaç kişi postunu kurtarabildi." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Sabiha Hanım'ı eğlendirmek bahanesiyle konağa postu sermiş." (Halide Edip Adıvar)
 2. Tarikatlarda şeyhlik makamı
  • "Hacı Bektaş postu."
  • "Sen o zamana kadar postu çoktan deldirmiş, kuyruğu titretmiş olursun."
 3. Makam
  • "Post kavgası. Post peşinde koşmak."
 4. Bazı deyimlerde "can" anlamında kullanılan bir söz

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü