Sonunda ntı olan 82 kelime var. NTI ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ntı olan kelimeler listesine ya da başında ntı olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

RASTLANTI

8 Harfli Kelimeler

AŞIRINTI, BAĞLANTI, BAYGINTI, BIKKINTI, ÇALKANTI, ÇARPINTI, ÇIRPINTI, KATLANTI, KIRKINTI, KIRPINTI, KIVRANTI, KIVRINTI, MIYMINTI, OYALANTI, SAKLANTI, SALLANTI, SAPLANTI, SARKINTI, SARSINTI, ŞIRFINTI, SIYRINTI, TOPLANTI

7 Harfli Kelimeler

AĞLANTI, ASKINTI, AYRINTI, BAĞINTI, BAKINTI, BULANTI, ÇAKINTI, ÇALINTI, ÇIKINTI, DAĞINTI, DAYANTI, DOLANTI, KAÇINTI, KAKINTI, KALINTI, KAPANTI, KARINTI, KASINTI, KAŞINTI, KATINTI, KAYINTI, KAZINTI, KIRINTI, KISINTI, KIYINTI, KUŞANTI, OKŞANTI, POZANTI, SAÇINTI, SAKINTI, SALINTI, SAPINTI, SIĞINTI, SIKINTI, SIZINTI, SULANTI, TAKINTI, TARANTI, TAŞINTI, YAKINTI Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

AKINTI, ALINTI, ARANTI, ASINTI, AŞINTI, IKINTI, IŞINTI, ORANTI, UFANTI, ULANTI, USANTI, UZANTI5 Harfli Kelimeler

MANTI


Kelime bulma makinesi

I N T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

TIN

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

RASTLANTI

 1. [isim] Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf
  • "Avlu kapısı önünde atından indiği sırada, iyi bir rastlantıyla, Hayrettin Ağa, oğlu ile avludaydı." (Necati Cumalı)

OYALANTI

 1. [isim] Oyalanmak için yapılan şey
  • "Araban, yazlığın, kışlığın, çiftliğin, hafta sonu evin, hobilerin, oyalantıların var." (Haldun Taner)

SARKINTI

 1. [isim] Aşağı doğru uzanan, sarkan şey
  • "... kayışı siyaha yakın koyu lacivertti. Gümüşten üç büyük sarkıntısı vardı." (Ömer Seyfettin)
 2. Sataşma, takılma

KATLANTI
...
KIRPINTI

 1. [isim] Kırpılan şeyden kalan küçük parça
  • "Biz Frenkleri birkaç kırpıntı ile aldatıyorsak onların bize soktukları kazıklardan haberin yok mu?" (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

ÇALKANTI

 1. [isim] Deniz ve gölde dalgalanma
 2. Çalkanmış şey
  • "Yumurta çalkantısı."
 3. Kalbur yardımıyla ayrılan çer çöp
 4. Coşku
  • "Lodos rüzgârı es esebildiğine / Dinmesin gönlümdeki çalkantı." (Behçet Necatigil)
 5. Kargaşa ve bunalımın yol açtığı düzensiz, karışık, sıkıntılı durum
  • "Beraat etmen büyük çalkantı yaratır basında." (Çetin Altan)

KIVRINTI

 1. [isim] Kıvrım
 2. Kıvrılan yer, dönemeç
  • "Yolun kıvrıntısında."

AŞIRINTI

 1. [isim] Aşırılmış olan şey
  • "Cemiyetin çaldıklarına nazaran adi sokak hırsızlarının aşırıntıları adam sen de denecek bir hafiflikte kalırdı." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

ŞIRFINTI

 1. Seviyesi düşük, bayağı (kadın)
  • "Raba şırfıntısını ballandıra ballandıra methetti." (Ercüment Ekrem Talu)

BAYGINTI

 1. [isim] Baygınlık
 2. İpek böceklerinin sindirim organlarında görülen ve yemden kesilmelerine yol açan bir hastalık
 3. Bu sebeple koza yapamama durumu

SALLANTI

 1. [isim] Sallanma işi
 2. Sürüncemede bırakma, savsaklama

BIKKINTI

 1. [isim] Bıkma duygusu

ÇIRPINTI

 1. [isim] Çırpınma
 2. Suların ufak ve oynak dalgalarla kaynaşması
 3. Ruhsal gerginliğin dışa vurması, ajitasyon
 4. Aşırı uykusuzluk, titreme, silkinme durumu

KIRKINTI

 1. [isim] Kırpıntı

KIVRANTI

 1. [isim] Kararsızlık, sıkıntı
  • "... ne yapacağını bilememenin kıvrantısı içinde..." (Haldun Taner)

BAĞLANTI

 1. [isim] İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı bulunması, ilişki, irtibat, bağlanak
  • "Kar yüzünden çevre ile bağlantı kesildi."
  • "Ne kadar çabalarsa çabalasın, hasta, içinde çırpındığı anla bağlantı kuramıyor." (Atilla İlhan)
 2. İki şey arasında ilişki sağlayan bağ
  • "Bütün ulaştırma bağlantıları tahrip edilmiştir." (Falih Rıfkı Atay)
 3. Yüklenme, üstlenme, angajman

SIYRINTI

 1. [isim] Kapta kalan yemek, yemek artığı
 2. Bir bezden el ile koparılan uzunca parça
 3. Sıyrık

TOPLANTI

 1. [isim] Birden çok kimsenin türlü amaçlarla bir araya gelmesi, içtima
  • "Komisyon toplantısı bitsin de görürsünüz." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Bir gündem üzerinde görüşmek amacıyla ilgililerin katılmasıyla yapılan birleşim
 3. Bir meclisin bir yıl içindeki birleşimlerinin tümü
 4. Toplanma, bir araya gelme, kabarıklık oluşturma
  • "Gür kaşları başlangıçlarında kıvrık toplantılar yaparak incele incele uçlarında büsbütün sivrilirdi." (Halit Ziya Uşaklıgil)

MIYMINTI

 1. [sıfat] İnsanın sabrını tüketecek derecede yavaş ve mızmızca iş gören (kimse)
  • "Sen gençliğinde de böyle mıymıntının biri imişsin ya!" (Osman Cemal Kaygılı)

ÇARPINTI

 1. [isim] Kalbin hızlı ve sık vurması
  • "Müthiş bir kalp çarpıntısı ve korku ile kanepeden kalktı." (Sait Faik Abasıyanık)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü