Sonunda nak olan 50 kelime var. NAK ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde nak olan kelimeler listesine ya da başında nak olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

ÇENGÜÇAĞANAK

10 Harfli Kelimeler

GÜÇLÜKONAK

9 Harfli Kelimeler

ŞAPADANAK

8 Harfli Kelimeler

BAĞLANAK, FERAHNAK, KELAYNAK

7 Harfli Kelimeler

ALMANAK, BACANAK, BAKANAK, BARINAK, BOĞANAK, BUKANAK, BULUNAK, ÇOTANAK, DAYANAK, ISPANAK, KORUNAK, SAĞANAK, SIĞINAK, SUZİNAK, TAKANAK, TAKINAK, TAPINAK, TUTANAK, YAŞANAK, YAZANAK, YIĞINAK

6 Harfli Kelimeler

AVANAK, BOŞNAK, CIRNAK, ÇAĞNAK, HUNNAK, KASNAK, KAYNAK, KIRNAK, OLANAK, REVNAK, ŞIRNAK, TIRNAK, TOYNAK

5 Harfli Kelimeler

BANAK, BUNAK, ÇANAK, HANAK, KONAK, OYNAK, SUNAK, YANAK, YUNAK

4 Harfli Kelimeler

İNAK


Kelime bulma makinesi

A K N Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

KAN

2 Harfli Kelimeler

AK, AN

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇENGÜÇAĞANAK

 1. [zarf] Çalgı çağanak

GÜÇLÜKONAK
...
ŞAPADANAK

 1. [zarf] Ansızın
  • "Şapadanak sorar."
 2. "Şap" diye ses çıkarak
  • "Şapadanak düşüp bayılacaktım."

KELAYNAK

 1. [isim] Leylekgillerden, yeryüzünde yalnız Birecik'te, Fırat vadisini çeviren kayalarda yaşayan, başı tüysüz, soyu tükenme tehlikesi altında olan, uzun gagalı bir kuş (Geronticus eremita)

BAĞLANAK

 1. [isim] Bağlantı
  • "Bu kopuk kopuk, küçük yaşantıların ekseni, tek bağlanağı da kendisi." (Haldun Taner)

FERAHNAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam

YAZANAK

 1. [isim] Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, rapor
  • "Bankaya ve bağlı kuruluşlarına el konulmasıyla ortaya çıkan genel durum konusunda istenen dördüncü bilirkişi yazanağı konusunda avukatlara söz verdi." (Tahsin Yücel)

ÇOTANAK

 1. [isim] Üzerinde birçok fındık bulunan dal

BOĞANAK

 1. [isim] Sağanak, bora

BACANAK

 1. [isim] Eşleri kardeş olan erkeklerden her biri
  • "Yusuf Ziya Ortaç ile Orhan Seyfi Orhon bacanaktır."
 2. Dost, arkadaş

YAŞANAK

 1. [isim] Özellikle erken veya yeni doğmuş bebeklerin, zarar verebilecek dış etkenlerden korunması amacıyla içine yerleştirildiği, belirli sıcaklığın ve nemin özel olarak oluşturulduğu araç, kuvöz

BAKANAK

 1. [isim] Geviş getiren hayvanların ayaklarının arkasındaki körelmiş tırnak, kemik çıkıntısı

ISPANAK

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Ispanakgillerden, yapraklarından sebze olarak yararlanılan bir bitki (Spinacia oleracea)

KORUNAK

 1. [isim] Tehlikeden kurtulmak, korunmak için yapılmış yer
 2. Sığınılan, saklanılan yapı, mağara gibi yer
  • "Öyle bir savaştayım ki sığınağı, korunağı yok." (Turan Oflazoğlu)
 3. Koruyan, esirgeyen, saklayan kimse

SAĞANAK

 1. [isim] Birdenbire başlayan, genellikle kısa süren şiddetli yağmur
  • "Evvelki gece sağanak başlayınca halazaden sevincinden göbek atıyordu." (Burhan Felek)

TAPINAK

 1. [isim] İçinde ibadet edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane, ibadetgâh
  • "Somakiden saraylar, mozaikten tapınaklar yapar, tunçtan kaleler ... kurarmışsın." (Refik Halit Karay)

DAYANAK

 1. [isim] Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet
 2. Bir iddiayı güçlendirmeye yarayan tanıt
 3. Destek, dayanak noktası
  • "Söylenenleri destekliyor, onlara dayanak oluyordu." (Tarık Buğra)
 4. Bir gerçekliğin onaylanması için olayların arkasında veya altında bulunan şey, kendisine bir şey yüklenilen, bir varlığa destek olan, altta bulunan temel

SUZİNAK

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Klasik Türk müziğinde bir basit makam

TUTANAK

 1. [isim] Meclis, kurul, mahkeme vb. yerlerde söylenen sözlerin olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname
 2. Bir durumu tespit eden veya edenler tarafından imzalanan belge, zabıt varakası
 3. Birçok kimsenin imzaladığı rapor, mazbata

YIĞINAK

 1. [isim] Bir şeyin biriktiği yer
 2. Bir şeyin bir yerde çokça birikmesi, tecemmu, tahaşşüt
 3. Bir hücreli bitkilerin bir araya gelerek oluşturdukları küme

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü