Sonunda nak olan 50 kelime var. NAK ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde nak olan kelimeler listesine ya da başında nak olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

ÇENGÜÇAĞANAK

10 Harfli Kelimeler

GÜÇLÜKONAK

9 Harfli Kelimeler

ŞAPADANAK

8 Harfli Kelimeler

BAĞLANAK, FERAHNAK, KELAYNAK

7 Harfli Kelimeler

ALMANAK, BACANAK, BAKANAK, BARINAK, BOĞANAK, BUKANAK, BULUNAK, ÇOTANAK, DAYANAK, ISPANAK, KORUNAK, SAĞANAK, SIĞINAK, SUZİNAK, TAKANAK, TAKINAK, TAPINAK, TUTANAK, YAŞANAK, YAZANAK, YIĞINAK

6 Harfli Kelimeler

AVANAK, BOŞNAK, CIRNAK, ÇAĞNAK, HUNNAK, KASNAK, KAYNAK, KIRNAK, OLANAK, REVNAK, ŞIRNAK, TIRNAK, TOYNAK

5 Harfli Kelimeler

BANAK, BUNAK, ÇANAK, HANAK, KONAK, OYNAK, SUNAK, YANAK, YUNAK

4 Harfli Kelimeler

İNAK


Kelime bulma makinesi

A K N Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

KAN

2 Harfli Kelimeler

AK, AN

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇENGÜÇAĞANAK

 1. [zarf] Çalgı çağanak

GÜÇLÜKONAK
...
ŞAPADANAK

 1. [zarf] Ansızın
  • "Şapadanak sorar."
 2. "Şap" diye ses çıkarak
  • "Şapadanak düşüp bayılacaktım."

BAĞLANAK

 1. [isim] Bağlantı
  • "Bu kopuk kopuk, küçük yaşantıların ekseni, tek bağlanağı da kendisi." (Haldun Taner)

FERAHNAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam

KELAYNAK

 1. [isim] Leylekgillerden, yeryüzünde yalnız Birecik'te, Fırat vadisini çeviren kayalarda yaşayan, başı tüysüz, soyu tükenme tehlikesi altında olan, uzun gagalı bir kuş (Geronticus eremita)

TAKINAK

 1. [isim] Bilince takılarak korku ve bunalım yaratan, kişinin çabalarına karşın kurtulamadığı düşünce

ALMANAK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yıllık
  • "Almanağın dörtte üçü istatistik ve grafiklerle dolu idi." (Memduh Şevket Esendal)

DAYANAK

 1. [isim] Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet
 2. Bir iddiayı güçlendirmeye yarayan tanıt
 3. Destek, dayanak noktası
  • "Söylenenleri destekliyor, onlara dayanak oluyordu." (Tarık Buğra)
 4. Bir gerçekliğin onaylanması için olayların arkasında veya altında bulunan şey, kendisine bir şey yüklenilen, bir varlığa destek olan, altta bulunan temel

TUTANAK

 1. [isim] Meclis, kurul, mahkeme vb. yerlerde söylenen sözlerin olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname
 2. Bir durumu tespit eden veya edenler tarafından imzalanan belge, zabıt varakası
 3. Birçok kimsenin imzaladığı rapor, mazbata

BULUNAK

 1. [isim] Adres

ÇOTANAK

 1. [isim] Üzerinde birçok fındık bulunan dal

KORUNAK

 1. [isim] Tehlikeden kurtulmak, korunmak için yapılmış yer
 2. Sığınılan, saklanılan yapı, mağara gibi yer
  • "Öyle bir savaştayım ki sığınağı, korunağı yok." (Turan Oflazoğlu)
 3. Koruyan, esirgeyen, saklayan kimse

SUZİNAK

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Klasik Türk müziğinde bir basit makam

BUKANAK

 1. [isim] Ayak

BARINAK

 1. [isim] Barınılacak yer, melce
  • "Sabahı eder etmez barınak derdine düştüm." (Haldun Taner)

ISPANAK

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Ispanakgillerden, yapraklarından sebze olarak yararlanılan bir bitki (Spinacia oleracea)

BACANAK

 1. [isim] Eşleri kardeş olan erkeklerden her biri
  • "Yusuf Ziya Ortaç ile Orhan Seyfi Orhon bacanaktır."
 2. Dost, arkadaş

SAĞANAK

 1. [isim] Birdenbire başlayan, genellikle kısa süren şiddetli yağmur
  • "Evvelki gece sağanak başlayınca halazaden sevincinden göbek atıyordu." (Burhan Felek)

TAKANAK

 1. [isim] Alacak, borç
 2. İlişki

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü