Başında mat olan 46 kelime var. Mat ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde mat olan kelimeler listesine ya da sonu mat ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında mat bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

MATEMATİKÇİLİK

12 Harfli Kelimeler

MATEMATİKSEL, MATEMATİSYEN, MATLAŞTIRMAK

11 Harfli Kelimeler

MATBAACILIK, MATEMATİKÇİ, MATERYALİST, MATERYALİZM, MATLAŞTIRMA

10 Harfli Kelimeler

MATRİARKAL

9 Harfli Kelimeler

MATEMATİK, MATLAŞMAK, MATRUŞLUK

8 Harfli Kelimeler

MATAFORA, MATAFYON, MATBAACI, MATERYAL, MATİZLİK, MATLAŞMA, MATMAZEL, MATRAKÇI, MATRUŞKA

7 Harfli Kelimeler

MATADOR, MATBUAT, MATEMLİ, MATRİKS

6 Harfli Kelimeler

MATARA, MATBAA, MATBUA, MATİNE, MATKAP, MATLIK, MATLUP, MATRAH, MATRAK, MATRİS, MATRUŞ, MATRUT5 Harfli Kelimeler

MATAH, MATBU, MATEM, MATİZ, MATLA, MATUF, MATUH

3 Harfli Kelimeler

MAT


Kelime bulma makinesi

A M T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

MAT, TAM

2 Harfli Kelimeler

AM, AT, TA, MA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MATEMATİKÇİLİK

 1. [isim] Matematikçi olma durumu

MATEMATİSYEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Matematikle uğraşan kimse

MATEMATİKSEL

 1. [sıfat] Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazi
 2. Kesin, sağlam, bütün kuşkulardan uzak olan

MATLAŞTIRMAK

 1. [-i] Mat duruma getirmek

MATERYALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, Tanrı, ruh vb. manevi kavramları ret ve inkâr eden felsefi görüş, maddecilik, özdekçilik

MATBAACILIK

 1. [isim] Basımcılık

MATERYALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Materyalizmden yana olan (kimse veya görüş), maddeci

MATEMATİKÇİ

 1. [isim] Matematikle uğraşan kimse, riyaziyeci, matematisyen
 2. Matematik öğretmeni

MATLAŞTIRMA

 1. [isim] Matlaştırmak işi

MATRİARKAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Anaerkil

MATEMATİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye
 2. [sıfat] Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı
  • "Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır." (Haldun Taner)

MATLAŞMAK

 1. [nsz] Mat duruma gelmek

MATRUŞLUK

 1. [isim] Sakalsız, bıyıksız olma durumu
  • "Matruşluk, bugünkü deyimiyle sakalsızlık, bıyıksızlık bizde cumhuriyetle başlamış." (Haldun Taner)

MATAFORA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Sandalları asmaya yarayan ve gemilerin bordalarında bulunan dikme

MATRAKÇI

 1. [isim] Osmanlı ordusunda acemilere matrakla savaşmayı öğreten usta

MATRUŞKA

Kelime Kökeni : Rusça

 1. [isim] Özellikle Rusya'dan dünyaya yayılan, tahtadan yapılmış iç içe bebeklerden oluşan süs eşyası

MATBAACI

 1. [isim] Basımcı, basımevi sahibi

MATERYAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Gereç
 2. Yazılı, sözlü, görüntülü, kaydedilmiş her türlü belge

MATİZLİK

 1. [isim] Sarhoşluk

MATMAZEL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Türkçede evlenmemiş Hristiyan kızlar için "bayan" sözü yerine kullanılan bir söz
  • "Matmazelin saçı başı birbirine karışmıştı." (Sait Faik Abasıyanık)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü