Sonunda lit olan 36 kelime var. LİT ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde lit olan kelimeler listesine ya da başında lit olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

ELEKTROLİT, KOZMOPOLİT, METROPOLİT, MÜTEVELLİT

9 Harfli Kelimeler

ENSEFALİT

8 Harfli Kelimeler

GRANÜLİT, KONSOLİT, KRİZALİT, KRİZOLİT, MİKROLİT, MUHTELİT, MUKALLİT, MÜCELLİT, STATOLİT, TREMOLİT

7 Harfli Kelimeler

BAKALİT, FONOLİT, GALALİT, KAZOLİT, OKSİLİT, PİZOLİT, RİYOLİT, SELÜLİT

6 Harfli Kelimeler

MEVLİT, OTOLİT, OVOLİT, OZALİT, PERLİT, TAKLİT, TEVLİT

5 Harfli Kelimeler

BELİT, KİLİT, KOLİT, PELİT

4 Harfli Kelimeler

ELİT, FLİT


Kelime bulma makinesi

L T İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İL, İT, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

METROPOLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ortodokslarda patrikten sonra gelen ve bir bölgenin din işlerine başkanlık eden din adamı

ELEKTROLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Elektroliz işlemiyle çözülen madde
 2. Hücre içi ve dışı sıvısındaki sodyum, potasyum vb. madensel iyonlar

KOZMOPOLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Çeşitli uluslardan kimseleri barındıran, içinde bulunduran
  • "Kapağı Londra'ya atan Avrupalılar hep bu kozmopolit semtte barınmış." (Haldun Taner)
 2. [isim] Ulusal özelliklerini yitirmiş kimse
  • "Namık Cemil, milletini hiçe sayan kozmopolitlerden de değildi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

MÜTEVELLİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Doğmuş, dünyaya gelmiş
 2. Meydana gelmiş, ileri gelmiş

ENSEFALİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ensefaldeki iltihaplı hastalıklardan irinsiz olanlara verilen genel ad

MÜCELLİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ciltçi

TREMOLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İçinde magnezyum, kalsiyum, demir ve alüminyum bulunan, amfibol grubundan doğal silikat

KRİZOLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Zebercet

KONSOLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Vadesi belli olmayan ve yalnızca faizi ödenen devlet tahvili
 2. Bir tür iskambil oyunu

MİKROLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bazı taşların yapısında bulunan, prizma biçiminde ve mikroskopla görülebilen billurlar

MUKALLİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Taklitçi

KRİZALİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu

GRANÜLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kuvars, feldspat, granit, Moskof camı vb. maddelerden birleşmiş billur kayağan taş kütlesi

STATOLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Omurgalılarda, denge ve yönelimle ilgili işitme taşları

MUHTELİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Karma, karışık

BAKALİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen yapay reçine

SELÜLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bağ dokusu iltihabı

OKSİLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Suyla birleştiğinde oksijen açığa çıkaran, birleşiminde nikel ve bakır tozları bulunan sodyum ve potasyum peroksit

FONOLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sesli taş

PİZOLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kalsiyum karbonat birleşimli, nohut büyüklüğünde, yuvarlağımsı kalsit tanecikleri veya bunların bağlanmasıyla taş durumuna geçen kireç taşı

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü