Sonunda lit olan 36 kelime var. LİT ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde lit olan kelimeler listesine ya da başında lit olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

ELEKTROLİT, KOZMOPOLİT, METROPOLİT, MÜTEVELLİT

9 Harfli Kelimeler

ENSEFALİT

8 Harfli Kelimeler

GRANÜLİT, KONSOLİT, KRİZALİT, KRİZOLİT, MİKROLİT, MUHTELİT, MUKALLİT, MÜCELLİT, STATOLİT, TREMOLİT

7 Harfli Kelimeler

BAKALİT, FONOLİT, GALALİT, KAZOLİT, OKSİLİT, PİZOLİT, RİYOLİT, SELÜLİT

6 Harfli Kelimeler

MEVLİT, OTOLİT, OVOLİT, OZALİT, PERLİT, TAKLİT, TEVLİT

5 Harfli Kelimeler

BELİT, KİLİT, KOLİT, PELİT

4 Harfli Kelimeler

ELİT, FLİT


Kelime bulma makinesi

L T İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İL, İT, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MÜTEVELLİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Doğmuş, dünyaya gelmiş
 2. Meydana gelmiş, ileri gelmiş

METROPOLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ortodokslarda patrikten sonra gelen ve bir bölgenin din işlerine başkanlık eden din adamı

KOZMOPOLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Çeşitli uluslardan kimseleri barındıran, içinde bulunduran
  • "Kapağı Londra'ya atan Avrupalılar hep bu kozmopolit semtte barınmış." (Haldun Taner)
 2. [isim] Ulusal özelliklerini yitirmiş kimse
  • "Namık Cemil, milletini hiçe sayan kozmopolitlerden de değildi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

ELEKTROLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Elektroliz işlemiyle çözülen madde
 2. Hücre içi ve dışı sıvısındaki sodyum, potasyum vb. madensel iyonlar

ENSEFALİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ensefaldeki iltihaplı hastalıklardan irinsiz olanlara verilen genel ad

TREMOLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İçinde magnezyum, kalsiyum, demir ve alüminyum bulunan, amfibol grubundan doğal silikat

KRİZOLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Zebercet

KRİZALİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu

MİKROLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bazı taşların yapısında bulunan, prizma biçiminde ve mikroskopla görülebilen billurlar

MÜCELLİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ciltçi

GRANÜLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kuvars, feldspat, granit, Moskof camı vb. maddelerden birleşmiş billur kayağan taş kütlesi

MUKALLİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Taklitçi

MUHTELİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Karma, karışık

STATOLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Omurgalılarda, denge ve yönelimle ilgili işitme taşları

KONSOLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Vadesi belli olmayan ve yalnızca faizi ödenen devlet tahvili
 2. Bir tür iskambil oyunu

BAKALİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen yapay reçine

PİZOLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kalsiyum karbonat birleşimli, nohut büyüklüğünde, yuvarlağımsı kalsit tanecikleri veya bunların bağlanmasıyla taş durumuna geçen kireç taşı

RİYOLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Granitle aynı kimyasal yapıda, içinde mikrolitler olan kayaç, liparit

FONOLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sesli taş

GALALİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Arı kazeinden oluşan ve birçok işte kullanılan plastik bir madde

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü