İçinde lit olan 133 kelime var. İçerisinde LİT bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında lit olan kelimeler listesine ya da Sonu lit ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

MİLİTANLAŞTIRMA, TRANSLİTERASYON

14 Harfli Kelimeler

DEPOLİTİZASYON, KONVERTİBİLİTE, REHABİLİTASYON, SANTİMANTALİTE

13 Harfli Kelimeler

DİSPONİBİLİTE, FOTOLİTOGRAFİ, MİLİTANLAŞMAK, POLİTİKACILIK

12 Harfli Kelimeler

FORMALİTESİZ, KALİTESİZLİK, LİTOGRAFYACI, METROPOLİTEN, MİLİTANLAŞMA, MÜCELLİTHANE, TOTALİTARİZM

11 Harfli Kelimeler

ALİTERASYON, FORMALİTECİ, FORMALİTELİ, KİLİTLENMEK, KİLİTLETMEK, KİLİTLEYİCİ, KREDİBİLİTE, MUKALLİTLİK, MÜCELLİTLİK, ORİJİNALİTE, OZALİTÇİLİK, RANTABİLİTE, RASYONALİTE, SPESİYALİTE, TAKLİTÇİLİK

10 Harfli Kelimeler

BELİTLEMEK, ELEKTROLİT, FİZİBİLİTE, HEKTOLİTRE, JEOPOLİTİK, KALKOLİTİK, KİLİTLEMEK, KİLİTLENME, KİLİTLETME, KONSOLİTÇİ, KOZMOPOLİT, LİTOGRAFYA, METROPOLİT, MİLİTANLIK, MİLİTARİST, MİLİTARİZM, MÜTEVELLİT, MÜZİKALİTE, POLİTİKACI, SANTİLİTRE, SÜRREALİTE

9 Harfli Kelimeler

AKTÜALİTE, BAKALİTLİ, BELİTLEME, DEKALİTRE, DESİLİTRE, ENSEFALİT, FEODALİTE, FLİTLEMEK, FORMALİTE, KALİTATİF, KALİTESİZ, KATALİTİK, KİLİTLEME, LİTERATÜR, LİTOLOJİK, MANTALİTE, MEVLİTHAN, MİLİLİTRE, POLİTEİST, POLİTEİZM, TOTALİTER

8 Harfli Kelimeler

ANALİTİK, APOLİTİK, BELİTKEN, FATALİTE, FLİTLEME, GRANÜLİT, KALİTELİ, KİLİTSİZ, KLİTORİS, KONSOLİT, KRİZALİT, KRİZOLİT, LİTOLOJİ, LİTOSFER, LİTRELİK, LİTYUMLU, MİKROLİT, MUHTELİT, MUKALLİT, MÜCELLİT, NEOLİTİK, OZALİTÇİ, PERLİTLİ, POLİTİKA, STATOLİT, TAKLİTÇİ, TONALİTE, TREMOLİT

7 Harfli Kelimeler

BAKALİT, ELİTLİK, FONOLİT, GALALİT, KAZOLİT, KİLİTLİ, LİTURYA, MİLİTAN, OKSİLİT, PİZOLİT, POLİTİK, REALİTE, RİYOLİT, SELÜLİT

6 Harfli Kelimeler

HALİTA, KALİTE, LİTYUM, MEVLİT, OTOLİT, OVOLİT, OZALİT, PERLİT, TAKLİT, TEVLİT

5 Harfli Kelimeler

BELİT, KİLİT, KOLİT, LİTRE, PELİT

4 Harfli Kelimeler

ELİT, FLİT


Kelime bulma makinesi

L T İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İL, İT, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MİLİTANLAŞTIRMA

 1. [isim] Militanlaştırmak işi veya durumu

TRANSLİTERASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yabancı yazıların, okunuşları dikkate alınmadan harf harf aktarılması, harf çevirisi

KONVERTİBİLİTE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çevrilgenlik

REHABİLİTASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme

DEPOLİTİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Grup, kurum veya eylemin siyasal niteliğini yitirmesi

SANTİMANTALİTE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Hassaslık, duygululuk, içtenlik

DİSPONİBİLİTE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bankalarda mevcut nakit ve derhâl paraya çevrilebilecek kıymet

POLİTİKACILIK

 1. [isim] Politika ile uğraşma işi veya tutkusu
  • "Mutlaka, Mustafa Kemal o esnada bunları düşünmüş ve kendisindeki büyük devlet adamı şuuru politikacılık ihtiraslarına galebe çalmıştı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

MİLİTANLAŞMAK

 1. [nsz] Militan olmak, militan durumuna girmek

FOTOLİTOGRAFİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Taş, maden üzerindeki örneklerin, ışığa duyarlı tabakalar üzerinde fotoğraf veya kopya yoluyla çıkarılmasında kullanılan baskı tekniği

METROPOLİTEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Bir devletin veya bir ülkenin ana şehrine ilişkin

TOTALİTARİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Totaliter rejim ve kuram

FORMALİTESİZ

 1. [sıfat] Formalitesi olmayan

KALİTESİZLİK

 1. [isim] Niteliksizlik

MÜCELLİTHANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ciltevi

LİTOGRAFYACI

 1. [isim] Litografya işi ile uğraşan, litografya yapan kimse

MİLİTANLAŞMA

 1. [isim] Militanlaşmak işi veya durumu

MÜCELLİTLİK

 1. [isim] Ciltçilik

KİLİTLEYİCİ

 1. [isim] Kilitleme işleri gören kimse

KREDİBİLİTE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Güvenilirlik

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü