İçinde lit olan 133 kelime var. İçerisinde LİT bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında lit olan kelimeler listesine ya da Sonu lit ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

MİLİTANLAŞTIRMA, TRANSLİTERASYON

14 Harfli Kelimeler

DEPOLİTİZASYON, KONVERTİBİLİTE, REHABİLİTASYON, SANTİMANTALİTE

13 Harfli Kelimeler

DİSPONİBİLİTE, FOTOLİTOGRAFİ, MİLİTANLAŞMAK, POLİTİKACILIK

12 Harfli Kelimeler

FORMALİTESİZ, KALİTESİZLİK, LİTOGRAFYACI, METROPOLİTEN, MİLİTANLAŞMA, MÜCELLİTHANE, TOTALİTARİZM

11 Harfli Kelimeler

ALİTERASYON, FORMALİTECİ, FORMALİTELİ, KİLİTLENMEK, KİLİTLETMEK, KİLİTLEYİCİ, KREDİBİLİTE, MUKALLİTLİK, MÜCELLİTLİK, ORİJİNALİTE, OZALİTÇİLİK, RANTABİLİTE, RASYONALİTE, SPESİYALİTE, TAKLİTÇİLİK

10 Harfli Kelimeler

BELİTLEMEK, ELEKTROLİT, FİZİBİLİTE, HEKTOLİTRE, JEOPOLİTİK, KALKOLİTİK, KİLİTLEMEK, KİLİTLENME, KİLİTLETME, KONSOLİTÇİ, KOZMOPOLİT, LİTOGRAFYA, METROPOLİT, MİLİTANLIK, MİLİTARİST, MİLİTARİZM, MÜTEVELLİT, MÜZİKALİTE, POLİTİKACI, SANTİLİTRE, SÜRREALİTE

9 Harfli Kelimeler

AKTÜALİTE, BAKALİTLİ, BELİTLEME, DEKALİTRE, DESİLİTRE, ENSEFALİT, FEODALİTE, FLİTLEMEK, FORMALİTE, KALİTATİF, KALİTESİZ, KATALİTİK, KİLİTLEME, LİTERATÜR, LİTOLOJİK, MANTALİTE, MEVLİTHAN, MİLİLİTRE, POLİTEİST, POLİTEİZM, TOTALİTER

8 Harfli Kelimeler

ANALİTİK, APOLİTİK, BELİTKEN, FATALİTE, FLİTLEME, GRANÜLİT, KALİTELİ, KİLİTSİZ, KLİTORİS, KONSOLİT, KRİZALİT, KRİZOLİT, LİTOLOJİ, LİTOSFER, LİTRELİK, LİTYUMLU, MİKROLİT, MUHTELİT, MUKALLİT, MÜCELLİT, NEOLİTİK, OZALİTÇİ, PERLİTLİ, POLİTİKA, STATOLİT, TAKLİTÇİ, TONALİTE, TREMOLİT

7 Harfli Kelimeler

BAKALİT, ELİTLİK, FONOLİT, GALALİT, KAZOLİT, KİLİTLİ, LİTURYA, MİLİTAN, OKSİLİT, PİZOLİT, POLİTİK, REALİTE, RİYOLİT, SELÜLİT

6 Harfli Kelimeler

HALİTA, KALİTE, LİTYUM, MEVLİT, OTOLİT, OVOLİT, OZALİT, PERLİT, TAKLİT, TEVLİT

5 Harfli Kelimeler

BELİT, KİLİT, KOLİT, LİTRE, PELİT

4 Harfli Kelimeler

ELİT, FLİT


Kelime bulma makinesi

L T İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İL, İT, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TRANSLİTERASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yabancı yazıların, okunuşları dikkate alınmadan harf harf aktarılması, harf çevirisi

MİLİTANLAŞTIRMA

 1. [isim] Militanlaştırmak işi veya durumu

DEPOLİTİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Grup, kurum veya eylemin siyasal niteliğini yitirmesi

KONVERTİBİLİTE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çevrilgenlik

SANTİMANTALİTE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Hassaslık, duygululuk, içtenlik

REHABİLİTASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme

FOTOLİTOGRAFİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Taş, maden üzerindeki örneklerin, ışığa duyarlı tabakalar üzerinde fotoğraf veya kopya yoluyla çıkarılmasında kullanılan baskı tekniği

POLİTİKACILIK

 1. [isim] Politika ile uğraşma işi veya tutkusu
  • "Mutlaka, Mustafa Kemal o esnada bunları düşünmüş ve kendisindeki büyük devlet adamı şuuru politikacılık ihtiraslarına galebe çalmıştı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

DİSPONİBİLİTE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bankalarda mevcut nakit ve derhâl paraya çevrilebilecek kıymet

MİLİTANLAŞMAK

 1. [nsz] Militan olmak, militan durumuna girmek

KALİTESİZLİK

 1. [isim] Niteliksizlik

LİTOGRAFYACI

 1. [isim] Litografya işi ile uğraşan, litografya yapan kimse

TOTALİTARİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Totaliter rejim ve kuram

METROPOLİTEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Bir devletin veya bir ülkenin ana şehrine ilişkin

MÜCELLİTHANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ciltevi

FORMALİTESİZ

 1. [sıfat] Formalitesi olmayan

MİLİTANLAŞMA

 1. [isim] Militanlaşmak işi veya durumu

ORİJİNALİTE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Özgünlük
 2. Alışılagelenden değişik, şaşırtıcı nitelikte olma durumu
  • "Eleştirmenlerce sırf bir orijinalite trüğü olarak değerlendiriliyordu." (Haldun Taner)

SPESİYALİTE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Özelliği olma, değerli veya az bulunma
  • "Müslüm Bey eczanesinin nane suyu gibi burasının çayı da bir spesiyalite idi." (Reşat Nuri Güntekin)

KİLİTLETMEK

 1. [-i] Kilitlenmesini sağlamak

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü