Sonunda kil olan 23 kelime var. KİL ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde kil olan kelimeler listesine ya da başında kil olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

HERZEVEKİL, MÜTEŞEKKİL, MÜTEVEKKİL

8 Harfli Kelimeler

ANAERKİL, ATAERKİL, BAŞVEKİL, MÜSTAKİL, MÜVEKKİL

6 Harfli Kelimeler

BASKİL, TENKİL, TEŞKİL, TEVKİL5 Harfli Kelimeler

ALKİL, ESKİL, İŞKİL, NAKİL, SAKİL, SEKİL, ŞEKİL, TEKİL, VEKİL

4 Harfli Kelimeler

AKİL

3 Harfli Kelimeler

KİL


Kelime bulma makinesi

K L İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

İLK, KİL

2 Harfli Kelimeler

İL, Kİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

HERZEVEKİL

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Kendisini ilgilendirmeyen işlere karışan (kimse)
 2. Saçma sapan, gereksiz konuşan (kimse)

MÜTEVEKKİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Her işini Tanrı'ya veya oluruna bırakmış, kadere boyun eğmiş
  • "Komşularının bu mütevekkil hâline pek şaştı." (Haldun Taner)

MÜTEŞEKKİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Oluşmuş, meydana gelmiş

BAŞVEKİL

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Başbakan
  • "Başvekil olan Ahmet Vefik Paşa hemen arabasına atlayıp gitmiş." (Abdülhak Şinasi Hisar)

ANAERKİL

 1. [sıfat] Ana erki temeline dayanan, maderşahi, matriarkal

ATAERKİL

 1. [sıfat] Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden (topluluk), pederşahi, patriarkal

MÜVEKKİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Birini kendine vekil olarak seçen erkek

MÜSTAKİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kullanış yönünden başka bir yapı ile bağlantısı olmayan, bağımsız
  • "Müstakil ev."
 2. Kullanış yönünden belli kişi veya kişiler için ayrılmış olan
  • "Daireye on yıl, yirmi yıl sonra girenlerin her biri başköşelere kurulsun, müstakil oda sahipleri olsun ve hatta sana emirler versin..." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

TEVKİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Vekil etme

TENKİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Uzaklaştırma
 2. Herkese örnek olacak bir ceza verme
 3. Düşman veya zararlı kimseleri topluca ortadan kaldırma

TEŞKİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme
  • "Daha düne kadar teşkiline o kadar şiddetle karşı koyduğu bir teşebbüse şimdi neden kendisini önayak etmek istiyordu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Tel, yirminci asır makine hâkimiyetinin esasını teşkil eder." (Refik Halit Karay)
 2. Oluşum
 3. Örgütleme

BASKİL
...
ESKİL
...
TEKİL

 1. [isim] Teklik: Çocuk, ev, geldim, geldin gibi

ALKİL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Alkol kökü

SAKİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Ağır
 2. Sıkıntı veren, sıkıntılı
 3. Çirkin, kaba, uyumsuz
 4. [isim] Türk müziğinde bir usul

ŞEKİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Biçim
  • "Dünyayı alıp avucuna bir gün Tanrı'm / Avucunda bu dünyaya bir şekil ver." (Arif Nihat Asya)
  • "O, biraz da bana yardım olsun diye, mektepteki Amerika'dan gelen gazeteleri toplar, getirir, bu işe şekil verirdi." (Halide Edip Adıvar)
 2. Bir konuyu açıklamaya yarayan resim veya çizim
  • "Bu kitapta birçok şekil var."
 3. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz
  • "Bu şekilde hareket etmek doğru değildir."
 4. Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi
  • "Yalnızlığın şekilleri vardır, kimsesiz bir yerde yalnızlık, sosyete ve kalabalık içinde yalnızlık." (Reşat Nuri Güntekin)
 5. Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi
  • "Yönetim şekli."
 6. Anlatım biçimi
  • "Ne yapıp yapmış, bu havai konuşmayı röportaj şekline sokmuştu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 7. Biçim
 8. Bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim
  • "Geometrik şekil."

VEKİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse
 2. Milletvekili
 3. Bakan
  • "Hanın avlusundan sokağa vekil ve sefir otomobillerine taş çıkartacak bir lüks otomobil yürüdü." (Reşat Nuri Güntekin)

NAKİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir yerden alıp başka bir yere iletme, aktarma, taşıma, geçirme, aktarım
 2. Göç, taşınma
  • "İşte, nakil masrafı da avucumda, diyerek otuz lirayı saydı." (Sermet Muhtar Alus)
 3. Anlatma, söyleme, hikâye etme
 4. Bir görevden başka bir göreve atanma, tayin
 5. Yazı veya resmin aynısını başka bir şeyin üzerine yapma, kopya etme
 6. Başka dilden bir eseri kendi diline çevirme, tercüme etme

SEKİL

 1. [isim] At, eşek ve sığırların ayaklarında bileğe veya dize kadar çıkan beyazlık, seki (II)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü