Başında iz olan 7 harfli 20 kelime var. İz ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde iz olan kelimeler listesine ya da sonu iz ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında iz bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İZİNSİZ

 1. [sıfat] Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
  • "Hemen her cumartesi, ya izinsiz kalıyorsun ya arkadaş toplantısına gidiyorsun." (Erhan Bener)
 2. [isim] Bu cezanın adı
  • "Ben izinsizden daha az korkardım; çünkü onun karşılığı sekiz aferindir." (Falih Rıfkı Atay)
 3. [zarf] İzin almadan
  • "İzinsiz dışarı çıkılmaz."

İZOTERM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Eş sıcak

İZLENME

 1. [isim] İzlenmek işi

İZOMERİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Cisimlerin niteliği

İZLEMEK

 1. [-i] Birinin veya bir şeyin arkasından gitmek, takip etmek
 2. Zaman, süre, sıra vb. bakımından gelmek, arkasından gelmek, arkasında olmak
  • "Geceyi gündüz izler."
 3. Bir olayın gelişimini gözden geçirmek
  • "Bu ustaca düzeni Osmanlıların her işinde izleyebilirsiniz." (Salâh Birsel)
 4. Eğlenmek, görmek, öğrenmek için bakmak, seyretmek
  • "Televizyonu izlemek."
 5. Belirli bir yönde gitmek
  • "Geç vakit hayvanla, Deliçay'ı izleyip gidiyordum." (Halide Edip Adıvar)
 6. Gözlemek, incelemek
  • "Çocuk kuşu gözleriyle izledi."
 7. Belirli bir tutum, davranış veya düşünceyi benimsemek
  • "Bu üretim politikasını izleyeceğiz."
 8. Bir şeye uymak, bağlı olmak
  • "Modayı izlemek."
 9. Herhangi bir olayla ilgilenmek
  • "Çeşitli siyasi olaylar karşısındaki tepki ve düşüncelerini dolaylı da olsa izleyebiliyordum." (Haldun Taner)

İZMARİT

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir çeşit küçük balık (Maena smraris)
 2. İçilmiş sigara artığı
  • "Kiminiz de kat çıkacak diye, izmarit toplar gibi boyuna gazete kuponu toplarsınız." (Çetin Altan)

İZLENİM

 1. [isim] Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba, imaj
  • "İlk izlenim olarak bana pek zeki görünmedi." (Çetin Altan)
  • "Görevlilerin edalı ve dıbır dıbır yürüyüşleri bir geçit töreni izlenimini verir." (Salâh Birsel)
 2. Uyaranların, duyu organları ve ilişkili sinirler üzerindeki etkileri veya belirli bir durumun kişi üzerindeki çözümlenmemiş bütün etkisi, intiba

İZDİVAÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Evlenme

İZDİHAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Aşırı kalabalık, yığılma
  • "Tıbbiyeli uzaklaşır fakat o izdiham içinde kızın teyzesi kaybolur." (Peyami Safa)

İZBELİK

 1. [isim] İzbe yer

İZLENCE

 1. [isim] Program
  • "İzlence, en küçük bir aksama olmaksızın aktı gitti." (Melih Cevdet Anday)

İZCİLİK

 1. [isim] İzci olma durumu veya izcinin yaptığı iş
 2. Gençleri ruh ve bedence sağlam ve yararlı bir biçimde yetiştirmeyi amaçlayan dünya çapındaki spor ve eğitim örgütü

İZAFİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Görecelik

İZMİRLİ
...
İZLENİŞ

 1. [isim] İzlenme işi veya biçimi

İZANSIZ

 1. [sıfat] Anlayışsız, düşüncesiz

İZOHİPS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eş yükselti

İZOMORF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eş biçim

İZLEYİŞ

 1. [isim] İzleme işi veya biçimi

İZLETME

 1. [isim] İzletmek işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü