Sonunda im olan 4 harfli 15 kelime var. İM ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde im olan kelimeler listesine ya da başında im olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

M İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İM, Mİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İSİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ad
  • "Ama siz ecnebiler ismi çıkmış yerlerden hoşlanırsınız." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Fabrika sahibinin ismini cismini aldı." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Kişi, insan
  • "Biz eskidikçe yaşlarımız yirmiden yirmi bire, yirmi birden yirmi ikiye bastıkça yeni yüzler, yeni isimler katılıyor aramıza." (Yusuf Ziya Ortaç)
 3. Ad

İLİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bilim
  • "Kılıç gibi kesen ve şakırdayan mantığıyla ilmin askerleşmiş tipiydi." (Peyami Safa)
  • "Onun ilminden anlayan şoför seni istediği yere götürür." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Ayrıntı, özellik, nitelik

AZİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir işteki engelleri yenme kararlılığı

AKİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kısır, verimsiz, döl veremeyen
 2. Sonuçsuz, başarısız

PRİM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İşveren tarafından iş yapanı isteklendirip verimini artırmak veya sonuca daha kolay ve çabuk ulaşmasını sağlamak amacıyla verilen para
  • "Kimi mutluluğu attığı golde, aldığı primde, kırdığı rekorda bulur." (Haldun Taner)
 2. Sigorta kuruluşlarına bağlı olanların ödemek zorunda oldukları ücret
 3. Pay senetlerinin asıl fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki artış

DAİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Sürekli, sonsuz
 2. [zarf] Daima

EDİM

 1. [isim] Yapılmış, gerçekleşmiş iş, amel, fiil
  • "Günlük yaşamımıza şöyle bir baksak, her edimimizin altında umutluluk bulunmadığını görürüz." (Melih Cevdet Anday)
 2. İnsan davranışı
 3. Alacaklının isteyebileceği ve borçlunun yapmak zorunda olduğu davranış, ivaz
 4. Belirli bir durumla karşılaştığı zaman kişinin yapabildiği davranış

ALİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bilen, bilici

EĞİM

 1. [isim] Eğilmiş olma durumu
 2. Bir yüzeyin yatay düzleme doğru eğilmesi, eğiklik, meyil
  • "Yamacın eğimi."

ERİM

 1. [isim] Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil
  • "El erimi. Göz erimi."

ESİM

 1. [isim] Yelin esişi

EKİM

 1. [isim] Ekme işi
  • "... ekim biçim işlerini tamamıyla kadınlara bırakmışlardı." (Ömer Seyfettin)
 2. Yılın otuz bir gün süren, onuncu ayı, teşrinievvel

İÇİM

 1. [isim] İçme işi veya biçimi, içiş
 2. Bir şey içilirken alınan tat
  • "Bu çayın rengi yok ama içimi iyi."
 3. [sıfat] Bir yudumda içilecek miktarda olan

KAİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Başka bir şeyin yerine geçen
  • "Altın para yerine kâğıt para kaim oldu."
 2. Ayakta duran, var olan
  • "Varlığımız onunla kaim."
 3. Her zaman var olan (Tanrı)

ELİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Acınacak, acıklı
  • "Geçirmiş olduğum elim sergüzeştin ve sefaletin nihayete ermiş olduğu bir gündü." (Yahya Kemal Beyatlı)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü