Sonunda if olan 129 kelime var. İF ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde if olan kelimeler listesine ya da başında if olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

ELEKTRONEGATİF, ELEKTROPOZİTİF

12 Harfli Kelimeler

KONFEDERATİF, NONFİGÜRATİF, TECAHÜLÜARİF, TELEOBJEKTİF

11 Harfli Kelimeler

DİYAPOZİTİF, PREZERVATİF

10 Harfli Kelimeler

ALTERNATİF, CİNSİLATİF, ÇAKIRKEYİF, DESKRİPTİF, HARFİTARİF, HİYEROGLİF, İNİSİYATİF, İNTERAKTİF, KANTİTATİF, KOMPETİTİF, KOOPERATİF, KORPORATİF, PERSPEKTİF, RADYOAKTİF, SPEKÜLATİF

9 Harfli Kelimeler

AKREDİTİF, DEKORATİF, EHLİKEYİF, FEDERATİF, FİGÜRATİF, KALİTATİF, KÜMÜLATİF, LAYTMOTİF, LOKOMOTİF, MÜSTENKİF, MÜTEESSİF, MÜTEKASİF, MÜTERADİF, NOMİNATİF, PANDANTİF, PEJORATİF, SUBJEKTİF

8 Harfli Kelimeler

AKUZATİF, APERİTİF, DEDEKTİF, DİREKTİF, FAKTİTİF, İNOVATİF, KOGNİTİF, KOLEKTİF, MUHTELİF, MUSANNİF, MÜNHARİF, NORMATİF, OBJEKTİF, PALYATİF, PORTATİF, PRİMİTİF

7 Harfli Kelimeler

ABLATİF, AGRESİF, APOKRİF, EFEKTİF, GENİTİF, KREATİF, LAMELİF, LOKATİF, MASARİF, MUHALİF, MÜELLİF, MÜESSİF, MÜRADİF, MÜSADİF, NEGATİF, OBSESİF, POZİTİF, REAKTİF, RESESİF, ROTATİF, RÖLATİF, SİKATİF, SPORTİF, TEKALİF

6 Harfli Kelimeler

FİKTİF, MAARİF, MÜSRİF, ROZBİF, TAHFİF, TAHLİF, TAHRİF, TALTİF, TASNİF, TASRİF, TAVSİF, TAVZİF, TEKLİF, TEKSİF, TEŞRİF, TEVKİF, TEZYİF

5 Harfli Kelimeler

AKTİF, AZNİF, DATİF, HAFİF, HATİF, HERİF, İSTİF, KAŞİF, KESİF, KEŞİF, KEYİF, LATİF, MASİF, MOTİF, NAHİF, NEZİF, PASİF, REDİF, RESİF, ŞERİF, TARİF, TELİF, ZARİF

4 Harfli Kelimeler

AFİF, ANİF, ARİF, ELİF, NAİF, SKİF

3 Harfli Kelimeler

LİF, SİF, ŞİF


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ELEKTROPOZİTİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Elektrolizde eksi kutupta toplanma niteliği olan (cisimler)

ELEKTRONEGATİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Elektrolizde artı kutupta toplanma niteliği olan (cisimler)

TECAHÜLÜARİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bilmezlikten gelme

NONFİGÜRATİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] İnsanı, hayvan ve tabiat ögelerini işlemeyen (sanat), betisiz (sanat)

KONFEDERATİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Konfederasyonla ilgili olan

TELEOBJEKTİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Uzaktaki cisimlerin çok yakın görüntülerinin elde edilmesini sağlayan, çok uzun odaklı mercek türü

DİYAPOZİTİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, saydam, pozitif görüntü, slayt

PREZERVATİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Cinsel ilişkilerle geçebilecek hastalıklardan korunmak veya kadının gebe kalmasını önlemek için erkeklerin kullandığı ince, saydam bir çeşit kılıf, kondom, kaput

KOMPETİTİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Rekabetçi

KOOPERATİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ortaklarının gereksinimlerini uygun şartlarda elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan ortaklık
 2. Üreticilerin, aracıyı ortadan çıkararak ürünlerini daha iyi şartlarda pazarlamak için kurdukları ortaklık

HARFİTARİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Arapçada addan önce gelerek onun belirli olduğunu gösteren elif ve lam harfleri, tanımlık

KANTİTATİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Nicel

İNİSİYATİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Öncecilik, üstünlük
 2. Karar verme yetkisi
 3. Gerekli kararları almayı bilen kişinin niteliği

DESKRİPTİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Tasvirî

SPEKÜLATİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Kurgusal
 2. [isim] İleride doğabilecek fiyat dalgalanmalarından yararlanarak gelir sağlama

ÇAKIRKEYİF

 1. [sıfat] Yarı sarhoş
  • "Trene binmezden evvel biraz çakırkeyiftik." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

PERSPEKTİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eşya ve nesnelerin uzaktan görünüşü, görünge
 2. Nesneleri bir yüzey üzerine görüldükleri gibi çizme sanatı

KORPORATİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Korporasyonla ilgili
  • "Korporatif devlet."

İNTERAKTİF

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [sıfat] Etkileşimli

HİYEROGLİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Resim yazı

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü