Sonunda if olan 5 harfli 23 kelime var. İF ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde if olan kelimeler listesine ya da başında if olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TARİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tanım
  • "Bu toplantıdan nasıl bir gönül bulantısıyla çıktığımı tarif edemem." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Bir işin yapılış yöntemini açıklama ve belirtme
 3. Bir şeyin bulunduğu yeri, çevre ile ilgisini belirterek açıklama

ZARİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Çekicilik, biçim, görünüş, durum, konuşma ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen
  • "Camilerimizdeki o zarif çizgilerin şiirini bir daha duyacak." (Orhan Seyfi Orhon)
 2. Beğenilir ve nükteli (dil, konuşma vb.)
  • "Zarif bir söz."
 3. İnce, albenili

HAFİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı
  • "Çok hafif geldiği için düvene ağır bir taş oturtmuşlardı." (Reşat Enis)
  • "Bu soğukta çok hafif giyinmişsin."
  • "Sağduyunuzu, yanlışlıkla doğruyu ayırt etme yeteneğinizi hafife almaktadır." (Haldun Taner)
 2. Güç veya yorucu olmayan, kolay
  • "Hafif bir iş."
 3. Ağırbaşlı olmayan, ciddi olmayan, hoppa
  • "Hafif bir kadın."
 4. Miktarı az, sindirimi kolay (yiyecek)
  • "Onlar da akşam yemeğini pek hafif yerlerdi." (Sait Faik Abasıyanık)
 5. Kalınlığı veya yoğunluğu az olan
  • "Dışarıda yanan lambanın aydınlığıyla burası hafif bir karanlık içindeydi." (Memduh Şevket Esendal)
 6. Etkisi az olan, sert karşıtı
  • "Hafif bir içki."
 7. Önemli olmayan
  • "Hafif bir ceza."
 8. Çabuk uyanılan (uyku)
  • "Uykusu çok hafiftir."
 9. Çok dik olmayan (sırt, yokuş)
  • "Hafif bir meyilden indik." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 10. Gücü az olan, belli belirsiz
  • "Kaskatı kesilmiş vücudu, suyun hafif akıntısına uyarak yavaş yavaş uzaklaştı." (Reşat Nuri Güntekin)
 11. Sıkıntısız, ferah, rahat
  • "Kendimi bugün çok hafif hissediyorum."

RESİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Su düzeyindeki sıra kayalar

KEŞİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma
  • "Meselenin künhü bir türlü keşif ve halledilemiyor." (Refik Halit Karay)
 2. Var olduğu bilinmeyen bir şeyin ortaya çıkarılması
  • "Amerika'nın keşfi."
 3. Gizli olan bir şey hakkında geniş bilgi edinme
 4. Bir şeyin olacağını önceden anlama, sezme, tahmin
 5. Bir olay veya durumun oluş nedenlerini anlayabilmek için yerinde inceleme yapma
  • "Bu davaların dağ tepe keşiflerine koşar, kararlarını kaleme alır." (Necati Cumalı)

HATİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Sesi işitilen fakat kendisi görülmeyen
 2. [isim] Gaipten işitilen ses
 3. [isim] Gaipten seslenir gibi haber veren melek

PASİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Edilgin
  • "Yalnız müdafaa hâlinde ve pasif bir mücadeleyi sevdiğini zannettim." (Peyami Safa)
 2. Çekingen, durgun
  • "Dolmabahçe, bir sis bulutu gibi silik, sessiz ve pasif, âdeta varlığından utanır gibi uzanmaktadır." (Haldun Taner)
 3. Edilgen
 4. [isim] Bir mal varlığı üstünde etki yapan, para ile değerlendirilebilir borç ve yükümlülüklerin toplamı

KESİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Yoğun
 2. Saydam olmayan
 3. Sık, kalın

AKTİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Etkin, canlı, hareketli, çalışkan, faal
 2. Etkili, etken
 3. [isim] Etken
 4. [isim] Bir ticarethanenin, ortaklığın para ile değerlendirilebilen mal ve haklarının tümü

KAŞİF
...
REDİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Son dönem Osmanlı ordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er
  • "Bir büyük karargâhta kumandan ve zabitlere hizmetçi dağıtıldığı zaman, zabit namzetlerinin payına eğer salak bir Şam redifi düşerse gene iyidir." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Şiirde uyaktan sonra tekrarlanan, aynı harflerden oluşan kelime veya ek, yedek

NAHİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Zayıf, cılız, çelimsiz
  • "Elleri çok ince, lades kemiklerinden yapılmış gibi nahif parmaklar..." (Peyami Safa)

ŞERİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kutsal, şerefli
 2. Soylu, temiz

AZNİF

Kelime Kökeni : Ermenice

 1. [isim] Bir tür domino oyunu

TELİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Uzlaştırma
  • "Eski insanlar, esasen bu iki hadiseyi telif etmişler." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Kitap yazma
  • "Babamın gene o tarihte oynanan bir telif piyesi de o sahnede oynamıştı." (Halit Fahri Ozansoy)
 3. Telif hakkı

MOTİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri
  • "Halı motifi. Danteldeki motifler."
 2. Bir eserde sık sık tekrarlanan süsleyici öge
 3. Bestenin bir parçasına çeşitli yönlerden birlik sağlayan belirleyici küçük birim
  • "Melodi motifi."

DATİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yönelme durumu

İSTİF

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Eşya veya başka nesnelerin düzgün bir biçimde üst üste konulmasıyla oluşan yığın
  • "Manav Rahmi marullarını ta tavana kadar istif etmiş, aralarına yer yer domatesler sıkıştırmış." (Oktay Rifat)
  • "Adamcağız o akşam, arkasından bir bisiklet çıngırağı duymuş fakat istifini bozmamıştı." (Halide Edip Adıvar)
 2. Kereste, tahta vb. ağaç ürünlerini kurutmak veya bekletmek amacı ile belirli düzenlerde üst üste dizerek yapılan yığın
 3. Stok

HERİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Güven vermeyen, aşağı görülen, bayağı kimse
  • "İki herif zavallıya abanıyorlar." (Ahmet Rasim)
 2. Adam
  • "Adamlar yüz kiloluk bir yükü tüy gibi kaldırırken hafif sıklet herifi kaldıramıyorlardı." (Burhan Felek)

MASİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Kütlesi, görünürdeki bütün hacmi kaplayan, kaplama veya doldurma olmayan, som

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü