İçinde zm olan 483 kelime var. İçerisinde ZM bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında zm olan kelimeler listesine ya da Sonu zm ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ABSTRAKSİYONİZM, ANTİEMPERYALİZM, ANTROPOSANTRİZM, ENSTRÜMANTALİZM, HİPNOTİZMACILIK, İSPRİTİZMACILIK, MANYETİZMACILIK, MÜZMİNLEŞTİRMEK, PLAZMALAŞTIRMAK, PRESBİTERYENİZM

14 Harfli Kelimeler

ANTİKAPİTALİZM, ANTROPOMORFİZM, ENDÜSTRİYALİZM, ENTELEKTÜALİZM, FONKSİYONALİZM, FUNDAMENTALİZM, KONSTRÜKTİVİZM, MİKROORGANİZMA, MÜZMİNLEŞTİRME, PARLAMENTARİZM, PLAZMALAŞTIRMA, SANTİMANTALİZM

13 Harfli Kelimeler

DERMOKOZMETİK, DEVRİLEYAZMAK, EKSİBİSYONİZM, EKSPRESYONİZM, HAZMEDEBİLMEK, İNDETERMİNİZM, İNDİVİDÜALİZM, İRRASYONALİZM, İZMARİTGİLLER, KARİZMATİKLİK, KONSEPTÜALİZM, KOZMOPOLİTLİK, POSTMODERNİZM, STRÜKTÜRALİZM, SÜRNATÜRALİZM

12 Harfli Kelimeler

ANTİKOMÜNİZM, ANTİSEMİTİZM, BAŞYAZMANLIK, BAYILAYAZMAK, ÇAKILAYAZMAK, ÇIKARAYAZMAK, DENİZMAYMUNU, DEVRİLEYAZMA, EMPRESYONİZM, HAZMEDEBİLME, HİGROTROPİZM, HİPNOTİZMACI, HİPNOTİZMALI, HİZMETKARLIK, İSPRİTİZMACI, KARINCAEZMEZ, KARTEZYENİZM, KİRİZMALAMAK, KIZMABİRADER, KROMOTROPİZM, MANYETİZMACI, MERKANTİLİZM, MIZMIZLANMAK, MIZMIZLAŞMAK, MÜZMİNLEŞMEK, NEOKLASİSİZM, NEOPLATONİZM, OBSKÜRANTİZM, ONDOKUZMAYIS, PERİPATETİZM, ROMATİZMASIZ, ŞİMİOTROPİZM, SKOLASTİSİZM, SOMNAMBULİZM, SPİRİTÜALİZM, SUBJEKTİVİZM, TOTALİTARİZM, TRANSFORMİZM

11 Harfli Kelimeler

AGNOSTİSİZM, AMERİKANİZM, ANGLİKANİZM, ANTAGONİZMA, ASTİGMATİZM, AZMANLAŞMAK, AZMETTİRMEK, BAŞUZMANLIK, BAYILAYAZMA, ÇAKILAYAZMA, ÇARPAYAZMAK, ÇIKARAYAZMA, DETERMİNİZM, EGOSANTRİZM, EGZOMORFİZM, EMPERYALİZM, FOTOTAKTİZM, FOTOTROPİZM, HİZMETÇİLİK, HİZMETÇİSİZ, HİZMETLİLİK, İLLÜZYONİZM, İRREDANTİZM, JEOSANTRİZM, JEOTROPİZMA, KATABOLİZMA, KİRİZMALAMA, KLERİKALİZM, KOLEKTİVİZM, KOLONYALİZM, KOZMETİKSİZ, KOZMOGRAFYA, LEZBİYENİZM, MAKYAVELİZM, MATERYALİZM, MEKANİZMALI, METABOLİZMA, METAMORFİZM, MİKROKOZMOS, MIZMIZLANMA Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

ANABOLİZMA, ANAKRONİZM, ANTAGONİZM, ATLETİZMCİ, AZMANLAŞMA, AZMETTİRME, BAKAYAZMAK, BİLEYAZMAK, BOZMACILIK, BRAHMANİZM, ÇARPAYAZMA, ÇIKAYAZMAK, ÇİZMECİLİK, DOĞAYAZMAK, DONAYAZMAK, DURAYAZMAK, DÜŞEYAZMAK, DÜZMECELİK, DÜZMECİLİK, EVDEMONİZM, FEDERALİZM, FENOMENİZM, GÜLEYAZMAK, HİPNOTİZMA, HİZMETÇİLİ, İMMORALİZM, İSPRİTİZMA, İZMİRLİLİK, İZOMORFİZM, JAKOBENİZM, KAPİTALİZM, KARİYERİZM, KARİZMATİK, KAZMACILIK, KONFORMİZM, KOZMETİKLİ, KOZMOGONİK, KOZMOLOJİK, KOZMOPOLİT, KUSAYAZMAK Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

ABSENTİZM, ABSÜRDİZM, AKTÜALİZM, AMORALİZM, ANEVRİZMA, AZMANKAYA, BAKAYAZMA, BARBARİZM, BAŞYAZMAN, BEYAZMASA, BİLEYAZMA, BOLŞEVİZM, ÇIKAYAZMA, DALTONİZM, DESPOTİZM, DOĞAYAZMA, DOGMATİZM, DONAYAZMA, DURAYAZMA, DÜŞEYAZMA, EKLEKTİZM, EKOLOJİZM, EKONOMİZM, EZOTERİZM, FEODALİZM, FORMALİZM, GALVANİZM, GÜLEYAZMA, HAZMETMEK, HİLOZOİZM, HIRIZMALI, HİZMETKAR, HÜMANİZMA, KALVENİZM, KIZMEMESİ, KLASİSİZM, KOZMOGONİ, KOZMOLOJİ, KRETENİZM, KRİTİSİZM Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

AFORİZMA, AKTİVİZM, ALBİNİZM, ALKOLİZM, ALPİNİZM, AMPİRİZM, ANARŞİZM, ARYANİZM, ATLETİZM, AZMANLIK, AZMETMEK, BAŞUZMAN, DİNAMİZM, EGZOTİZM, ESTETİZM, FAKİRİZM, FANATİZM, FATALİZM, FEMİNİZM, FETİŞİZM, FİNALİZM, FÜTÜRİZM, HAREZMCE, HAZMEDİŞ, HAZMETME, HEDONİZM, HELENİZM, HİNDUİZM, HİZMETÇİ, HİZMETLİ, HÜMANİZM, İDEALİZM, ISPAZMOZ, İZMİHLAL, KAĞIZMAN, KEMALİZM, KİLİZMAN, KOMÜNİZM, KOZMETİK, KOZMONOT Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

AFORİZM, ANİMİZM, ARKAİZM, ATAVİZM, AZMETME, BOZMACI, ÇİZMECİ, ÇİZMELİ, DADAİZM, DÜALİZM, DÜZMECE, DÜZMECİ, EGOTİZM, EROTİZM, FİDEİZM, HIRIZMA, HIZMALI, HÜZMELİ, İZMARİT, İZMİRLİ, KARİZMA, KAZMACI, KİRİZMA, KIZMACA, LAİSİZM, LAMAİZM, ONANİZM, OTİZMLİ, REALİZM, SNOBİZM, TÖKEZME, TROPİZM, YAZMACI

6 Harfli Kelimeler

ATEİZM, AYAZMA, BEZMEK, BİZMUT, BOZMAK, BUDİZM, BÜZMEK, ÇİZMEK, ÇÖZMEK, DIZMAN, DİZMEK, DİZMEN, DÜZMEK, EGOİZM, FAŞİZM, GEZMEK, GEZMEN, GOŞİZM, HİZMET, HOLİZM, KAZMAÇ, KAZMAK, KİNİZM, KIZMAK, KOZMİK, KOZMOS, KÜBİZM, LİRİZM, MAZMUN, MEZMUR, MIZMIZ, MONİZM, MÜZMİN, NAZİZM, NAZMEN, NÜDİZM, ORGAZM, PLAZMA, PRİZMA, PÜRİZM Devamını Görüntüle5 Harfli Kelimeler

AZMAK, AZMAN, BEZME, BOZMA, BÜZME, ÇİZME, ÇÖZME, DEİZM, DİZME, DÜZME, EZMEK, GEZME, HIZMA, HÜZME, İZMİR, İZMİT, KAZMA, KIZMA, OTİZM, OZMOZ, SEZME, SIZMA, SPAZM, SÜZME, TEİZM, TOZMA, UZMAN, ÜZMEK, YAZMA, YÜZME

4 Harfli Kelimeler

AZMA, BEZM, EZME, ÜZME


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ABSTRAKSİYONİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Soyutçuluk

PRESBİTERYENİZM
...
HİPNOTİZMACILIK
...
ANTİEMPERYALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Emperyalizme karşı tutum, davranış veya öğreti

MANYETİZMACILIK

 1. [isim] Manyetizmacının yaptığı iş

ANTROPOSANTRİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İnsaniçincilik

PLAZMALAŞTIRMAK

 1. [-i] Bir gazı plazmaya dönüştürmek

İSPRİTİZMACILIK

 1. [isim] İspritizmacının işi

ENSTRÜMANTALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Araççılık

MÜZMİNLEŞTİRMEK

 1. [-i] Müzmin duruma getirmek

KONSTRÜKTİVİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kurmacılık

FONKSİYONALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İşlevcilik

ANTROPOMORFİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İnsan biçimcilik

FUNDAMENTALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kökten dincilik

PLAZMALAŞTIRMA

 1. [isim] Plazmalaştırmak işi

ENDÜSTRİYALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sanayicilik

SANTİMANTALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Aşırı duygululuk, davranışlarına duygularıyla yön veren kimsenin durumu

ANTİKAPİTALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kapitalizme karşı olma

MİKROORGANİZMA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Mikroskopla görülebilen organizma

PARLAMENTARİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yürütme organının, seçimle kurulmuş yasama organlarına karşı sorumlu olduğu politik düzen
  • "Parlamentarizmin türlü yararları içinde bazı sakıncaları oluyor." (Haldun Taner)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü