İçinde zm olan 430 kelime var. İçerisinde ZM bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında zm olan kelimeler listesine ya da Sonu zm ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ABSTRAKSİYONİZM, ANTİEMPERYALİZM, ANTROPOSANTRİZM, ENSTRÜMANTALİZM, İSPRİTİZMACILIK, MANYETİZMACILIK, MÜZMİNLEŞTİRMEK, PLAZMALAŞTIRMAK

14 Harfli Kelimeler

ANTİKAPİTALİZM, ANTROPOMORFİZM, ENDÜSTRİYALİZM, ENTELEKTÜALİZM, FONKSİYONALİZM, FUNDAMENTALİZM, KONSTRÜKTİVİZM, MİKROORGANİZMA, MÜZMİNLEŞTİRME, PARLAMENTARİZM, PLAZMALAŞTIRMA, SANTİMANTALİZM

13 Harfli Kelimeler

DEVRİLEYAZMAK, EKSİBİSYONİZM, EKSPRESYONİZM, İNDETERMİNİZM, İNDİVİDÜALİZM, İRRASYONALİZM, İZMARİTGİLLER, KONSEPTÜALİZM, POSTMODERNİZM, STRÜKTÜRALİZM, SÜRNATÜRALİZM

12 Harfli Kelimeler

ANTİKOMÜNİZM, ANTİSEMİTİZM, BAŞYAZMANLIK, BAYILAYAZMAK, ÇAKILAYAZMAK, ÇIKARAYAZMAK, DENİZMAYMUNU, DEVRİLEYAZMA, EMPRESYONİZM, HİGROTROPİZM, HİPNOTİZMACI, HİPNOTİZMALI, HİZMETKARLIK, İSPRİTİZMACI, KARINCAEZMEZ, KARTEZYENİZM, KIZMABİRADER, KİRİZMALAMAK, KROMOTROPİZM, MANYETİZMACI, MERKANTİLİZM, MIZMIZLANMAK, MIZMIZLAŞMAK, MÜZMİNLEŞMEK, NEOKLASİSİZM, NEOPLATONİZM, ONDOKUZMAYIS, PERİPATETİZM, SOMNAMBULİZM, SPİRİTÜALİZM, SUBJEKTİVİZM, ŞİMİOTROPİZM, TOTALİTARİZM, TRANSFORMİZM, ÜNİVERSALİZM

11 Harfli Kelimeler

AGNOSTİSİZM, AMERİKANİZM, ANGLİKANİZM, ANTAGONİZMA, ASTİGMATİZM, AZMANLAŞMAK, AZMETTİRMEK, BAŞUZMANLIK, BAYILAYAZMA, ÇAKILAYAZMA, ÇARPAYAZMAK, ÇIKARAYAZMA, DETERMİNİZM, EGOSANTRİZM, EGZOMORFİZM, EMPERYALİZM, FOTOTAKTİZM, FOTOTROPİZM, HİZMETÇİLİK, İLLÜZYONİZM, İRREDANTİZM, JEOSANTRİZM, JEOTROPİZMA, KATABOLİZMA, KİRİZMALAMA, KLERİKALİZM, KOLEKTİVİZM, KOLONYALİZM, KOZMOGRAFYA, LEZBİYENİZM, MAKYAVELİZM, MATERYALİZM, METABOLİZMA, METAMORFİZM, MIZMIZLANMA, MIZMIZLAŞMA, MİKROKOZMOS, MUTASYONİZM, MÜZMİNLEŞME, NASYONALİZM Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

ANABOLİZMA, ANAKRONİZM, ANTAGONİZM, AZMANLAŞMA, AZMETTİRME, BAKAYAZMAK, BİLEYEZMAK, BRAHMANİZM, ÇARPAYAZMA, ÇIKAYAZMAK, ÇİZMECİLİK, DÜŞEYAZMAK, DÜZMECELİK, DÜZMECİLİK, EVDEMONİZM, FEDERALİZM, FENOMENİZM, HİPNOTİZMA, İMMORALİZM, İSPRİTİZMA, İZMİRLİLİK, İZOMORFİZM, JAKOBENİZM, KAPİTALİZM, KARİYERİZM, KARİZMATİK, KONFORMİZM, KOZMOGONİK, KOZMOLOJİK, KOZMOPOLİT, LİBERALİZM, MANYETİZMA, MİLİTARİZM, NATÜRALİZM, NOMİNALİZM, ONTOLOJİZM, OPORTÜNİZM, OTOEROTİZM, PANSLAVİZM, PANTÜRKİZM Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

AKTÜALİZM, AMORALİZM, ANEVRİZMA, AZMANKAYA, BAKAYAZMA, BARBARİZM, BAŞYAZMAN, BİLEYEZMA, BOLŞEVİZM, ÇIKAYAZMA, DALTONİZM, DESPOTİZM, DOGMATİZM, DÜŞEYAZMA, EKLEKTİZM, EKOLOJİZM, EKONOMİZM, FEODALİZM, FORMALİZM, GALVANİZM, HAZMETMEK, HİLOZOİZM, HİZMETKAR, HÜMANİZMA, KALVENİZM, KIZMEMESİ, KLASİSİZM, KOZMOGONİ, KOZMOLOJİ, KRETENİZM, KRİTİSİZM, LAFORİZMA, LENFATİZM, MANİHAİZM, MEKANİZMA, MIZMIZLIK, MİSTİSİZM, MODERNİZM, MONARŞİZM, MONOTEİZM Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

AFORİZMA, AKTİVİZM, ALKOLİZM, ALPİNİZM, AMPİRİZM, ANARŞİZM, ARYANİZM, ATLETİZM, AZMANLIK, AZMETMEK, BAŞUZMAN, DİNAMİZM, EGZOTİZM, ESTETİZM, FAKİRİZM, FANATİZM, FATALİZM, FEMİNİZM, FETİŞİZM, FİNALİZM, FÜTÜRİZM, HAZMETME, HEDONİZM, HELENİZM, HİNDUİZM, HİZMETÇİ, HİZMETLİ, HÜMANİZM, ISPAZMOZ, İDEALİZM, İZMİHLAL, KAĞIZMAN, KEMALİZM, KİLİZMAN, KOMÜNİZM, KOZMETİK, KOZMONOT, LENİNİZM, MARKSİZM, MAZOHİZM Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

AFORİZM, ANİMİZM, ARKAİZM, ATAVİZM, AZMETME, BOZMACI, ÇİZMECİ, ÇİZMELİ, DADAİZM, DÜALİZM, DÜZMECE, DÜZMECİ, EGOTİZM, EROTİZM, FİDEİZM, HIRIZMA, HÜZMELİ, İZMARİT, İZMİRLİ, KARİZMA, KAZMACI, KIZMACA, KİRİZMA, LAİSİZM, LAMAİZM, ONANİZM, REALİZM, SNOBİZM, TÖKEZME, TROPİZM, YAZMACI

6 Harfli Kelimeler

ATEİZM, AYAZMA, BEZMEK, BİZMUT, BOZMAK, BUDİZM, BÜZMEK, ÇİZMEK, ÇÖZMEK, DIZMAN, DİZMEK, DİZMEN, DÜZMEK, EGOİZM, FAŞİZM, GEZMEK, GEZMEN, GOŞİZM, HİZMET, KAZMAÇ, KAZMAK, KIZMAK, KİNİZM, KOZMİK, KOZMOS, KÜBİZM, LİRİZM, MAZMUN, MEZMUR, MIZMIZ, MONİZM, MÜZMİN, NAZİZM, NAZMEN, NÜDİZM, ORGAZM, PLAZMA, PRİZMA, PÜRİZM, RAZMOL Devamını Görüntüle

5 Harfli Kelimeler

AZMAK, AZMAN, BEZME, BOZMA, BÜZME, ÇİZME, ÇÖZME, DEİZM, DİZME, DÜZME, EZMEK, GEZME, HIZMA, HÜZME, İZMİR, KAZMA, KIZMA, OTİZM, OZMOZ, SEZME, SIZMA, SPAZM, SÜZME, TEİZM, UZMAN, ÜZMEK, YAZMA, YÜZME

4 Harfli Kelimeler

AZMA, BEZM, EZME, ÜZME


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ENSTRÜMANTALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Araççılık

ANTROPOSANTRİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İnsaniçincilik

PLAZMALAŞTIRMAK

 1. [-i] Bir gazı plazmaya dönüştürmek

İSPRİTİZMACILIK

 1. [isim] İspritizmacının işi

ABSTRAKSİYONİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Soyutçuluk

MANYETİZMACILIK

 1. [isim] Manyetizmacının yaptığı iş

ANTİEMPERYALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Emperyalizme karşı tutum, davranış veya öğreti

MÜZMİNLEŞTİRMEK

 1. [-i] Müzmin duruma getirmek

MÜZMİNLEŞTİRME

 1. [isim] Müzminleştirmek işi veya durumu

PARLAMENTARİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yürütme organının, seçimle kurulmuş yasama organlarına karşı sorumlu olduğu politik düzen
  • "Parlamentarizmin türlü yararları içinde bazı sakıncaları oluyor." (Haldun Taner)

ANTROPOMORFİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İnsan biçimcilik

PLAZMALAŞTIRMA

 1. [isim] Plazmalaştırmak işi

FONKSİYONALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İşlevcilik

FUNDAMENTALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kökten dincilik

MİKROORGANİZMA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Mikroskopla görülebilen organizma

ENTELEKTÜALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Anlıkçılık

ANTİKAPİTALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kapitalizme karşı olma

KONSTRÜKTİVİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kurmacılık

SANTİMANTALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Aşırı duygululuk, davranışlarına duygularıyla yön veren kimsenin durumu

ENDÜSTRİYALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sanayicilik

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü