İçinde zen olan 10 harfli 18 kelime var. İçerisinde ZEN bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında zen olan kelimeler listesine ya da Sonu zen ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E N Z Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ZEN

2 Harfli Kelimeler

EN, NE, ZE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DEZENFEKTE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Mikroplardan temizlenmiş

ÜZENGİLEME

 1. [isim] Üzengilemek işi

DÜZENLEMEK

 1. [-i] Düzenli, düzgün duruma getirmek, düzen vermek, tanzim etmek
  • "Odasını düzenledi."
 2. Yapmak, hazırlamak
  • "Merdivenleri, masaları gayet hantal, battal şeyler. Bodrumun ışığını da buna göre düzenlemişler." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 3. Düzenleme yapmak
 4. Müzik aletlerini akort etmek

DÜZENLEŞİK

 1. [sıfat] Düzenleri birbirine uygun
 2. Bir sınıflamada aynı düzen ve aynı sırada bulunan

ÖZENGENLİK

 1. [isim] Özengen olma durumu, amatörlük

ÖZENSİZLİK

 1. [isim] Özensiz olma durumu, itinasızlık

DÜZENLEŞİM

 1. [isim] Aynı sıradaki nesne veya kavramların birbirinin yanında oluşu
 2. Bir sınıflamada aynı sırada bulunan iki veya daha çok kavramın bağıntısı

ÖZENDİRMEK

 1. [-i] Özenmesini sağlamak, teşvik etmek

MUVAZENELİ

 1. [sıfat] Dengeli, ölçülü
  • "Beyaz kalın boynu üzerinde kafası çok muvazeneli, çok yerinde, çok erkek görünüyor." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 2. Davranışları ölçülü olan

GÖZENEKSİZ

 1. [sıfat] Gözenekleri olmayan

YERDEGEZEN

 1. [isim] Yılan

DÜZENLİLİK

 1. [isim] Düzenli olma durumu

DÜZENLEYİM

 1. [isim] Devlete ve kişilere ait ormanların, önceden hazırlanıp kabul edilmiş esaslara uygun olarak işletilmesi, amenajman
 2. Doğal kaynakların işletilmesi, amenajman

SAZENDELİK

 1. [isim] Çalgıcılık, saz sanatçılığı

ZENDOSTLUK

 1. [isim] Zamparalık
  • "Hatta bir gecelik zendostlukta bile temkin ve ketumiyet severim." (Sermet Muhtar Alus)

DÜZENCİLİK

 1. [isim] Düzenci olma durumu

DÜZENLENME

 1. [isim] Düzenlenmek işi

ZENGİNLEME

 1. [isim] Zenginlemek durumu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü