İçinde tef olan 43 kelime var. İçerisinde TEF bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında tef olan kelimeler listesine ya da Sonu tef ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

ANTEFLEKSİYON

12 Harfli Kelimeler

TEFERRUATSIZ

11 Harfli Kelimeler

MÜTEFERRİKA, MÜTTEFİKLİK, TEFERRUATLI

10 Harfli Kelimeler

MÜTEFEKKİR, MÜTEFENNİN, MÜTEFERRİK, MÜTTEFİKEN

9 Harfli Kelimeler

TEFECİLİK, TEFERRUAT

8 Harfli Kelimeler

MÜLTEFİT, MÜSTEFİT, MÜTTEFİK, TEFAHHUS, TEFEHHÜM, TEFEKKÜR, TEFERRÜÇ, TEFERRÜT, TEFESSÜH, TEFEVVUK, TEFEYYÜZ, TEFRİŞAT

7 Harfli Kelimeler

MÜRTEFİ, TEFAHÜR, TEFARİK, TEFAVÜT, TEFENNİ, TEFRİKA

6 Harfli Kelimeler

TEFCİR, TEFECİ, TEFELİ, TEFEÜL, TEFHİM, TEFRİK, TEFRİŞ, TEFRİT, TEFSİR, TEFTİH, TEFTİŞ, TEFVİZ

4 Harfli Kelimeler

TEFE

3 Harfli Kelimeler

TEF


Kelime bulma makinesi

E F T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

TEF

2 Harfli Kelimeler

ET, FE, TE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ANTEFLEKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir organın özellikle döl yatağının öne doğru bükülmesi

TEFERRUATSIZ

 1. [sıfat] Ayrıntısız

MÜTEFERRİKA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Küçük giderler için ayrılan para
 2. Güvenlik kuruluşlarında şüpheli kimselerin ilgili yerlere gönderilmek için geçici olarak barındırıldıkları bölüm
 3. Padişah, vezir ve daha başka devlet büyüklerinin yanında, türlü hizmetlerde çalışan kimse

MÜTTEFİKLİK

 1. [isim] Müttefik olma durumu

TEFERRUATLI

 1. [sıfat] Ayrıntılı

MÜTTEFİKEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] El birliğiyle, hep birlikte
 2. Oy birliğiyle

MÜTEFENNİN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Fen bilgini

MÜTEFEKKİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Düşünür

MÜTEFERRİK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Ayrılmış, dağınık

TEFECİLİK

 1. [isim] Tefecinin işi, faizcilik, murabaha, murabahacılık
  • "Bu Salih Araboğlu, tefecilikten, çalıp çırpmaktan para yapmış, uğursuz heriflerden biridir." (Memduh Şevket Esendal)

TEFERRUAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ayrıntılar
  • "Mustafa Kemal teferruat ile uğraşmayı sevmezdi." (Falih Rıfkı Atay)

TEFEYYÜZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yükselme, ilerleme
  • "Tefeyyüz mektubu."
 2. Feyzalma

TEFEHHÜM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Anlama

TEFEKKÜR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Düşünme, düşünüş

TEFRİŞAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Döşeme işleri
 2. Döşemenin gerektirdiği bütün parçalar veya eşyanın tümü
  • "Görüyorum ki salonun tefrişatı henüz tamamlanmamış. Bütün koltuklar yerleştirildikten sonra tekrar geliriz." (Haldun Taner)

MÜLTEFİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Güler yüz gösteren, hoş davranan

MÜSTEFİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Yararlanma
  • "İlminden, irfanından, büyük küçük herkesi müstefit ederdi." (Ömer Seyfettin)

TEFAHHUS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İnceden inceye araştırma
  • "Vatanın inkişafında psikolojik tefahhus veya teninde hep onun açtığı perspektif vardır." (Ahmet Hamdi Tanpınar)

TEFESSÜH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çürüme, bozulma, kokuşma
 2. Kişi, toplum vb. özelliğini, niteliğini yitirerek bozulma, kokuşma

TEFERRÜT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tek, yalnız olma, herkesten uzaklaşarak yalnız kalma
 2. Benzeri bulunmama, benzersiz olma, sivrilme

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü