İçinde tüc olan 29 kelime var. İçerisinde TÜC bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında tüc olan kelimeler listesine ya da Sonu tüc ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

GERÇEKÜSTÜCÜLÜK, TABİATÜSTÜCÜLÜK

14 Harfli Kelimeler

DENEYÜSTÜCÜLÜK

13 Harfli Kelimeler

DOĞAÜSTÜCÜLÜK

12 Harfli Kelimeler

GERÇEKÜSTÜCÜ, GÜRÜLTÜCÜLÜK, TABİATÜSTÜCÜ, TÜCCARLAŞMAK

11 Harfli Kelimeler

TÜCCARLAŞMA, ÜRKÜTÜCÜLÜK, YÜRÜTÜCÜLÜK

10 Harfli Kelimeler

DOĞAÜSTÜCÜ, PÜSKÜRTÜCÜ, SÜPRÜNTÜCÜ

9 Harfli Kelimeler

GÜRÜLTÜCÜ, KÜÇÜLTÜCÜ, ÖKSÜRTÜCÜ, TÜCCARLIK

8 Harfli Kelimeler

ÖĞÜRTÜCÜ, ÖTÜCÜLÜK, ÜRKÜTÜCÜ, ÜTÜCÜLÜK, YÜRÜTÜCÜ

7 Harfli Kelimeler

KÖTÜCÜL, ÖĞÜTÜCÜ, ÜŞÜTÜCÜ

6 Harfli Kelimeler

TÜCCAR

5 Harfli Kelimeler

ÖTÜCÜ, ÜTÜCÜ


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TABİATÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] Doğaüstücülük

GERÇEKÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
  • "Gerçeküstücülük, kendini sürekli olarak irdeleyen ve oluşturan bilincin bir serüveni olarak da görülebilir." (Selâhattin Hilav)

DENEYÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] İnsan bilgisinin niteliğini ve ilkelerini akıl yoluyla çözmek amacıyla deney alanının ötesine gitmeye çalışan anlayış, mütealiye, transandantalizm
 2. Ahlakta belli bir gizemciliği savunan, Tanrı, doğa ve insanı kaynaştırmaya çalışan Amerikan felsefe okulu, mütealiye, transandantalizm

DOĞAÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] Doğa yasalarıyla açıklanamayan olayların ve gerçeklerin varlığına inanmak gerektiğini ileri süren öğreti, tabiatüstücülük, sürnatüralizm

GERÇEKÜSTÜCÜ

 1. [isim] Gerçeküstücülükten yana olan kimse, sürrealist
 2. Gerçeküstücülükle ilgili olan görüş, eser vb., sürrealist

TÜCCARLAŞMAK

 1. [nsz] Tüccar durumuna gelmek
 2. Tüccar gibi davranmak

TABİATÜSTÜCÜ

 1. [isim] Doğaüstücü

GÜRÜLTÜCÜLÜK

 1. [isim] Gürültücü olma durumu

ÜRKÜTÜCÜLÜK

 1. [isim] Ürkütücü olma durumu

TÜCCARLAŞMA

 1. [isim] Tüccarlaşmak işi veya durumu

YÜRÜTÜCÜLÜK

 1. [isim] Yürütücü olma durumu

SÜPRÜNTÜCÜ

 1. [isim] Herhangi bir yerin süprüntüsünü temizleyen kimse
 2. Her şeyin en kötüsünü alan veya satan kimse

DOĞAÜSTÜCÜ

 1. [isim] Doğaüstücülük yanlısı, sürnatüralist

PÜSKÜRTÜCÜ

 1. [isim] Püskürtme işini yapan araç, sprey

KÜÇÜLTÜCÜ

 1. [sıfat] Değer, saygınlık azaltıcı

ÖKSÜRTÜCÜ

 1. [isim] Öksürten, öksürüğe yol açan şey

TÜCCARLIK

 1. [isim] Tüccar olma durumu
  • "Birkaç devlet bu memlekette adam tüccarlığına başladığı zaman altına avuç açanlar çok olur." (Falih Rıfkı Atay)

GÜRÜLTÜCÜ

 1. [sıfat] Gürültü yapan veya gürültü çıkaran (kimse), velveleci
  • "Gürültücü çocuk."

ÖTÜCÜLÜK

 1. [isim] Ötücü olma durumu

ÜTÜCÜLÜK

 1. [isim] Ütücü olma durumu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü