İçinde sol olan 74 kelime var. İçerisinde SOL bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında sol olan kelimeler listesine ya da Sonu sol ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

BAŞKONSOLOSLUK

13 Harfli Kelimeler

KONSOLİDASYON

12 Harfli Kelimeler

KONSOLOSHANE, SOLGUNLAŞMAK

11 Harfli Kelimeler

ASSOLİSTLİK, BAŞKONSOLOS, HİSSOLUNMAK, KONSOLOSLUK, SOLGUNLAŞMA, SOLUKLANMAK, SOLUKLAŞMAK, SOLUKSUZLUK

10 Harfli Kelimeler

HİSSOLUNMA, KONSOLİTÇİ, SEKSOLOJİK, SOLİDARİST, SOLİDARİZM, SOLUCANLAR, SOLUKLAMAK, SOLUKLANMA, SOLUKLAŞMA

9 Harfli Kelimeler

HAPSOLMAK, KONSOLİDE, SEKSOLOJİ, SOLDURMAK, SOLGUNLUK, SOLİPSİZM, SOLİSTLİK, SOLMAZLIK, SOLUKLAMA

8 Harfli Kelimeler

ASSOLİST, HAPSOLMA, KONSOLİT, KONSOLOS, SEKSOLOG, SOLAKLIK, SOLARYUM, SOLCULUK, SOLDURMA, SOLLAMAK, SOLLAYIŞ, SOLUKLUK, SOLUKSUZ, SOLUNGAÇ, SOLUNMAK, SOLUTMAK, SOLÜSYON, TURNUSOL

7 Harfli Kelimeler

FALSOLU, SOLLAMA, SOLUCAN, SOLUĞAN, SOLUMAK, SOLUNMA, SOLUNUM, SOLUTMA, SOLUYUŞ

6 Harfli Kelimeler

KONSOL, SOLFEJ, SOLGUN, SOLHAN, SOLİST, SOLLUK, SOLMAK, SOLMAZ, SOLOCU, SOLUMA5 Harfli Kelimeler

SOLAK, SOLCU, SOLMA, SOLUK, SOLUŞ

4 Harfli Kelimeler

SOLO

3 Harfli Kelimeler

SOL


Kelime bulma makinesi

L O S Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

SOL

2 Harfli Kelimeler

OL

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BAŞKONSOLOSLUK

 1. [isim] Başkonsolos olma durumu
 2. Başkonsolosun görevi
 3. Başkonsolosun makamı

KONSOLİDASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Süreletme
 2. Yapıları benzer durumda olan nesnelerin birleştirilmesi
 3. Firmaların tüzel kişiliklerinin ortadan kaldırılarak yeni bir tüzel kişilikte birleştirilmesi

SOLGUNLAŞMAK

 1. [nsz] Solgun duruma gelmek

KONSOLOSHANE

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Konsolosluk işlerinin görüldüğü daire, konsolosluk
  • "Konsoloshane bu ilanı bütün gazetelere dağıttı." (Falih Rıfkı Atay)

ASSOLİSTLİK

 1. [isim] Assolist olma durumu

SOLUKLANMAK

 1. [nsz] Rahat bir biçimde soluk almak
 2. Dinlenmek

SOLGUNLAŞMA

 1. [isim] Solgunlaşmak işi
  • "Tepedeki parmaklıklı delikten giren ışık, solgunlaşmaya başlamıştı." (Çetin Altan)

HİSSOLUNMAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [nsz] Hissedilmek

SOLUKLAŞMAK

 1. [nsz] Gerçek rengini yitirmek, rengi solmak

BAŞKONSOLOS

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] En yüksek derecedeki konsolos

SOLUKSUZLUK

 1. [isim] Soluksuz olma durumu
 2. Herhangi bir konuda sürekli verimli olamama
  • "Üstat, onları kısırlık, zayıflık, bücürlük ve soluksuzlukla suçlarken bu kuşağın saman ekmeği ile beslendiğini ileri sürmüştür." (Haldun Taner)

KONSOLOSLUK

 1. [isim] Konsolos olma durumu
 2. Konsolosun makamı veya görevi, şehbenderlik
  • "Bir konsolosluk demek bir millet temsilciliği demektir." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. Bu işin görüldüğü daire, konsoloshane

HİSSOLUNMA

 1. [isim] Hissolunmak

SOLUKLANMA

 1. [isim] Soluklanmak işi

SOLUCANLAR

 1. [isim] Halkalılardan, yer solucanı, tenya, askarit gibi vücutları uzun, yumuşak ve ayaksız hayvanları içine alan takım

SOLİDARİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dayanışmacı

KONSOLİTÇİ

 1. [isim] Tahvil, hisse senedi vb. şeyleri alıp satan kimse

SOLUKLAŞMA

 1. [isim] Soluklaşmak işi veya durumu

SEKSOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Seksoloji ile ilgili

SOLUKLAMAK

 1. [nsz] Soluk duruma gelmek

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü