İçinde rış olan 172 kelime var. İçerisinde RIŞ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında rış olan kelimeler listesine ya da Sonu rış ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

AYRINTILANDIRIŞ, AYRIŞTIRABİLMEK, BARIŞTIRABİLMEK, ÇAĞRIŞTIRABİLME, ÇAĞRIŞTIRIVERME

14 Harfli Kelimeler

AYRIŞTIRABİLME, AYRIŞTIRICILIK, BARIŞTIRABİLME, KARIŞTIRICILIK, KUTSALLAŞTIRIŞ

13 Harfli Kelimeler

ALDIRIŞSIZLIK, BAĞRIŞABİLMEK, BARIŞSEVERLİK, BARIŞTIRILMAK, BOYUTLANDIRIŞ, ÇAĞRIŞIMCILIK, DALGALANDIRIŞ, KARIŞTIRILMAK

12 Harfli Kelimeler

AĞAÇLANDIRIŞ, AYRIŞABİLMEK, BAĞRIŞABİLME, BAĞRIŞTIRMAK, BARIŞABİLMEK, BARIŞTIRILMA, BORÇLANDIRIŞ, ÇAĞRIŞTIRMAK, KARIŞTIRILMA, KARMAKARIŞIK, YARIŞMACILIK

11 Harfli Kelimeler

AYRIŞABİLME, AYRIŞTIRICI, AYRIŞTIRMAK, BAĞRIŞTIRMA, BALLANDIRIŞ, BARIŞABİLME, BARIŞTIRMAK, ÇAĞRIŞIMSAL, ÇAĞRIŞIMSIZ, ÇAĞRIŞTIRIŞ, ÇAĞRIŞTIRMA, ÇIRPIŞTIRIŞ, DALLANDIRIŞ, HAYKIRIŞMAK, KARIŞTIRICI, KARIŞTIRMAK, KIRIŞTIRMAK, SONLANDIRIŞ, YARIŞTIRMAK

10 Harfli Kelimeler

ADLANDIRIŞ, ALDIRIŞSIZ, AYRIŞIKLIK, AYRIŞTIRMA, BARIŞÇILIK, BARIŞIKLIK, BARIŞSEVER, BARIŞTIRMA, ÇAĞRIŞIMCI, ÇAĞRIŞIMLI, ÇALIŞTIRIŞ, DOLANDIRIŞ, FOSFORIŞIL, HAYKIRIŞMA, KARIŞIKLIK, KARIŞILMAK, KARIŞLAMAK, KARIŞTIRIŞ, KARIŞTIRMA, KARMAKARIŞ, KIRIŞIKLIK, KIRIŞIKSIZ, KIRIŞTIRMA, KIZIŞTIRIŞ, SARIŞINLIK, SIKIŞTIRIŞ, VARIŞLILIK, YARIŞÇILIK, YARIŞTIRMA

9 Harfli Kelimeler

ALIŞTIRIŞ, ANDIRIŞMA, ARAŞTIRIŞ, ATIŞTIRIŞ, BAĞRIŞMAK, ÇAĞRIŞMAK, ÇARPTIRIŞ, FOSFORIŞI, KARIŞILMA, KARIŞLAMA, KIRIŞIKLI, SARIŞINCA, YARIŞIMCI, YARIŞMACI

8 Harfli Kelimeler

AYRIŞMAK, BAĞRIŞMA, BARIŞÇIL, BARIŞMAK, BASTIRIŞ, CAYDIRIŞ, ÇAĞRIŞIM, ÇAĞRIŞMA, ÇAKTIRIŞ, ÇALDIRIŞ, ÇILDIRIŞ, DALDIRIŞ, FIŞKIRIŞ, FLORIŞIL, HAYKIRIŞ, HIÇKIRIŞ, KALDIRIŞ, KANDIRIŞ, KARIŞMAK, KAYDIRIŞ, KAYTARIŞ, KIRIŞMAK, KURTARIŞ, SALDIRIŞ, SIĞDIRIŞ, YALVARIŞ, YARIŞLIK, YARIŞMAK

7 Harfli Kelimeler

AÇTIRIŞ, AKSIRIŞ, AKTARIŞ, ALDIRIŞ, ANDIRIŞ, ARTIRIŞ, ATTIRIŞ, AYRIŞIK, AYRIŞIM, AYRIŞMA, BARIŞÇI, BARIŞIK, BARIŞMA, BAŞARIŞ, BATIRIŞ, BOZARIŞ, ÇAĞIRIŞ, ÇIĞIRIŞ, ÇIKARIŞ, FLORIŞI, KABARIŞ, KAÇIRIŞ, KARARIŞ, KARIŞIK, KARIŞIM, KARIŞMA, KAYIRIŞ, KIRIŞIK, KIRIŞMA, KIVIRIŞ, KIZARIŞ, KOPARIŞ, MORARIŞ, SARARIŞ, SARIŞIN, SIYIRIŞ, ŞAŞIRIŞ, ŞIMARIŞ, VARIŞLI, YAKARIŞ Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

ANIRIŞ, AYIRIŞ, BAĞRIŞ, UYARIŞ

5 Harfli Kelimeler

BARIŞ, KARIŞ, SARIŞ, VARIŞ, YARIŞ

4 Harfli Kelimeler

ARIŞ


Kelime bulma makinesi

I R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

IR

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇAĞRIŞTIRABİLME

 1. [isim] Çağrıştırabilmek işi

AYRINTILANDIRIŞ

 1. [isim] Ayrıntılandırma işi veya biçimi

BARIŞTIRABİLMEK

 1. [-i] Barıştırma imkânı veya olasılığı bulunmak

AYRIŞTIRABİLMEK

 1. [-i] Ayrıştırma imkân veya olasılığı bulunmak

ÇAĞRIŞTIRIVERME

 1. [isim] Çağrıştırıvermek işi

BARIŞTIRABİLME

 1. [isim] Barıştırabilme işi

KARIŞTIRICILIK

 1. [isim] Karıştırıcı olma durumu, fitnecilik

AYRIŞTIRABİLME

 1. [isim] Ayrıştırabilmek işi

AYRIŞTIRICILIK

 1. [isim] Ayrıştırıcı olma durumu

KUTSALLAŞTIRIŞ

 1. [isim] Kutsallaştırma işi veya biçimi

BARIŞTIRILMAK

 1. [nsz] Barıştırma işine konu olmak

BAĞRIŞABİLMEK

 1. [nsz] Bağrışma imkânı veya olasılığı bulunmak

ALDIRIŞSIZLIK

 1. [isim] Aldırışsız olma durumu

ÇAĞRIŞIMCILIK

 1. [isim] Bütün bellek işlemlerini, aklın bütün ilkelerini hatta bellek hayatının hepsini, düşüncelerin çağrışımı ile açıklamak isteyen öğreti

BARIŞSEVERLİK

 1. [isim] Barışsever olma durumu, sulhçuluk, sulhseverlik

DALGALANDIRIŞ

 1. [isim] Dalgalandırma işi veya biçimi

KARIŞTIRILMAK

 1. [nsz] Karıştırma işi yapılmak

BOYUTLANDIRIŞ

 1. [isim] Boyutlandırma işi veya biçimi

AYRIŞABİLMEK

 1. [nsz] Ayrışma imkânı veya olasılığı bulunmak

BAĞRIŞABİLME

 1. [isim] Bağrışabilmek işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü