İçinde ps olan 194 kelime var. İçerisinde PS bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ps olan kelimeler listesine ya da Sonu ps ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

PSİKOLENGÜİSTİK

14 Harfli Kelimeler

PARAPSİKOLOJİK, PSİKOPATOLOJİK, TRANSKRİPSİYON

13 Harfli Kelimeler

EDEPSİZCESİNE, EDEPSİZLEŞMEK, HAPSEDEBİLMEK, IZDIRAPSIZLIK, KAPSAYABİLMEK, KİTAPSEVERLİK, PARAPSİKOLOJİ, PSİKOPATOLOJİ

12 Harfli Kelimeler

EDEPSİZLEŞME, HAPSEDEBİLME, HAPSETTİRMEK, KAPSAYABİLME, KAPSAYICILIK, MİKROPSUZLUK, OPSİYONELLİK, PSİKANALİTİK, PSİKANALİZCİ, PSİKİYATRİST, TERTİPSİZLİK

11 Harfli Kelimeler

AKROMATOPSİ, CEVAPSIZLIK, ESVAPSIZLIK, GARİPSENMEK, HANDİKAPSIZ, HAPSEDİLMEK, HAPSETTİRME, HESAPSIZLIK, KALIPSIZLIK, KAPSAMLILIK, KİTAPSIZLIK, KUTUPSALLIK, MÜREKKEPSİZ, NASİPSİZLİK, PSİKANALİST, PSİKOLOGLUK, PSİKOLOJİZM, PSİKOSOSYAL, PSİKOTEKNİK, PSİKOTERAPİ, RAKİPSİZLİK, SAHİPSİZLİK, SEBEPSİZLİK, ŞIPSEVDİLİK, TAKİPSİZLİK, ÜSLUPSUZLUK, YAPSATÇILIK

10 Harfli Kelimeler

APSELEŞMEK, AYIPSIZLIK, EDEPSİZLİK, ELİPSOİDAL, GARİPSEMEK, GARİPSENME, HAPSEDİLİŞ, HAPSEDİLME, HESAPSIZCA, İLTİHAPSIZ, IZDIRAPSIZ, KALIPSIZCA, KALPSİZLİK, KİTAPSEVER, KİTAPSIZCA, METAPSİŞİK, OPSİYONSUZ, PSİKANALİZ, PSİKASTENİ, PSİKİYATRİ, PSİKOLOJİK, PSİKOMETRİ, RESEPSİYON, SEBEPSİZCE, TENASÜPSÜZ

9 Harfli Kelimeler

ANTİSEPSİ, APSELEŞME, ÇAPSIZLIK, DİPSİZLİK, EDEPSİZCE, ERUPSİYON, GARİPSEME, HAPSETMEK, HAPSOLMAK, KALPSİZCE, KAPSATMAK, KAPSAYICI, KAPSIZLIK, KATALEPSİ, KREPSATEN, MEZHEPSEL, MIKLEPSİZ, MİKROPSUZ, OLİGOPSON, OPSİYONEL, OPSİYONLU, PSİKİYATR, PSİKOLOJİ, PSİKOPATİ, SOLİPSİZM, TEPSERMEK, TERKİPSİZ, TERTİPSİZ

8 Harfli Kelimeler

ARAPSAÇI, CEVAPSIZ, DOLAPSIZ, ELİPSOİT, EPİLEPSİ, ESVAPSIZ, GAZAPSIZ, HAPSEDİŞ, HAPSETME, HAPSOLMA, HAPSOLUŞ, HESAPSIZ, İPSİZLİK, KALIPSIZ, KAPSAMAK, KAPSAMLI, KAPSATMA, KAPSAYIŞ, KELEPSER, KİTAPSIZ, KUTUPSAL, MANDEPSİ, MEPSUTEN, NASİPSİZ, PSİKOLOG, PSİKOPAT, RAKİPSİZ, SAHİPSİZ, SALİPSİZ, SEBEPSİZ, ŞIPSEVDİ, SIPSICAK, SİPSİVRİ, SOPSOĞUK, ŞURUPSUZ, TAKİPSİZ, TEPSERME, ÜSLUPSUZ, YAPSATÇI

7 Harfli Kelimeler

APSESİZ, AYIPSIZ, AZAPSIZ, BİYOPSİ, BOPSTİL, EDEPSİZ, EPSİLON, FORSEPS, İPSİLER, İZOHİPS, KALİPSO, KALPSİZ, KAPSAMA, KULPSUZ, LAPSEKİ, OPSİYON, RAPSODİ, SAPSARI

6 Harfli Kelimeler

APSELİ, APSENT, ASEPSİ, ÇAPSIZ, ÇİPSİZ, ÇÖPSÜZ, DİPSİZ, İPSALA, KAPSAM, KAPSIZ, KAPSÜL, KEPSUT, KÜPSÜZ, LİPSOS, OTOPSİ, PEPSİN, PSİKOZ, PSİŞİK, SAPSIZ, TOPSUZ, YAPSAT5 Harfli Kelimeler

APSİS, ELİPS, EPSEM, HEPSİ, İPSİZ, KLİPS, SİPSİ, STEPS, TEPSİ

4 Harfli Kelimeler

APSE, CİPS, İPSİ, JİPS


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

PSİKOLENGÜİSTİK
...
TRANSKRİPSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çeviri yazı

PSİKOPATOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Psikopatoloji ile ilgili

PARAPSİKOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Parapsikoloji ile ilgili

EDEPSİZLEŞMEK

 1. [nsz] Terbiyesizleşmek

PSİKOPATOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Akıl ve ruh sağlığını inceleyen bilim

IZDIRAPSIZLIK
...
PARAPSİKOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Doğaüstü olayları araştıran, telepati, gaipten haber alma, duyu dışı algılama vb. olayları inceleyen ruh bilimi

KAPSAYABİLMEK
...
HAPSEDEBİLMEK
...
EDEPSİZCESİNE

 1. [zarf] Edepsizce
  • "Öyle, delicesine, edepsizcesine borç harç yer, yaşardı." (Refik Halit Karay)

KİTAPSEVERLİK

 1. [isim] Kitapsever olma durumu

PSİKANALİTİK
...
PSİKANALİZCİ

 1. [isim] Hastalarını psikanalizle tedavi eden hekim
 2. Psikanalizle uğraşan kimse

TERTİPSİZLİK

 1. [isim] Tertipsiz olma durumu

KAPSAYICILIK

 1. [isim] Kapsayıcı olma durumu

HAPSETTİRMEK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [-i] Hapsedilmesine yol açmak

OPSİYONELLİK
...
MİKROPSUZLUK
...
EDEPSİZLEŞME

 1. [isim] Edepsizleşmek işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü